20. Millî Eğitim Şûrası'nın başlığı 'Eğitimde Fırsat Eşitliği' olacak. Şûrada üç ana konuda özel ihtisas komisyonu kurulacak. Bu konular, 'Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği', 'Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi' ve 'Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi' olacak.

Milli Eğitim Bakanı Özer, bir dizi incelemede bulunmak üzere Ağrı’ya gitti. Özer, Bütün Türkiye’de 81 ilde 6 haftada yüz yüze eğitimi geride bıraktık. Süreç planlandığı gibi çok başarılı devam ediyor. 6’ncı hafta itibarıyla bugün itibarıyla tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okul bulunmamaktadır. Elbette 850 bin dersliğin içerisinde mutlaka kapatılan sınıflarımız vardır. Onlar da peyderpey Sağlık Bakanlığı’mızın belirlediği süre içerisinde sisteme geri dönmektedirler. Hükümetimiz, okullarımızda tüm okullarda tüm sınıf ve kademelerde ücretsiz olarak yıllardan beri eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ücretsiz olarak dağıtıyor ve biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak her ayın ilk haftası bu dağıtılan ders kitaplarına ilaveten destekleyici, yardımcı kaynak, etkinlik kitapları, fasiküller, öğretmenlerimizin kullanacağı materyallerle ilgili ciddi bir çalışma yaptık ve her ayın ilk haftası bunları elektronik ortamda tüm öğrencilerimizin, tüm öğretmenlerimizin kullanımına ücretsiz olarak açıyoruz. Bugün bir sürpriz yaptık, Ağrı’da bu temel materyallerde 100 bin, ortaöğretimde 40 bin öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtacağız. Aynı zamanda 1000 tane de tablet dağıtacağız, valiliğimizin koordinasyonuyla birlikte. Yani biz de eğitim sistemimizde kitaplarımızla ilgili her türlü destekleyici materyali Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz üreteceğiz. Vatandaşlarımızın erişimine ücretsiz olarak açacağız. İl milli eğitim müdürlüklerimiz de bunları basarak özellikle sosyoekonomik olarak dezavantajlı gruplara ücretsiz olarak dağıtacak. Dolayısıyla öğrenci velililerimiz müsterih olsunlar, kesinlikle yardımcı kaynak almasınlar. dedi.

Sayın bakana açıklamaları doğrultusunda birkaç sorumuz olacak.

--Sayın bakan geçmiş yıllarda oluşan eğitim kayıpları için nasıl bir telafi programı öngördünüz? Kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyor musunuz?

--850 bin dersliğin içerisinde mutlaka kapatılan sınıflarımız vardır diyorsunuz. Kapalı olan sınıflarda yaşanan öğrenme kayıpları ile hastalığı nedeniyle eğitime devam edemeyen öğrencilerin eksikleri nasıl telafi ediliyor?

--Artan vaka sayıları son 5 ayın zirvesine ulaşmış ve hastane yoğun bakımları çocuklarla dolmuşken sistemin hala başarılı olduğunu savunabilir misiniz? 

--18 milyon öğrenci'den kaçı eğitime uzaktan devam etti? Uzaktan eğitime katılan öğrencilerden kaçının EBA'ya ya da canlı derslere erişimi gerçekleşti. 

--Ağrı'da 1000 adet tablet dağıttınız? Türkiye genelinde kaç tane tablet dağıtacaksınız? 

--Elektronik ortamda yayınlayacağınız yardımcı kaynaklara kaç çocuk ulaşabilecek imkana sahip? Yardımcı kaynaklardan kaç tane basmayı düşünüyorsunuz?