Bundan yaklaşık bir ay önce internet sitemizde bir anket sorusu hazırladık.Ankette bizi ziyaret eden tüm ziyaretçilerimize aşağıdaki soruyu yöneltip , anket sorusunun altında yer alan cevapları aldık.Şöyle ki:


    Sizce bir öğrencinin başarısını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen en önemli faktör nedir?

A-Öğrencilerin tutumu---------------------------------%26

B-Velilerin tutumu -------------------------------------%40

C-Öğretmenlerin tutumu ------------------------------%25

D-Okul yönetiminin tutumu -----------------------------%9

Bilgi:Ankete toplam 752 kişi katılmıştır...

           Ortaya çıkan tablo gerçekten tam da düşündüğümüz gibi oldu.Eğitimin gerçekleştiği mekan olan bir okulun bir bütün olarak başarısını etkilen en önemli faktörün okulun doğal üyeleri olan velilerin olduğunu bu anketle de bir kez daha öğrenmiş olduk.


    Veliler, okula karşı edindikleri tutum ile bir anlamda okulun itici gücü,ya da ana unsuru olabilirler.Bir öğretmen,okulda ne yaparsa yapsın ,ne kadar çalışırsa,ne kadar uğraşırsa uğraşsın,eğer evde çocuğun velisi gereken ilgiyi gösteremiyorsa bu öğretmenin bütün çabalarının beyhude olacağı çok çarpıcı bir gerçektir.Hele hele bu okul , kırsal kesimde bulunan bir okulu ise, bir başka deyişle bir köy okulu ise, bu oran % 80 lere kadar çıkabiliyor.Çünkü çocuk okuldan çıkar çıkmaz ya hayvanları otlatmaya,ya suyu olmayan köyde su taşımaya, ya da dağda, kırda, bayırda gönüllerince  eğlenmeye,oynamaya, zıplamaya dalıyorlar...Durum böyle olunca bir günün ancak 4-5 saatini okulda geçiren bir öğrencinin istendik seviyeye gelmesi çok ama çok zordur.Öte yandan çocuğunun her türlü ilgi ve isteklerini karşılayan,öğretmenlerle sürekli iletişim halinde olan,biraz olsun işin bilincine varan bir babanın çocuğu, gerçekten her anlamda fark yaratmaktadır.


Öte yandan, eğer bir okulda,okul yönetimi ile veliler işbirliği halinde eğitim sürecini yönetemiyorlarsa,veli okul yönetimin isteklerini karşılamakta yetersiz kalıyorsa ve hatta okula karşı  hiç ilgi duymuyorsa ,bir okul yöneticisi deyim yerindeyse " ağzıyla kuş tutsa" nafile…….Zira katılımcı bir yönetim anlayışının olmadığı ,veli ayağının sakat,topal,aksadığı bir okulda, zaman zaman farklı sebeplerden dolayı karşıt durumlar yaşanmakta,faklı anlaşılmalar söz konusu olmakta ve veli düzenlenen bilgilendirici amaçlı toplantılara dahi katılmamakta, böylece eğitimin en önemli unsuru olan aileden yoksun bir süreç yaşanmaktadır.Durum böyle olunca da ferdi başarılardan öte sistematik,sürdürülebilir bir başarının elde edilmesi,başarılı bir kurumun ileriye dönük hamleler yapabilmesi pek de mümkün görünmemektedir.


           O zaman ortaya çıkan sonuç şu ki; hem okul yönetimi hem de öğretmen olarak ne yapıp edip zahmetli de olsa,zorluklar da içeriyorsa hepsine katlanıp velilerimizi eğitim sürecine dahil edip onların katkılarını beklemekten başka çıkar yol yoktur.SAYGIYLA

                                                               

İbrahim KAYA
[email protected]