Telafi Eğitimi, Rehberlik Öğretmenleri İle İlgili Düzenlemeye Dair Görüş

Telafi Eğitimi, Rehberlik Öğretmenleri İle İlgili Düzenlemeye Dair Görüş

Kamuajans.com – Millî Eğitim Bakanlığı, COVİD19 pandemisi nedeniyle oluşan olağanüstü durum nedeniyle eğitimi uzaktan eğitim yoluyla sürdürmektedir.

Bu çerçevede 27/03/2020 tarihinde idari izin ve uzaktan çalışma esasları yayımlanmış, hayatın normale dönmesinden sonra telafi eğitimleri yapılması için de MEB’in yasal düzenleme hazırlığı olduğu anlaşılmaktadır.

Yeni kanın taslağında konuyla ilgili düzenlemenin aşağıdaki şekilde olacağı öngörülmektedir:

“MADDE 29- 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 50 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde, başlığı ile birlikte eklenmiştir.

“IX – Öğretmenlerin izin ve tatilleri: Madde 50/A–

Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinlidirler. Ancak, bu iki aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmeliğinde saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

Rehberlik öğretmenleri tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilir. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamaz.

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşuları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin iki haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içerisinde tamamlanamadığı durumlarda yaz tatilinde yapılacak eğitim öğretim faaliyetleri nedeniyle Bakanlıkça öğretmenlerin izinleri kısaltılabilir. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamaz.

Kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen öğretmen ve yöneticiler yıllık izinlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 102 nci ve 103 ncü maddeleri hükümlerine göre kullanır. Okul müdürleriyle müdür yardımcıları tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartı ile, sıra ile izinlerini kullanırlar.”

Anadolu Eğitim Sendikası olarak belirtmeliyiz ki; kalıcı değişiklikler yapılmadan önce paydaşlardan görüş alınmalıdır. Paydaşlardan görüş alınmadan getirilen düzenlemeler sonrası öngörülmeyen bazı sorunlar ortaya çıkabilecektir.

Yaşadığımız şu süreçte MEB, EBA TV ve eba.org.tr üzerinden uzaktan eğitim vermektedir. Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutması mümkün değildir. Uzun süreler boyunca yüz yüze eğitim yapılamayan zamanlarda tabii ki telafi eğitimleri yapılmalıdır. Ancak COVİD19 pandemisi hakkında bu seneye özgü geçici maddelerle düzenleme yapılması yeterli iken ilerde de öğretmenlerin izin haklarının kısıtlanmasını mümkün kılan düzenleme yapılması sorunlara yol açacaktır.

Kalıcı bir düzenleme yapılırsa ileride görülebilecek sorunlar ve uygulamadaki sıkıntıları şu şekilde sıralayabiliriz:

• Kanun maddesine göre yerelde il veya ilçelerde, eğitim-öğretim yılı içerisinde okulların “salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşuları, vb.” nedeniyle tatil olması ve yazın telafi eğitimi yapılması ülkede eğitim birliği açısından sorunlar oluşturabilecektir.

• Ülkemizdeki iklim koşulları ve hava sıcaklıklarından dolayı, yaz aylarında eğitim yapılmasının zorlukları mevcuttur. Yaz aylarında yapılabilecek telafi eğitimi yeterince faydalı olmayacaktır.

• Herhangi bir ilçede, ilde yapılacak bir telafi eğitiminin hangi ay içerisinde yapılacağı, parça parça yapılıp yapılmayacağı değişiklikte belirli değildir.

• Öğretmenlerin izinleri ‘bir aydan az olamaz’ ifadesinde belirtilse de, bu izinlerin parça parça veya kesintisiz olup olmayacağı belirtilmemiştir.

• Ülkemizdeki tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde yaz döneminde “mevsimlik işçilik” konusunda bir gerçeğin olması, yine fayda konusunda düşünmemizi gerektirmektedir.

• Ülkemizin turizm faaliyetleri açısından, yazın eğitim yapılması sorunlara neden olabilecektir.

• Özellikle hava şartları bakımından zorlu olan il ve ilçelerde bu değişiklik ile birlikte yereldeki idari amirler tarafından ‘nasılsa yazın telafisini yaparız’ düşüncesi ile daha çok tatil verilebilir.

• Geçtiğimiz yıllarda kanunda olmamasına rağmen yönetmelik çerçevesinde Rehberlik öğretmenlerine verilen ‘tercih danışmanlığı’ görevi burada kanuni bir düzenleme olmaktadır. Görevlendirilebilir ifadeleri zorunluluk arz etmektedir.

• Öğretmenlerin izin haklarının kısıtlanması ve yaz tatilinde çalıştırılması halinde öğretmenlere ödenecek ücret konusunda düzenleme yapılmamıştır. Kanun tasarısı hatalı olduğu kadar bu yönüyle de eksiktir.ÖNERİLER:

• Bu seneye özgü Covid19 pandemisi nedeniyle ülke genelinde telafi eğitimi yapılmalıdır. Ancak sürecin beklenenden daha fazla uzaması halinde yazın son aylarında verilecek telafi eğitimi yerine 2020-2021 eğitim-öğretim yılı içerisinde telafi programları uygulanmalıdır.

• Mevcut durumda zaten farklı nedenler ile eğitim faaliyetlerinin aksamasından dolayı telafi eğitimleri verilmektedir. Bu telafi eğitimleri okul dönemi içerisinde uygun zamanlarda, daha çok hafta sonlarında verilmektedir. Bu kapsamda verilecek telafi eğitimleri de yaz ayları yerine eğitim-öğretim dönemi içerisinde planlanabilir.

• Geçtiğimiz yıl ilk defa ARA TATİL uygulaması hayata geçirilmiştir. İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşuları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin iki haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde telafi eğitimleri bu ara tatillerde yapılabilir.

• Kanun tasarısının yasalaşması görüşmelerinde ilçe ve il düzeyindeki koşullar maddeden çıkarılmalıdır. Sadece ülke düzeyindeki koşullar tahditli yani sınırlı şekilde yazılmalıdır. “gibi nedenler” şeklindeki kabul bir takım keyfi uygulamalara yol açacak niteliktedir.

• “Rehberlik öğretmenleri için ‘Tercih danışmanlığı’ zorunlu değil, teşvik edici uygulamalar ile isteğe bağlı olmalıdır.
Anadolu Eğitim Sendika

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.