2021 Yılı Adrese Yakın Liseye (Ortaöğretim Kurumu) Kayıt Yaptırma ve Yerleşme Sistemi Nasıl Olacak?

2021-2022 eğitim-öğretim yılında okullarda eğitim görecek olan öğrencilerin kayıtları için ikametgah bilgileri esas alınacak. LGS sınavından yeterli puanı alamayan öğrenciler, adreslerinin bulunduğu kayıt alanı içerisindeki okullara kayıt yaptırması gerekiyor.

Eğitim 19.02.2021, 15:16 22.02.2021, 00:46
2021 Yılı Adrese Yakın Liseye (Ortaöğretim Kurumu) Kayıt Yaptırma ve Yerleşme Sistemi Nasıl Olacak?


Milli Eğitim Bakanlığı 9 uncu Sınıfa Yerel Yerleştirme ile Kayıt Olan Öğrencilerin Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı ancak genel esaslar belirlenmiş durumdadır. Buna göre LGS sınavı dışında yerel yerleştirme ile yerleşecek olan öğrencilerin başvuru ve kayıt süreçleri ile ilgili merak edilen konular hakkında bilgilendirme notları derledik.

LGS sonrasında tercih yapmak istemeyen, puanı istediği okula yetmeyen veya yakınında bulunan bir liseye gitmek isteyen öğrenciler adrese dayalı okul kaydı yaptırabiliyor. Yerel yerleştirme ile öğrenci alacak olan okullarda ilk 3 tercih zorunlu olarak kayıt alanındaki okullardan alınacak. Kayıt alanındaki okullar sistemde yeşil renkte belirtilecek. Bu okullar, öğrencinin ikamet adresinin bulunduğu alanda yer alan liselerden oluşacak.

1) Kaç tercih yapılacak?

Öğrenciler üç ayrı alanda toplam 20 okul tercih edebilecek. Yerel yerleştirme ekranından ve puanla en fazla 10 okul seçilecek. Tercih başvurusunda bulunacak adaylara öncelikle yerel yerleştirme butonu açılacak, bu alandan tercih yapmayana diğer alanlar açılmayacak. Yerel yerleştirme zorunlu hale geldi. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar’ olmak üzere iki grupta tercihte bulunacak. İlk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih listesi oluşturulacak. Yerel yerleştirme tercihlerinde ilk üç okulu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla beş okul yazılacak. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla on okul, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplam yirmi okul tercihi yapılacak.

2) Yerel tercih listesi yapmak zorunlu mu?

LGS puanıyla yani sınavla öğrenci alan okulları tercih edebilmek için de yerel tercih yapmak zorunlu. Yerel tercih yapmayana LGS puanıyla alan okulların ekranı açılmayacak. Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak. Sınava katılmayanlara da sınavla öğrenci alan ekran açılmayacak.

3) Yerel yerleştirme tercihi nasıl olacak?

İlk üç okul, yeşil renkle gösterilen kendi kayıt alanınızdan, iki okul, mavi renkle gösterilen komşu kayıt alanından veya kırmızı renkle gösterilen diğer kayıt alanlarından seçilecek. Ayrıca aynı okul türünden en fazla üç okul tercihi yapılacak. Örneğin; en fazla üç Anadolu Lisesi veya Mesleki Teknik Lise ya da İmam Hatip Lisesi)

4) Yerel yerleştirmede listeye yazılmayan okula kayıt yaptırılır mı?

Tercih listesinde yer almayan, yazılmayan bir okula yerleştirilme yapılmaz.

5) Yerel yerleştirmede ilk dikkat edilen kriter nedir?

Okulun eve yakınlığı birincil koşul.

1. GENEL AÇIKLAMALAR

2021 Anadolu Meslek Programı 9'uncu Sınıfa Yerel Yerleştirme İle Kayıt Olan Öğrencilerin Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzunda Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programı 9'uncu sınıfında öğrenim gören öğrencilerin meslek alanlarına geçişini sağlamak için hazırlanmıştır.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının AMP 9 uncu sınıfa yerel yerleştirme ile kayıt yaptırmış öğrencilerin meslek alanlarına geçiş işlemleri 9 uncu sınıfın başında Çalışma Takvimi ve aşağıda belirtilen esaslara göre Bakanlığımızca merkezi olarak yapılacaktır.

