kamuajans.com - Bugün Ulus ilçemizde Kent Meydanında Eğitimciye Şiddete Hayır konulu Basın Açıklaması yaptık. Açıklamada ''Değerli Basın Mensupları, Değerli Eğitimciler ve Saygıdeğer Vatandaşlarımız. Son günlerde ülke genelinde eğitimcilere ve diğer kesim çalışanlarına şiddet hızla artmaya başladı. Bu durum adeta toplumsal bir sorun olmaya başladı. Ülke gerçeği haline geldi. Televizyon dizileri, ekonomik sorunlar, sosyal çevre etkisi, internet, bilgisayar oyunları vs. nedenlerle şiddet olaylarının artışı devam etmektedir.'' denildi.

Açıklamanın devamında ''Biz öğretmenler, öğrencilerimiz için varız, toplum için varız, ülkemiz için varız, bizler kanunlar çerçevesinde hukuk sınırları içerisinde görevimizi yerine getirmekteyiz. Devlet memuru vakarına yakışır şekilde ve ciddiyete işimizi yapmaktayız. Son yaşadığımız olayda da bu şekilde görev bilinciyle hareket etmemiz sonucunda gerçekleşmiştir. Unutmayalım ki; bizler devlet memuruyuz, yaptığımız işler de hukuk çerçevesinde olmalıdır. Bu sınırların dışına çıkamayız, bugüne göre değil 657'ye tabi kamu çalışanı gibi hareket etmekteyiz. Güce göre iktidarlara göre şekil alamayız. Bizim sınırlarımızı Anayasa, Kanunlar ve özellikle 657 çizer. Bunun böyle bilinmesinde fayda var. Ayrıca; şiddet vakaları konusunda önleyici ve caydırıcı tedbirleri hayata geçirecek mevzuat düzenlemeleri zaman kaybedilmeksizin hayata geçirilmelidir.

Öğretmen ve kamu çalışanlarına yönelik şiddet hadiseleri üzerine ciddi idari ve hukuki tedbirleri ivedilikle alınmalıdır. Psikolojik danışmanlık hizmetlerinin etkin hale getirilmesi disiplin yönetmeliklerinin yetersizliklerinin giderilmesi, okullarda güvenlik önlemlerinin alınması vs. gibi düzenlemelerin yanı sıra hepsinden öncelikli olarak öğretmenlerin itibarının artırılmasına yönelik tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. Öğretmene verilen değer hususunda öğrenci ve ailelerin biliçlendirilmesi, öğretmene şiddet vakalarının önleminin alınması anlamında gözden kaçırılmaması gereken hususların başında gelmektedir.

Tekrar Milli Eğitim Bakanlığı'na ve hükumete çağrıda bulunuyoruz. Artık sabırlar tükendi! Özelde öğretmene, genelde kamu çalışanlarına yönelik şiddet vakalarını önleyebilmek için bahsi geçen mevzuat düzenlemeleri için hemen, hiç vakit geçirmeden derhal harekete geçirilmelidir. Buradan ilan ediyoruz. Şiddet konusunda gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılmaz ise bundan sonra yaşabilecek şiddet vakalarının sorumlularından birisi olarak bu tedbirleri almayan makamları göreceğiz!

Ayrıca medya kuruluşlarının öğretmenlerimizin itibarını rencide edici haberlerden kaçınmaları öğretmene saygı ve değeri öne çıkaran yayınlara öncelik vermelerinin de öğretmene şiddet olaylarının önlenmesi anlamında katkısı olacağını da hatırlatmak istiyoruz. Şimdi; şiddete maruz kalmış öğretmenimize geçmiş olsun diyor, her daim yanında olduğumuzu beyan ediyor, öğretmene şiddeti lanetlediğimizi kararlılıkla ifade ediyor ve bir daha benzeri hadiselerle kamuoyu gündemine gelmemeyi diliyoruz. Unutmayalım; öğretmene sahip çıkmak geleceğimize sahip çıkmaktır.

Son olarak şiddeti nefretle kınıyor, reddediyor, telin ediyoruz. Şiddet kimden gelirse gelsin karşısındayız. Öğretmene şiddet konusunda bütün eğitim çalışanlarının tek vücut şeklinde dimdik ayakta olduğunu tüm ülke kamuoyuna ilan ediyoruz. Öğretmene uygulanan şiddet olayları vuku bulduğunda, sorumluluk makamlarını işgal edenlerin de kınama mesajlarını tabii ki olumlu buluyoruz. Ancak, yetki sahibi olanların, sadece kınamakla yetinmesini bir zafiyet olarak gördüğümüzü ve kendilerinden daha somut adımlar atmalarını da beklediğimizin bilinmesini istiyoruz. Artık Yeter!'' denildi.