Kamuajans.com – T.C Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ''Ek Ders Ücreti Ödemesi'' hakkında açıklamada bulundu.

Okullarda Kaynak Kitap Sorunu Okullarda Kaynak Kitap Sorunu
Ilgi yazı ile, Il Müdürlüğünüzde öğretmen kadrosunda görev yapan Fati ALAY'ın ikamet ettiği apartmanin Covid-19 salgını nedeniyle 11 Sağlık Müdürlüğü tarafından izolasyon karantina altına alındığı ve bu sebeple söz konusu personelin idar izinli sayıldıgı belirtilerek, bahsi geçen personele adan izinli sayıldığı günler için (mülga) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıgı Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Esasların 5'inci maddesi kapsamında ek ders ücreti odenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, (mülga) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine Iliskin Esasların" Ders niteliğinde egzersiz görevi başlıklı 5'inci maddesinde; "(1) Bakanlık taşra teşkilatında görev yapan öğretmenlerin, eğitim öğretim, planlama, rehberlik araştırma-geliştirme ve benzeri görevlerinden haftada (15) saati, bu görevlerini fiilen yerine getirdikleri sürece "Ders niteliginde egzersiz görevi" sayılır ve karşılığında ek ders screti ödenir. Bu ücret, nöbet izni hariç her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez." hükmü yer almaktadır.

Konuyla ilgili olarak yukanda yer alan mevzuat hükmu dogrultusunda işlem yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim


Bakan a Strateji Geliştirme Başkanı