Bu kılavuzdaki esaslar 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için geçerli olup, “2021 Anadolu Meslek Programı 9 uncu Sınıfa Yerel Yerleştirme İle Kayıt Olan Öğrencilerin Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e­Kılavuzu” nun yayımlanması ile birlikte bu Kılavuzda belirtilen hükümler taraflarca kabul edilmiş sayılacaktır.

AMP meslek alanlarına geçişlerde öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması esastır. Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler dahil sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olmadığı sonradan tespit edilen öğrencilerden programın özelliğine göre sağlık/sağlık kurulu raporu istenebilir. İstenen raporu temin edemeyen öğrenciler en geç 9 uncu sınıf birinci dönemin sonuna kadar durumlarına uygun başka meslek alanlarına yönlendirilir. Her bir şubede bulunan özel eğitim öğrenci sayısının Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen sayıdan fazla olması durumunda okul müdürlüğünün teklifi ile öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığı ile durumlarına uygun okul ve alanlara yönlendirilir.

2. ÖĞRENCİLERE MESLEK ALANLARININ TANITIMI

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının başladığı ilk iki hafta içinde öğrencilere meslek derslerine denk gelen ders saatlerinde meslek alanları tanıtımları yapılacaktır. Okul yönetimince belirlenecek program dahilinde meslek alanları ve mesleki eğitim merkezi programları hakkında öğrenciler bilgilendirilecek, okulda bulunan atölyeler, kullanılan makine ve teçhizatlar, yapılan üretim ve çalışma alanları anlatılacak, imkanlar el verdiği ölçüde öğrencilere meslek alanları ile ilgili küçük uygulamalar yaptırılacak, öğrencilerin meslekleri ve kendilerini tanımalarında yardımcı olacak rehberlik programları uygulanacaktır. Tanıtım ve rehberlik süreçlerinde ilgili internet sayfalarından da yararlanılacaktır. Atölyelerde yapılacak çalışmalardan önce iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilerek öğrencilerin atölyede bulunduğu sırada her türlü güvenlik önlemi alınarak uymaları sağlanacaktır. Bu çalışmalarda okulunun tüm atölye ve meslek dersleri öğretmenleri ile rehberlik öğretmenlerine görev verilecektir.

3. AMP MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ ŞARTLARI

AMP meslek alanlarını seçecek öğrenciler, kendi okulları dışındaki diğer okullarda bulunan alanları da tercih edebilir. Ancak, yerleştirme işlemi yapılırken kendi okulundaki öğrencilere öncelik verilir. Boş kontenjan kalması durumunda diğer okullardan tercihte bulunan öğrencilerin yerleştirmesi yapılır.

Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri hâlinde; işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla Anadolu meslek programında bu işyerindeki meslekle ilgili alana doğrudan kayıt edilirler.

3.1 AMP DENİZCİLİK ALANINA GEÇİŞ ŞARTI

Denizcilik alanını tercih ederek ön yerleştirilmesi yapılan öğrenciler; genel başvuru şartlarının yanında “Gemiadamları Sağlık Yönergesi” ile belirlenen denizde çalışmaya engel teşkil edebilecek herhangi bir hastalığının bulunmadığı, denizcilik öğrenimine ve mesleğin yürütülmesine elverişli olduğunu belirten “Gemiadımı Olur Sağlık Raporu”nun, Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünün http://www.hssgm.gov.tr/GemiadamiSaglikIslemleri adresinde yer alan “Gemiadamlarının Genel ve Periyodik Sağlık İşlemini Yapmaya Yetkili Özel ve Resmi Sağlık Kuruluşları” başlığı altında bulunan yetkilendirilmiş resmî ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından alması gerekmektedir.

