Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu (VKV) 3. ve 5. Sınıf Öğrencilerin Belirlenmesi Seviye Tespit Sınavı Duyurusu

Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu (VKV) 3. ve 5. Sınıf Öğrencilerin Belirlenmesi Seviye Tespit Sınavı Duyurusu

Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu (VKV) 3. ve 5. Sınıflarında Öğrenim Görecek Öğrencilerin Belirlenmesi Amacıyla Yapılacak Olan Seviye Tespit Sınavı Duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Sınav ücreti olarak KDV dâhil 505 (beşyüzbeş)TL MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığıyla 23 Mart 2020 ve 10 Nisan 2020 tarihleri arasında Öğrenci T.C. Kimlik Numarası ile yatırılacaktır.

Sınav ücreti için; T.C. Ziraat bankası için; bankamatik, internet bankacılığı, Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı, Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şubeden ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları ile ödeme yapılabilir.

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde öğrencinin katılacağı ilgili sınav adıyla ücret yatırılması gerekmektedir. Tahsilat esnasında bildirilmesi gereken telefon numarasının ulaşılabilir ve güncel olması zorunludur. Sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödenmeyecektir. Banka dekontunda öğrencinin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katılacağı sınavın adı bulunacaktır. Sınav ücreti yatırma işlemi tamamlandıktan sonra, sınav başvurusu www.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve başvuru kılavuzuna uygun yapılmasından veli sorumlu olacaktır. Sınav başvurusunun tamamlanması için sınav ücretinin yatırılmış olması yeterli değildir. Velisi tarafından sadece sınav ücreti yatırılıp www.meb.gov.tr internet adresinden başvurusu tamamlanmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.


SINAV YERİ

Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu Kampüsü- Tuzla/İSTANBUL


SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

Sınav 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 10.00’da yapılacaktır. Öğrenciler sınav binasına 09.30’da alınacaklardır.


GENEL AÇIKLAMALAR

VKV 3.ve 5. Sınıflar Seviye Tespit Sınavı, VKV’nin talebi üzerine Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından gerçekleştirilecektir. VKV’de, özel eğitime gereksinimi olan çocuklara yönelik program ve özel sınıf uygulaması bulunmamaktadır. VKV 3. ve 5. Sınıflar Seviye Tespit Sınavına başvuran öğrenciler, bu kılavuzda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.


BAŞVURU ŞARTLARI

VKV 3. ve 5. Sınıflar Seviye Tespit Sınavına, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel ilkokul öğrencileri başvurabileceklerdir.

Sınava katılmak için; 2019–2020 eğitim öğretim yılında; 2. sınıfta okumakta olan öğrenciler 3. sınıf, 4. sınıfta okumakta olan öğrenciler 5. sınıf, Öğrenci Seviye Tespit Sınavına başvurabilecektir.

2019–2020 eğitim öğretim yılında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler Türkiye’deki ilkokul ve ortaokulların hangi sınıfına eş değer olduğunun tespit edilmesi amacıyla alınan denklik belgesinde belirtilen sınıfa göre VKV Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu öğrenci işlerine başvuracaklardır.


SINAV GİRİŞ BELGESİ

Öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgelerini 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.


SINAV KONULARI

VKV 3. ve 5. Sınıflar Seviye Tespit Sınavına ait sorular ÖDSGM tarafından hazırlanacaktır. 

Müfredat programına bağlı olarak hazırlanacak alt testlerin soru sayısı ve sınav süresi tabloda belirtildiği gibidir.
2. SINIF MATEMATİK DERSİ SINAVA DÂHİL OLMAYAN KONULAR

6. Ünite’den:

 Tartma


2. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ SINAVA DÂHİL OLMAYAN KONULAR

6. Ünite: Doğada Hayat Ünitesi’nden

 Güneşe Bakarak Yönümü Buluyorum

 Dünya Şekli ve Hareketleri


4. SINIF MATEMATİK DERSİ SINAVA DÂHİL OLMAYAN KONULAR

6. Ünite’den

Sıvı Ölçme

 Litre ve Mililitre Arasındaki İlişki

 Litre ve Mililitreyi Bir Arada Kullanma

 Bir Kaptaki Sıvının Miktarını Tahmin Etme

 Litre ve Mililitre ile İlgili Problemler


4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ SINAVA DÂHİL OLMAYAN KONULAR

7. Ünite:

 Küresel Bağlantılar


4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ SINAVA DÂHİL OLMAYAN KONULAR

7. Ünite:

 Basit Elektrik Devreleri


SINAV UYGULAMASI

Sınav; 31 Mayıs 2020 Pazar günü VKV binalarında gerçekleştirilecektir. 3. sınıfa başlayacakların sınavı saat 10.00’da başlayıp 80 dakika, 5.sınıfa başlayacakların sınavı ise saat 10.00’da başlayıp 120 dakika sürecektir.

Öğrenciler 09.30’da sınav salonunda hazır bulunacaktır. Her iki sınıfın soruları 4 (dört) seçenekli olacak, kitapçıklar A-B türünde hazırlanacaktır.

Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araç bulunan öğrenciler sınav binasına alınmayacaktır.

