Türk Eğitim-Sen tarafından ‘COVID-19 pandemisi nedeniyle sağlık tesislerinde ek ödeme yapılmasına ilişkin usul ve esaslar’ konulu yazı ile ilgili Sağlık Bakanlığı’na bir başvuru yapıldı.

“Beyaz Reform”a sağlıkçılardan tepki “Beyaz Reform”a sağlıkçılardan tepki
Yapılan başvuruda söz konusu düzenleme ile ilgili belirlenen kriterlerin kısıtlayıcı nitelikte olduğu, hizmet üretirken covid-19 hastaları ile temas eden çalışanların kapsam dışında tutulduğuna dikkat çekildi.

COVID-19 pandemisinde aktif mücadele eden tüm personelin verdikleri hizmetlerin karşılığını hakkaniyet, eşitlik ve çalışma barışı ilkeleri doğrultusunda almasını mümkün kılan yeni bir düzenleme ve belirleme yapılması istendi. 

Sağlık hizmetleri, genel idari hizmetler ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelleri açısından eşitlik, hakkaniyet, çalışma barışı ilkeleri doğrultusunda gereğinin yapılması talep edildi.