Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde yapılan değişiklerPolis Meslek Yüksekokullarına alınacak öğrencilerle ilgili usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre:

**Polis Meslek Yüksekokulu giriş sınavlarına başvuran erkek adaylardan, askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge istenmeyecek.

**Geçici kayıt sırasında çağrılacak yedek adaylardan, Askeralma Kanununa göre silah altında bulunması nedeniyle müracaat edemeyenlerin hakları saklı kalacak. Geçici kaydı yapılamayan bu adaylar, müracaatları halinde bir sonraki Yüksekokul eğitim programı planlamasına dahil edilecek.

**Askeralma Kanununa göre silah altında bulunduğu için zamanında kayıt yaptıramayan adayların hakları saklı kalacak.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yapılan değişikler

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerde aranılacak şartlar ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre:

**Polis Meslek Eğitim Merkezlerine giriş sınavlarına başvuran erkek adaylarda, intibak eğitiminin başladığı tarih itibarıyla Askeralma Kanununa göre silahaltında bulunmamak şartı aranmayacak ve askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge istenmeyecek.

**Geçici kayıt sırasında çağrılacak yedek adaylardan, Askeralma Kanununa göre silah altında bulunması nedeniyle müracaat edemeyenlerin hakları saklı kalacak. Geçici kaydı yapılamayan bu adaylar, müracaatları halinde bir sonraki POMEM eğitim programı planlamasına dahil edilecek.

**Askeralma Kanununa göre silah altında bulunduğu için planlandıkları POMEM'lere süresi içinde kayıt yaptırmayan adayların hakları saklı kalacak.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yapılan değişikler

Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde verilecek eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre:

**POMEM öğrencilerinin başarı sıralamasının belirlenmesinde esas alınan mesleki eğitim başarı puanı oranı %80’den %70’e indirilirken, disiplin notu oranı ise %20’den %30’a yükseltildi.

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş Ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yapılan değişikler

Polis Amirleri Eğitimi Merkezine giriş ve yapılacak eğitime ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre:

**Polis Amirleri Eğitimi Merkezine giriş sınavlarına başvuran erkek adaylarda, intibak eğitiminin başladığı tarih itibarıyla Askeralma Kanununa göre silahaltında bulunmamak şartı aranmayacak ve askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge istenmeyecek.

**Geçici kayıt sırasında çağrılacak yedek adaylardan, Askeralma Kanununa göre silah altında bulunması nedeniyle müracaat edemeyenlerin hakları saklı kalacak. Geçici kaydı yapılamayan bu adaylar, müracaatları halinde bir sonraki PAEM eğitim programı planlamasına dahil edilecek.

**PAEM öğrencilerinin başarı sıralamasının belirlenmesinde esas alınan mesleki eğitim başarı puanı oranı %80’den %70’e indirilirken, disiplin notu oranı ise %20’den %30’a yükseltildi.