Öğrenciler sınava, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı ya da geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan

öğrenciler sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan öğrenciler, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/ T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Öğrenciler, sınavın ilk 30 dakikası bitmeden ve sınavın bitimine son 15 dakika kala sınav salonundan çıkamayacaklardır. Salon görevlileri öğrencilere, soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığı/cevap kâğıdını değiştirecektir. Öğrenciler, soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerindeki işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır. Öğrenciler, sınavın bitiminde soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon öğrenci yoklama listesini imzalayacaktır. Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını öğrencilerin önünde kontrol ederek sınav güvenlik poşetine koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir. Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik poşetlerini, ait oldukları sınav güvenlik kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.  Sınav soru ve cevap anahtarları 03 Haziran 2020 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Sınav sonuç bilgileri 19 Haziran 2020 tarihinde www.meb.gov.tr ve http://www.kocschool.k12.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır. Sınav sonuçlarıyla ilgili olarak telefonla bilgi verilmeyecek ve adrese bildirim yapılmayacaktır.


ENGELLİ ÖĞRENCİLER SINAV UYGULAMASI

Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özel duruma sahip olan öğrenci/öğrenciler var ise VKV tarafından ÖDSGM’ye bildirilecektir. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan veli/vasi, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır. Engelli öğrenciler, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir. Ayrıca Tip 1 diyabet (şeker hastası), astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte salonlara yerleştirilecektir. Öğrencinin başvurusu ve sağlık raporu doğrultusunda, salonlarda görevli öğretmenler, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünce önceden bilgilendirilecektir. Tip 1 diyabet (şeker hastası) hastalığı olan öğrencilerin yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani hipoglisemi (şeker düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu öğrencilerin hiperglisemi (şeker yükselmesi) durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde giderilebilmesi için izin verilecektir.


SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup, şans başarısından arındırılmış net puanları hesaplamak için; 4 (dört) seçenekli sorularda 3 (üç) yanlış 1 (bir) doğruyu götürecektir. Yazılı sınava giren öğrencilerin sınav puanına göre yapılacak başarı sıralaması standart puanlar üzerinden olacaktır. Net puanların standart puana dönüştürülmesinde aşağıdaki basamaklar izlenecektir.

a) Her soru 1 (bir) puan değerindedir.

b) Her bir alt testin net puan ortalaması ve standart sapması ayrı-ayrı hesaplanacaktır. 

c) Hesaplanan bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların her bir alt test için net puanları standart puanlara dönüştürülecektir. Standart puan hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır.

T(SP) = + 50

d) Alt test net puanı 0 (sıfır) veya daha düşük olan adaylar için alt test standart puanı 0 (sıfır) kabul edilecektir.

e) Öğrencilerin başarı sıralaması alt testlerin standart puanlarının toplamı üzerinden yapılacaktır. Standart puanların toplamının eşitliği durumunda aşağıda belirtilen alt testlerdeki standart puanlar üzerinden yapılan başarı sıralaması dikkate alınacaktır.

3. sınıflar için; alt testlerden hesaplanan standart puanlar üzerinden yapılan başarı sıralamasına göre sırasıyla Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi dersleri standart puanı daha yüksek olan öğrenciye öncelik verilecektir.

Tüm bunlara rağmen eşitlik bozulmadığı takdirde yaş faktörü dikkate alınacaktır. Yıl, ay, gün olarak yaşı daha küçük olana öncelik verilecektir.

5. sınıflar için ise; alt testlerden hesaplanan standart puanlar üzerinden yapılan başarı sıralamasına göre sırasıyla Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri dersleri standart puanı daha yüksek olan öğrenciye öncelik verilecektir. Halen eşitlik bozulmazsa Sosyal Bilgiler, yine bozulmazsa İngilizce alt testinden hesaplanan standart puan üzerinden yapılan başarı sıralamasına göre puanı daha yüksek olan öğrenciye öncelik verilecektir.

Tüm bunlara rağmen eşitlik bozulmadığı takdirde yaş faktörü dikkate alınacaktır. Yıl, ay, gün olarak yaşı daha küçük olana öncelik verilecektir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.


İLETİŞİM

MEB İletişim Merkezi MEBİM 444 0 632

VKV Öğrenci İşleri 0216 585 62 00- 63 39-63 55


SINAV İTİRAZLARI

Öğrenciler sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarının www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde VKV’ye yapacaktır.

Öğrenciler, itiraz başvurularını Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile KDV dâhil 20 (yirmi)TL itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile banka dekontu/ATM fişi, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav uygulaması ve sınav sonuçlarına yönelik itirazları VKV, kapalı zarf içinde toplu olarak ÖDSGM’ye gönderecektir. ÖDSGM bu itirazları 5 (beş) iş günü içerisinde sonuçlandırarak VKV’ye bildirecektir. ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır. VKV itirazlarla ilgili sonuçları 5 (beş) iş günü içerisinde öğrencilere bildirecektir.

Sınav uygulama takviminde belirtilen tarihler arasında başvurusunu yapmayan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan öğrencilerin yapacağı itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

İtirazlara yönelik tüm sonuçlar öğrencilere VKV tarafından bildirilecektir.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.