4. KONTENJAN BELİRLEME İŞLEMLERİ

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında Bakanlıkça alan/dal açma onayı bulunan AMP’nin 9 uncu sınıf seviyesinde meslek alanlarına alınacak öğrenci sayıları; sektörün ihtiyacı, çalışma ve kapasite durumu, okulun fiziki şartları, öğretmen sayısı, 9 uncu sınıfa yerel yerleştirme ile yeni kayıt olmuş ve sınıf tekrarı yapan öğrenciler ile başka okullardan tercih yapacak öğrencilerin de olabileceği dikkate alınarak Çalışma Takviminde belirtilen tarihler arasında belirlenecektir.

Yeni kayıt olan öğrenciler ve sınıf tekrar eden öğrenciler dahil edildikten sonra varsa kalan kontenjan, alanlar bazında dağıtılarak okul dışarıdan gelebilecek öğrenciler için kullanılacaktır.

e-Okul’da AMP meslek alanlarına; 9 uncu sınıfa yeni kayıt olmuş ve sınıf tekrarı öğrencilerin toplam sayısından az olmamak üzere alanlar bazında kontenjan tanımlanacaktır.

5. TERCİH İŞLEMLERİ

Tercih başvuruları Çalışma Takviminde belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Tercih başvurularının öğrenci ve velileri tarafından bireysel olarak e-Okul üzerinden yapılması esastır. Ancak internetten başvuru yapamayanlar, EK-1 formu doldurulup imzalı olarak okul idaresine verilmesi ya da gönderilmesi durumunda veli adına okul idaresince de bireysel başvuru ekranından başvuru yapılabilecektir.

Tercih başvurusu, ilan edilen meslek alanının tercih kodunun adayın öncelik sırasına göre e-Okul’ a girilmesiyle yapılacaktır.

AMP de bulunan alanlardan en fazla 15 tercih yapılabilecek olup öğrenciler öğrenim gördükleri okulun dışındaki okul ve alanları da tercih edebileceklerdir. Yerleştirme işlemi yapılırken öğrencinin öncelikli olarak kendi okulunda bulunan alanlara yerleştirileceği, diğer okullardaki alanlara ancak boş kontenjan kalması durumunda geçebileceği, herhangi bir tercihine yerleşemediği takdirde okul içinde boş kalan kontenjanlara okul yönetimince yerleştirilebileceği dikkate alınarak kendi okulunda bulunan alanlardan azami sayıda tercih yapması lehine olacaktır.

Bireysel başvuru yapmayıp EK-1 formu teslim etmek suretiyle başvuru yapacak olan adayların tercih bildirim formlarının e-Okul’a hatasız ve eksiksiz olarak girilmesi okul müdürlüğünün sorumluluğundadır.

Okul müdürlükleri 9 uncu sınıfa yeni kayıt olmuş öğrenciler ile sınıf tekrarı yapan tüm öğrencilerin alan tercihlerinin eksiksiz olarak yapılmasından sorumludur.

Yapılan tercih başvuruları okul müdürlüğü tarafından e-Okul’da takvimde belirtilen tarihlerde onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme onaylama işleminden önce yapılacaktır.

e-Okul’da onaylanan tercihlerin çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye verilecektir.

Tercih ve yerleştirme ile ilgili işlemler https://e­okul.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

6. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Tercih başvurusunda bulunan öğrencilerin yerleştirme işlemleri, OBP ve tercih sıraları dikkate alınarak öncelikli olarak kendi okulu içindeki alanlara yapılacaktır. OBP’ nin eşitliği hâlinde sırasıyla, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacaktır. Boş kontenjan kalması halinde diğer okullardan alan tercihi yapan öğrenciler de OBP ye göre merkezi sistem ile yerleştirilecektir.

Merkezi sistem ile Denizcilik alanına ön yerleştirmesi yapıldığı halde Çalışma Takviminde belirtilen tarihe kadar “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu alamayan öğrenciler 9 uncu sınıfı okuduğu okulun bulunduğu İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu tarafından OBP’sine uygun bir alana yerleştirilecektir.

