Sınıflarda Çapraz Oturma Düzeni

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül'de başlaması beklenen eğitim öğretim için okul ve öğretmenler için rehber hazırladı. Rehberde öğretmen, öğrenci ve velilerin aklındaki soru işaretleri yanıt buldu.

EĞİTİM PERSONELİ 19.08.2020, 15:15 19.08.2020, 15:18
Sınıflarda Çapraz Oturma Düzeni
Rehbere göre öğrenciler çapraz oturma düzeni ile sınıfta oturacak. Eğitim ortamlarında, salgın hastalık riski nedeni ile beslenme faaliyetleri yapılmamalıdır. Öğretmenler odasında da salgın hastalık riski nedeni ile beslenme faaliyetleri yapılmamalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı rehber

EĞİTİM ORTAMLARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1. Öğretmenler ders giriş ve çıkışlarında hijyeni sağlayacak gerekli tedbirleri (el yıkama vb.) almalıdır.

2. Dersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasında sağlık otoritelerince belirtilen sosyal mesafeye uygun şekilde oturma düzeni oluşturulur. Ayrıca açık havada yapılacak eğitim-öğretim faaliyetlerinde de fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uygun tedbirler alınır.

3. Eğitim ortamlarında havalandırma/iklimlendirme sistemi varsa bu sistemin sadece dışarıdan temiz hava verecek şekilde ayarlanması aksi hallerde doğal havalandırma yapılması sağlanır.

4. Salgın dönemlerinde (COVID-19 vb.) bulaşıcılığı engellemek için sağlık otoritelerince belirtilen kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanılması sağlanır.

5. Eğitim ortamlarında yüz yüze gelmeyecek şekilde çapraz oturma düzeni sağlanır.

6. Temaslı takibi için eğitim ortamlarında, öğrencinin zorunlu haller dışında aynı yerde oturması sağlanır.

7. Birkaç sınıfın bir araya gelmesi ile ortak yapılan derslerde oturma düzeninin sağlık otoritelerince belirtilen sosyal mesafeye uygun olması sağlanır.

8. Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesle ak-tivite yapılmaz.

9. Kitap, kalem, oyuncak, vb. eğitim materyallerinin kişiye özel olması ve öğrenciler arası materyal alışverişi yapılmaması sağlanır.

10. Öğrencilerin gün boyu aynı eğitim ortamlarında ders görmesi, eğitim ortamı değişikliği yapılmaması sağlanır. Değişiklik zorunlu ise eğitim ortamlarının her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılması sağlanır.

11. Günlük grup etkinliklerinde, öğrencinin hep aynı grup ile etkinlik yapması sağlanır.

12. Sanat, müzik, beden eğitimi gibi derslerde grupların birbirine karışmasının önlenmesi sağlanır.

13. Gerektiğinde özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin engel durum ve özelliklerine uygun düzenlemeler yapılır.

14. Salgın hastalık belirtisi gösteren öğrencilerin öncelikle belirlenen boş bir odada/alanda izole edilmesi ve ivedilikle okul idaresince görevlendirilen idareciye haber verilmesi sağlanır.

15. Eğitim ortamlarında, salgın hastalık riski nedeni ile beslenme faaliyetleri yapılmamalıdır.

A. ÖĞRETMENLER ODASI

1. Öğretmenler odasında sosyal mesafe kurallarına uygun davranır.

2. Öğretmenler kişisel eşyalarını özel dolaplarına koyar, açıkta bırakmaz.

3. Bilgisayar klavyesi, fare, telefon, dolap, kalem, silgi vb. malzeme ve ekipmanın ortak kullanılmamasına dikkat edilir. Ancak ortak kullanımı zorunlu olan malzemeler temizliği ve dezen-feksiyonu yapıldıktan sonra kullanılmalıdır.

4. Öğretmenler odasına misafir ve ziyaretçi kabul edilmemelidir.

5. Öğretmenler odasında el antiseptiği ve genel hijyen kurallarını sağlayan koruyucu malzemeler bulundurulur.

6. Öğretmenler odasında tek kullanımlık bardak, pet şişe su kullanılmalıdır. Çay/kahve makinası kullanılmamalıdır.

7. Öğretmenler odasında salgın hastalık riski nedeni ile beslenme faaliyetleri yapılmamalıdır.

8. Öğretmenler odasının havalandırma/iklimlendirme sistemi varsa bu sistemin sadece dışarıdan temiz hava verecek şekilde ayarlanması aksi hallerde doğal havalandırma yapılması sağlanır.

B. NÖBETÇİ ÖĞRETMEN GÖREVLERİ

Okul İçerisinde Alınması Gereken Önlemler

1. Velilerin zorunlu haller dışında okul bahçesine alınmamasını sağlar.

2. Velilerin çocuklarını bırakırken ve alırken fiziksel mesafeye uymaları amacı ile okul girişine konulan belirleyici işaretlerin uygunluğunu kontrol eder.

3. Öğrencilerin okula ve sınıflara fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak girmelerini sağlar.

4. Ders araları ve okul çıkışlarında öğrencilerin fiziksel mesafe kurallarına uymalarını sağlar. Kapı, koridor ve diğer alanlarda yığılmaları önler. Sınıf, çalışma salonları, yemekhane, kantin gibi toplu kullanım alanlarında kişilerin sosyal mesafeye uymalarını sağlar.

