Yarım Gün Çalışan Yöneticilere Ne Kadar Ek Ders Ücreti Ödenir?

Yarım Gün Çalışan Yöneticilere Ne Kadar Ek Ders Ücreti Ödenir?

Kamuajans.com – İliniz bulunan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tatil edilen 28 Ekim 2019 günü yarım gün tuttukları nöbet görevleri karşılığında ne şekilde ek ders ücretinden yararlandırılacakları ile öğretmenevi ve akşam sanat okullarında ' öğreticilerin, 2020 ve 2021 Yıllarını Kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28.08.2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kararının “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar” bölümünün "Örgün ve yaygın eğit

Bilindiği gibi, 01.09.2019 tarihli ve 30875 sayılı resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 Yıllarını Kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28.08.2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kararının “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar” bölümünün "Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti " başlıklı 20'inci maddesinde; "(1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fîilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir." hükmü yer almaktadır.

Öte yandan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkında Kanunun 1'inci maddesinde: ''1923 yılında "1923 ' 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder'' hükmüne yer verilmiştir.

Görüleceği Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim'de çalışma süresi saat 13.00'te sona ermektedir. Dolayısıyla eğitim kurumlarında 28 Ekim'de nöbet görevi bulunan müdür yardımcıları ve öğretmenler söz konusu görevlerini fiilen yerine getirmişlerdir.

Bu itibarla, eğitim kurumlarında 28 Ekim 2019 günü nöbet görevi bulunan ve bu görevi fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ve öğretmenlerin nöbet görevi için öngörülen ek ders ücretinden tam olarak yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan öğretmenevi ve akşam sanat okullarında görevli yöneticilerin söz konusu ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklar hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığından görüş istenmiş olup cevap alındığında ayrıca açıklama yapılacaktır. Ancak, bu süreçte ilgililerin haftada 20 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaya devam edilmeleri uygun olacaktır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Ahmet AYTAÇ

Bakan a.

Daire Başkanı

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.