Hava Durumu

2021/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi (2021-2023) ile İlgili 2021/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 22 Haziran 2021 Tarihli ve 31519 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Haber Giriş Tarihi: 02.11.2021 18:58
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2021 20:58
https://www.kamuajans.com/
2021/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Resmî Gazete

22 Haziran 2021 SALI

Sayı : 31519

GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi (2021-2023)

GENELGE
2021/11

Ülkemizin ekonomik gelişiminde ve kalkınmasında kritik bir rol oynayan Uluslararası Doğrudan Yatırımlar (UDY); sanayi, ticaret, maliye, enerji gibi alanlardaki politikalarımızın en önemli tamamlayıcı unsurlarından biridir. Son 19 yılda yürütülen dinamik reform süreci sonucunda Türkiye; yatırım ortamını sürekli iyileştirmiş ve uluslararası yatırımcılara cazip bir yatırım ortamı sunmuş, bölgesinin en fazla yatırım çeken ülkelerinden biri olmuştur. Ülkemiz jeo-stratejik konumu, uluslararası şirketlerin ülkemizdeki kurulu üretim kapasiteleri, güçlü insan kaynağı ve tedarikçi altyapısı ile yatırımcılara değer zincirlerini kurmalarını ve büyütmelerini sağlayacak güvenli bir liman sunmaya devam etmektedir.

Öte yandan, son dönemde dünya ekonomisinin içinde bulunduğu dönüşüm sürecinde ülkelerarası yatırım çekme rekabeti gün geçtikçe artmaktadır. COVID-19 salgını ile birlikte değişen küresel ekonomik şartlar da dikkate alınarak, ekonomimizin küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara taşınması, ülkemizin bölgesindeki üretim ve dağıtım üssü olma rolünün güçlenmesi beklenmektedir. Bu yeni dönemde Türkiye'nin mevcut performansını koruyarak yatırımlardaki UDY girişlerinin ve performansının hem küresel UDY pazarından alınan pay, hem de yatırımın katma değeri özelinde nitelik ve nicelik olarak artırılması hedeflenmektedir.

Bu itibarla; On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), Yeni Ekonomi Programı (2021-2023), 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ve 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı gibi makro politika dokümanları ile uyumu gözetilmek ve ülkemizin yatırımcılara sunduğu fırsatları derinlemesine analiz edilmek suretiyle Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı tarafından başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde "Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi (2021-2023)" hazırlanmıştır.

Yüksek katma değerli, bilgi-yoğun ve nitelikli istihdam sağlayan yatırımların ülkemize kazandırılması için hedef odaklı bir yol haritası oluşturacak ve ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşmasında önemli katkılar sağlayacak UDY Strateji Belgesi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi resmi internet adresinde (www.invest.gov.tr) yayımlanacaktır. UDY Strateji Belgesi kapsamında ortaya konulan alt stratejiler ve eylemler, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında toplanan Yattrım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) bünyesinde izlenecek olup belirlenen strateji ve eylemlerin etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.

Bu doğrultuda, Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi (2021-2023) kapsamı dâhilindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda gereğini rica ederim.

Bunlar da ilginizi çekebilir

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.