Sözleşmeli Öğretmenlik Ön Başvurusu İş ve İşlemleri

Sözleşmeli Öğretmenlik Ön Başvurusu İş ve İşlemleri

KamuAjans.Com-19 Soru ile sözleşmeli öğretmen adaylarının yapacağı tüm işlemler ve tarihleri yer almaktadır. Bu çalışma Milliegitimhaber.com tarafından hazırlanmış olup haber sitelerinde kaynak gösterilmeden paylaşılması tamamen yasaktır.

Sözlü sınava girecek ÖABT'ye giren adaylar için bilinmesi gereken herşeyi Milliegitimhaber.com sizler için soru-cevap şeklinde derledi.

19 Soru ile sözleşmeli öğretmen adaylarının yapacağı tüm işlemler ve tarihleri yer almaktadır. Bu çalışma Milliegitimhaber.com tarafından hazırlanmış olup haber sitelerinde kaynak gösterilmeden paylaşılması tamamen yasaktır.

1.Başvurular ne zaman nasıl yapılacak?

Başvurular 5 Eylül 2016 tarihi itibariyle başlayıp 8 Eylül 2016 tarihinde sona erecektir. Başvurular https://ilkatama.meb.gov.tr/OBGiris.aspx adresinden yapılacak olup en fazla listede yer alan illeren 5 tane tercih edilecektir.

2.Başvuru yaptıktan sonra ne yapacağım?

Başvuru internet ortamında yapıldıktan sonra çıktısı mutlaka il ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylatılacaktır.

3.Başvuruda hangi belgeler istenecek?

KESİNLİKLE- Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,

*Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

*Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

*Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik

formasyon belgesi yerine kullanılamaz.).

Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

4.Başvuruyu yanlış yaptım düzeltebilir miyim?

İl ilçe müdürlüğüne gidip evrakların aslını teslim edip onaylattıktan sonra kesinlikte düzeltme işlemi yapamazsınız.

İlgili madde:

2.10. Adayların başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından sonra yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.

5.Başvuru yapıp onaylattım bundan sonra ne yapacağım?

Sözlü sınav için artık tek engel sözlü sınava gireceğiniz yerlerin tercihi ve belli olması. Bu yerler sizin tercih ettiğiniz listedeki 5 il arasından biri olacaktır. Sınav yerine sınav tarihinde olacak ve yine aşağıda belirtilen konulardan sözlü sınav olacaksınız.

6.Sözlü Sınav için hangi illeri tercih edebileceğim?

Sözlü sınav merkezi tercihlerinde aşağıdaki listede yer alan illeri seçebileceksiniz.( 5 adet)

SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ

1 Adana

2 Afyonkarahisar

3 Aksaray

4 Ankara

5 Antalya

6 Bursa

7 Erzurum

8 Gaziantep

9 İstanbul

10 İzmir

11 Kayseri

12 Konya

13 Malatya

14 Mardin

15 Muğla

16 Samsun

17 Sivas

18 Trabzon

7.Sözlü Sınava girecekler neye göre belirlenecek?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır.

8.Sözlü Sınava Nerede Gireceğim Hangi Tarihte Açıklanacak?

Adayların sözlü sınava alınacakları merkezler, 9 Eylül 2016 tarihinde açıklanacak.

9.Sözlü Sınav Hangi Tarihte Yapılacak?

Sözlü sınavlar, 19-27 Eylül 2016 tarihlerinde yapılacak.

10.Sınavın baraj puanı kaç?

Sözlü sınava katılanların sınav puanları “Sözlü Sınav Sonuç Ekranı”na işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

11.Sözlü Sınavda Ne Soracaklar?

Sözlü sınav puan değerlendirilmesi yapılırken aşağıdaki kriterler baz alınacak. Aşağıdaki kriterlerin yazılı olduğu form sözlü sınav yapan komisyon tarafından doldurulacaktır.

I- BİR KONUYU KAVRAYIP ÖZETLEME, İFADE YETENEĞİ VE MUHAKEME GÜCÜ

1 Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklama yapar. 0-5

2 Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir. 0-5

3 Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir. 0-5

4 Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla düşüncelerini ifade eder. 0-5

5 Cümleleri düzgün ve açık olup, uzun cümle içeren açıklamalar da bile vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dilbilgisi kurallarına uyar. 0-5

II- İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ

1 Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanırlar. 0-5

2 Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı şekilde ayarlar. 0-5

3 Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim olabilmektedir. 0-5

4 Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar. 0-5

5 Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile, karşısındakileri etkileyecek ve ikna edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir. 0-5

III- BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI

1 Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir.0-5

2 Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder. 0-5

3 Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla ilişkilendirerek ifade eder. 0-5

4 Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir.0-5

5 Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdrdır.0-5

IV- TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ VE EĞİTİMCİLİK NİTELİKLERİ

1 Temsil ettiği kurum/mesleğe uygun davranışlar sergiler. Tavır ve davranışlarında dengeli ve uyumludur.0-5

2 Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan, heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir.0-5

3 Baskıcı ve ısrarcı davranmadan; iddialı, kendinden emin ve içtenlikle konuşabilmektedir.0-5

4 Konuyu kendine özgü fikirlerle açıklayabilmekte, yorum yapabilmektedir.0-5

5 Zamanı etkili ve verimli biçimde kullanır.0-5

12.Sözlü Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sözlü sınav sonuçları, 28 Eylül´de açıklanacak

13.Sözlü sınava girdim ve 60 üstü aldım. Şimdi ne yapacağım?

Sözlü sınavda 60 ve üstü puan alan adaylar için artık tercih işlemleri başlayacak.Yine internet üzerinden ikgm.meb.gov.tr adresinde duyuruya çıkacak ve en fazla 20 okul tercih edilecektir.

14.Tercih İşlemleri Ne Zaman Başlayacak?

Adayların atama tercihleri, 4-7 Ekim 2016 tarihlerinde alınacak.

15. Tercih edeceğim okulları bulunduğum il ve ya ilçe dışında istediğim ilçe veya ilden seçebilir miyim?

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

16. Tercihleri yaptıktan sonra onaylatmam gerekiyor mu?

Tercihler yapıldıktan sonra mutlaka il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

17. Tercihleri bulunduğum il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri mi onaylayacak?

Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

18.Tercih dışı atanmak istiyorum seçeneği olacak mı?

Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.”

seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

19.Atamalar ne zaman olacak?

Atama sonuçları 10 Ekim´de açıklanacak.Umut ÇELİK

Milliegitimhaber.com  

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.