Milyonları İlgilendiren Teşvik Ve Desteklerin Listesi Açıklandı...

Kamuajans.com – 2021 yılında uygulanacak teşvik ve desteklerin listesi açıklandı... İlave 6 puanlık prim indirimi uzatıldı. 51 il ve iki ilçede istihdam edilen işçiler için ilave 6 puanlık prim indirimi 2021 yılı sonuna kadar uzatıldı. İstihdamı korumak ve yeni istihdam yaratmak için bu yıl 21 ayrı prim teşviki, destek ve indirimi uygulanacak. Bu sayede işverenin işçilik maliyetinde indirim sağlanacak. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, 2021 yılında uygulanacak istihdam teşviklerini yazdı.

EKONOMİ 26.02.2021, 09:32
Milyonları İlgilendiren Teşvik Ve Desteklerin Listesi Açıklandı...

Özel sektörde 4/a’lı işçi çalıştıran işverenlere kayıtlı istihdamın artırılması, kadın-genç-engelli gibi dezavantajlı grupların istihdamı, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması gibi amaçlarla sigorta primi teşviki, destek ve indirim sağlanıyor. 2021 yılında 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 7, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında 8, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 5225 Sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanunu, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ise 1’er adet sigorta primi teşviki, destek ve indirimi uygulanacak.

Önceki gün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 51 il ile Bozcaada ve Gökçeada’da ilave 6 puanlık prim indiriminin süresi 2021 yılı sonuna kadar uzatıldı. Bu yıl sağlanacak toplam teşvik, destek ve indirim sayısı 21’e ulaşıyor.

İstihdamı korumak ve artırmak amacıyla 2021 yılında uygulanacak teşvik ve destekler şöyle:

NORMALLEŞME DESTEĞİ: Koronavirüs pandemisi süresince kısa çalışma ödeneğinden veya ücretsiz izin desteğinden yararlanan işçisini normal çalışmaya döndüren işverenlere, 30 Haziran 2021 tarihini geçmemek üzere normal çalışmaya geçtiği tarihten itibaren 6 ay süreyle destek sağlanıyor. İşçi başına aylık destek tutarı 1341.56 TL olacak.

İSTİHDAMA DÖNÜŞ PRİM DESTEĞİ: Sigortalı veya sigortasız çalıştırmakta olup 1 Ocak 2019 – 17 Nisan 2020 tarihleri arasında işten çıkardığı işçisini yeniden işe alan işverenlere işten çıkarma yasağı süresince günlük 53.67 TLdestek sağlanacak. Destek tutarı aylık 1610.10 TL olacak.

ARTI İSTİHDAM PRİM DESTEĞİ: 2019 / Ocak ile 2020 / Nisan döneminde en az işçi çalıştırdığı aydaki işçi sayısına ilave olarak yeni işçi alacak işverenlere, işten çıkarma yasağı süresince işçi başına günlük 53.67 TL, aylık 1610.10 TL destek sağlanacak.

5 PUANLIK PRİM İNDİRİMİ: Her vergi ve prim affında eleştiri konusu yapılan “Vergi ve primini zamanında ödeyen enayi mi?” sözüne karşılık, 2008 yılından bu yana sigorta primlerini düzenli olarak ödeyen işverenler için işçilerin brüt kazançları üzerinden 5 puanlık prim indirimi uygulanıyor. Prim veya idari para cezası borcu olan, kayıt dışı sigortalı çalıştıran, sahte sigortalı bildiriminde bulunan işveren bu indirimden yararlanamıyor. 2021 yılında işçi başına uygulanacak prim indirimi aylık 178.88 TL ile 1341.75 TL arasında değişen tutarda prim indirimi sağlanacak.

YURT DIŞINA GÖTÜRÜLEN İŞÇİLERDE 5 PUANLIK İNDİRİM: Türk firmalarınca yurt dışındaki iş yerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerin genel sağlık sigortası (GSS) primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazine’den karşılanıyor. Yurt dışına götürülen işçiler dolayısıyla GSS için normalde asgari ücretin üç katını aşmamak üzere yüzde 14.5 oranında işveren primi alınıyor. Teşvik kapsamında 2020 yılında işçi başına aylık 178.88 TL ile 536.63 TL arasında prim indirimi uygulanacak.