Denizcilik alanında boş kontenjan bulunması halinde “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu” almak kaydıyla diğer okul ve alanlardan 9 uncu sınıf birinci dönem sonuna kadar OBP üstünlüğü dikkate alınarak Yönetmelik hükümlerine göre alan değişikliği yoluyla nakil ve geçiş yapılabilir.

Yerleştirildiği alanı değiştirmek isteyen öğrenciler kontenjan açığı bulunması durumunda koşullarını taşıdıkları alanlara 9 uncu sınıfta birinci dönemin sonuna kadar alan değiştirerek de geçiş yapabilirler.

Okulunda bulunan alan sayısından daha az sayıda tercihte bulunan öğrencilerin yerleşememe ihtimali vardır. Bu durumda olan öğrencilerin alanları okul yönetimince boş kontenjanlara göre belirleneceğinden tercih sayınının fazla olması adayın lehinedir.

7. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI

AMP meslek alanlarına yerleştirme sonuçları Çalışma Takviminde yazan tarihte ilan edilecektir. Sonuçlar, https://e-okul.meb.gov.tr ve Veli Bilgilendirme Sisteminden duyurulacaktır. Ayrıca 8383 Mobil Bilgilendirme Servisine üye olan velilerin cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) gönderilecektir.

8. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

Öğrencilerin elektronik ortamdaki işlemlerini yapmak üzere en az bir müdür yardımcısı görevlendirmek, AMP meslek alanlarına ait kontenjanları e-Okul’a (Kurum İşlemleri/ATP ve AMP Meslek Alanlarına Geçiş/Alan Kontenjan Giriş İşlemleri bölümünden) zamanında ve istenildiği şekilde girmek, AMP meslek alanları hakkında “Okul, Program, Alan ve Dal Tanıtım Bilgileri”nden de yararlanılarak, 9 uncu sınıf öğrenci ve velilerinden talep edilmesi halinde okul yönetimiyle birlikte sınıf rehber/rehber öğretmenlerince konuya ilişkin rehberlik ve bilgilendirme yapmak, AMP 9 uncu sınıf öğrencilerin tamamının tercih başvurusu yaptığından emin olmak, EK-1 form ile yapılan başvuruların e-Okul’ a girildiğini kontrol etmek, e-Okul’da onaylanan tercihlerin iki (2) nüsha çıktısını alarak öğrenci velisine imzalattıktan sonra onaylamak ve bir nüshasını okulda saklamak diğerini veliye imza karşılığı teslim etmek, Denizcilik alanını tercih eden öğrencilerin alana ön yerleştirme yapılacağı, takvimde belirtilen süre içerisinde Gemiadamları Sağlık Yönergesine göre yetkilendirilmiş resmî ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nun alınması halinde kesin kayıtlarının yapılabileceğini velilere bildirmek, Denizcilik alanına ön yerleştirmesi yapılan öğrencilerin yerleştirildikleri okula “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu teslim etmeleri halinde bu raporu e-Okul’a işleyerek öğrencilerin kesin kayıtlarını yapmak, Anne/baba mesleğine göre alana yerleşmek isteyen öğrencilerin bilgilerini e-Okul’a işlemek, Yerleştirme işlemleri tamamlanarak sonuçlar ilan edildikten sonra e-Okul’ da (Kurum İşlemleri/Alan Seçimi Yapılmayan Öğrenciler) alana yerleşemeyen öğrencilerin bulunup bulunmadığını kontrol etmek varsa boş kontenjanı bulunan alanlara yerleştirmek.

9. OKUL, PROGRAM, ALAN VE DAL TANITIM BİLGİLERİ

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanmakta olan meslek alanlarının Okul, Program, Alan ve Dal Tanıtım Bilgileri

http://mbs.meb.gov.tr

http://www.alantercihleri.com

http://meslekitanitim.meb.gov.tr

https://meslegimhayatim.meb.gov.tr

Elektronik adreslerinde yer almaktadır. 

Yorumlar (1)
adem 7 ay önce
10 sınıflardaki gibi karışıklıklar olmaz inşAllah.Once yerlesip sonra kendi okuluna iade olunmaz umarım.
6
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 23 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemen Belediyespor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19