İLAVE 6 PUANLIK PRİM İNDİRİMİ: 51 il ile Gökçeada ve Bozcaada’da 2013 yılından beri uygulanmakta olan ilave 6 puanlık prim indirimi teşvikinin süresi 31 Aralık 2020 tarihinde sona ererken, önceki gün yayımlanan kararname ile 2021 yılı sonuna kadar uzatıldı. Bu kapsamda 5 puanlık indirime ilave olarak işçi başına aylık 323.73 TL ile 1.280.21 TL arasında prim indirimi yapılacak.

TEŞVİKLİ YATIRIMLARA İSTİHDAM DESTEĞİ: Teşvik belgeli yatırımlar kapsamında istihdam edilen kişiler için prim teşviki uygulanıyor. Altıncı bölgedeki yatırımlarda asgari ücret üzerinden sigortalı ve işveren hissesi prim tutarının tamamı karşılanıyor. Diğer bölgelerdeki yatırımlarda ise asgari ücret üzerinden ödenen sigorta primlerinin işveren hisseleri Sanayi Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor. 2021 yılında işçi başına aylık olarak en az, 6. bölgede 1.234.24 TL, diğer bölgelerde ise 733.39 TL teşvik uygulanacak.

GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİ: Gelir Vergisi Kanunu uyarınca kazanç istisnasından yararlanan ve vergi mükellefiyeti başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük gençlerin sigorta primleri bir yıl süreyle bütçeden karşılanıyor. Teşvikten yararlanabilmek için 18-29 yaş aralığında olmak ve ilk defa iş kurmak gerekiyor. Genç girişimcilere sağlanan prim teşviki tutarı aylık 1234.24 TL, yıllık 14 bin 810.88 TL’ye ulaşacak. Genç girişimciler ayrıca üç yıl süreyle kazançlarının yıllık 75 bin liraya kadar olan kısmını indirmek suretiyle vergi indiriminden yararlanacaklar.

4/B (BAĞ-KUR) 5 PUAN TEŞVİKİ: 4 / a’lı işçi çalıştıran işverenlerde olduğu gibi 4/b kapsamındaki sigortalılar da primlerini yasal süresi içinde ödemeleri ve SGK’ya prim ya da idari para cezası borçları bulunmaması koşuluyla 5 puan sigorta primi indiriminden yararlanmaya devam edecekler. Bu kapsamda 2021 yılında esnaf ve şirket ortağı 4/b’lilere aylık 166.95 TL ile 1252.13 TL arasında teşvik uygulanacak.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ: 2020 yılında işçi sayısına bakılmadan tüm iş yerlerinde işçi başına aylık 75 TL olarak uygulanan asgari ücret desteği 2021 yılında da aynı şekilde devam edecek.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN İSTİHDAMINDA PRİM TEŞVİKİ: İşsizlik maaşı almakta olan kişileri işe alan işverene, işsizlik maaşının kalan süresi boyunca prim teşviki uygulanıyor. İşveren asgari ücrete kadar olan ücretin yüzde 33.5’i oranında prim teşvikinden yararlanıyor. 2021 yılında işçi başına aylık prim teşviki 1.198.46 TL olacak.

GENÇ, KADIN, MESLEKİ BELGE SAHİBİ İSTİHDAMI TEŞVİKİ: Özel sektör işverenlerine, 31 Aralık 2022 tarihine kadar işe aldıkları 18-29 yaş arasındaki erkekler, 18 yaşından büyük kadınlar ve mesleki belge sahibi sigortalılar için, sigorta primine esas kazançlar üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı 6 aydan 48 aya kadar değişen sürelerle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor. İşveren bu sürelerde yüzde 37.5 yerine yüzde 20.5 oranında prim ödüyor. Bu kapsamda 2021 yılında işçi başına aylık 733.39 TL ile 5.500.44 TL arasında değişen tutarlarda teşvik uygulanacak.

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ: 31 Aralık 2022 tarihine kadar işe alınan sigortalılar için imalat sanayi veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren iş yerleri için brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı; diğer sektörlerde ise asgari ücret üzerinden hesaplanan primler işsizlik fonundan karşılanacak. Destekten yararlanma süresi 12 ay. Ancak, işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadınlar, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile İŞKUR’a kayıtlı engelliler için 18 aya kadar çıkabiliyor. Bu kapsamda imalat veya bilişim sektöründe işçi başına aylık 1341.56 TL ile 3.577.50 TL arasında, diğer sektörlerde ise aylık 1341.56 TL teşvik uygulanacak.

ÇOK TEHLİKELİ İŞ YERLERİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI TEŞVİKİ: Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 10 kişiden fazla çalışanı bulunan işveren, son 3 yıl iş yerinde ölümle veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemişse işsizlik sigortası primini yüzde 50 indirimli ödüyor. Bu kapsamda 2021 yılında işçi başına aylık 35.78 TL ile 268.31 TL arasında değişen tutarda teşvik sağlanacak.

ENGELLİ İSTİHDAMI TEŞVİKİ: Özel sektöre ait iş yerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin (yüzde 15.5) tamamı bütçeden karşılanıyor. Ayrıca, prime esas kazançları üzerinden 5 puanlık prim indiriminden yararlanıyorlar. 2021 yılında işçi başına aylık 733.39 TL ile 1896.08 TL arasında prim teşviki uygulanacak.

AR-GE VE TASARIM TEŞVİKİ: AR-GE / Tasarım ve Destek Personeli ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca ücreti gelir vergisinden muaf olan personel için ödenmesi gereken işveren sigortası priminin yarısı (yüzde 7.75) bütçeden karşılanıyor. 2021 yılında işçi başına aylık 456.13 TL ile 3421 TL teşvik uygulanacak.

KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNDE PRİM TEŞVİKİ: Kültür yatırım belgesi almış olan iş yerlerinde fiilen çalışanların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan işveren sigortası priminin 3 yıl boyunca yüzde 50’si, kültür girişim belgesi almış iş yerlerinde çalışanların ise 7 yıl boyunca yüzde 25’i Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor.

Bu kapsamda 2021 yılında yatırımlarda işçi başına aylık 456.13 TL ile 3421 TL arasında, girişimlerde ise 317.50 TL ile 2381.28 TL arasında teşvik uygulanacak.

SOSYAL HİZMETLERDEN FAYDALANAN ÇOCUKLARIN İSTİHDAMI: Sosyal hizmetlerden faydalanan çocukları istihdam eden özel sektör işverenlerinin asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin tamamı 5 yıl süreyle bütçeden karşılanıyor. 2021 yılında kişi başına aylık 1341.56 TL ile 2504.26 TL arasında teşvik uygulanacak.

SOSYAL YARDIM ALANLARIN İSTİHDAMI: Son bir yıl içinde düzenli nakdi sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede yaşayan işsiz kişiyi işe alanlara, asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesi (yüzde 20.5) 12 ay süreyle Çalışma Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor. 2021 yılında işçi başına aylık 733.39 TL ile 1896.08 TL arasında teşvik sağlanacak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ: Çalışan sayısı 10’dan az olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde son 3 yılda ölümle veya sakatlanmayla sonuçlanan iş kazası olmaması durumunda tehlikeli işyerlerinde brüt asgari ücretin yüzde 1.4’ü, çok tehlikeli işyerlerinde ise yüzde 1.6’sı oranında prim indirimi yapılıyor. İndirim üç yıl uygulanıyor. 2021 yılında işçi başına aylık teşvik tutarı tehlikeli iş yerlerinde 50.09 TL, çok tehlikeli iş yerlerinde ise 57.24 TL olarak uygulanacak.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYANLARIN İSTİHDAMINDA TEŞVİK: 31 Aralık 2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlayan kişileri üç ay içinde işe alan özel sektör işverenlerinin, asgari ücret üzerinden ödemeleri gereken primlerinin tamamı işsizlik fonundan karşılanıyor. Teşvik süresi imalat sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde 30 ay olarak uygulanıyor. 2021 yılında işçi başına aylık teşvik tutarı 733.39 TL ile 1896.08 TL arasında olacak.

Kaynak : Habertürk

Yorumlar (0)
9
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 33 66
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Hatayspor 33 50
7. Gaziantep FK 32 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 34 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 33 36
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 32 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 30 58
4. Altay 30 54
5. İstanbulspor 30 54
6. Altınordu 30 52
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Tuzlaspor 31 47
9. Ümraniye 30 44
10. Bursaspor 30 43
11. Bandırmaspor 30 39
12. Boluspor 30 35
13. Adanaspor 30 34
14. Balıkesirspor 30 32
15. Menemenspor 30 31
16. Akhisar Bld.Spor 30 25
17. Ankaraspor 30 23
18. Eskişehirspor 30 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 31 63
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 31 45
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 31 33
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 30 67
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 30 61
5. Real Sociedad 30 47
6. Real Betis 30 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Celta de Vigo 30 37
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 30 34
14. Osasuna 30 34
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 30 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23