5. Okula girişte salgın hastalık belirtisi gösteren öğrencileri ve personeli öncelikle belirlenen boş bir odada izole eder ve ivedilikle ilgili idareciye haber verir.

6. Nöbet alanının planlanan çerçevede periyodik olarak dezenfekte edilip edilmediğinin kontrolünü sağlar.

7. Öğrencilerin, okul bahçesinde fiziksel mesafeye uygun şekilde yerleştirilen yer işaretlerine uyup uymadığını denetler.

8. Eğitim ortamlarında havalandırma/iklimlendirme sistemi varsa bu sistemin sadece dışarıdan temiz hava verecek şekilde ayarlanması aksi hallerde doğal havalandırma yapılmasını sağlar.

9. Lavaboların yakınında hijyen uygulamalarını açıklayan afiş, levha vb. bulunup bulunmadığı kontrol eder.

10. Tuvaletlerde eksik temizlik malzemesi olup olmadığını kontrol eder.

11. Asansör bulunan okullarda asansörlerin kullanımının sınırlandırılması, asansör kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmesi ve bu sayının asansör girişinde belirtilmesi sağlanır.

Okullarda Yeme İçme Düzenine İlişkin Önlemler

1. Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasını sağlar.

2. Yemekhane girişlerinde el antiseptiği bulunup bulunmadığının kontrolünü yapar.

3. Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için aynı kişilerin aynı masada yemek yemelerini sağlar. Öğrencilerin aynı masada oturmaları halinde sosyal mesafeye uyulmasını sağlar.

4. Yemekhane görevlilerinin kişisel hijyen kurallarına uymalarını ve KKD kullanmalarını sağlar.

5. Öğrencilerin yemek alım noktasında belirlenen işaretler aracılığıyla mesafe kuralına uymalarını sağlar.

6. İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için alınan tedbirlere uyulmasını sağlar.

Okul Servislerinde Alınması Gereken Tedbirler

1. Araçlarda el antiseptiğinin olup olmadığını kontrol eder.

2. Araç içerisinde oturma planına uyulup uyulmadığını kontrol eder.

3. Servise binen öğrencilerin servise alınma sıralarına göre cam kenarlarından başlanarak, arkadan öne doğru, her gün aynı koltuklara oturup oturmadığını gözlemler.

4. Servislere inip binerken öğrencilerin gerekli mesafeye uyup uymadığını kontrol eder.

5. Şoför ve rehberin KKD kullanıp kullanmadığını kontrol eder.

6. Araçların hijyen kurallarına uygun olarak temizlenip temizlenmediğini kontrol eder.

7. Özel gereksinimi olan öğrenciler için ek tedbirler alınıp alınmadığını kontrol eder.

PANSİYONLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Yemekhane, Kantin, Kafeterya ve Çay Ocağı

1. Yemekhane girişinde öğrencilerin el hijyeni önlemlerini almasını sağlar.

2. Sosyal mesafe ile ilgili işaretlemeleri kontrol eder.

3. Yemekhanenin oturma düzenini ve yemek dağıtım sürecini sosyal mesafeye göre düzenler.

4. Servis görevlilerinin KKD kullanmalarını sağlar.

5. Mutfak personelinin getirilecek ek tedbirlere uymasını sağlar.

6. Bardak, tabak vb. malzemelerin tek kullanımlık olup olmadığını kontrol eder.

7. Mutfak ve servis alanlarına görevliler harici kişilerin girmesini engeller.

8. Yemekhanede el antiseptiği olup olmadığını kontrol eder.

9. Yemekhanede havalandırma/iklimlendirme sistemi varsa bu sistemin sadece dışarıdan temiz hava verecek şekilde ayarlanması aksi hallerde doğal havalandırma yapılmasını sağlar.

Yatakhane

1. Çarşaf, yastık kılıfı, nevresim ve battaniyelerin her hafta temizliğini kontrol eder.

2. Oda zeminlerinde kilim, halı, örtü vb. toz tutucu malzemelerin olup olmadığını kontrol eder.

3. Öğrenci odalarının öğrenciler okula gittikten sonra her gün temizlik görevlileri tarafından en az iki saat boyunca havalandırılmasını sağlar.

4. Öğrencilerin kişisel malzeme ve kıyafetlerini dolaplarında kapalı tutmalarını ve paylaşmamalarını sağlar.

5. Odalarda salgın hastalık riski nedeni ile beslenme faaliyetleri yapılmamasını sağlar.

Etüt/Çalışma Salonu - Kütüphane

1. Fiziksel mesafe kurallarına göre oturma düzenini sağlar.

2. Etüt/çalışma salonu ve kütüphanede öğrencilerin KKD kullanmasını sağlar.

3. Kişisel malzeme ve araç gereç alışverişi yapılamamasını sağlar.

4. Havalandırma/iklimlendirme sistemi varsa bu sistemin sadece dışarıdan temiz hava verecek şekilde ayarlanması aksi hallerde doğal havalandırma yapılmasını sağlar.

5. Etüt/çalışma salonu ve kütüphanede salgın hastalık riski nedeni ile beslenme faaliyetleri yapılmamasını sağlar.

Mescit/İbadethane

1. Girişte el antiseptiği bulunup bulunmadığını kontrol eder.

2. Mescit/ibadethanede sosyal mesafe işaretlemesinin kontrolünü yapar.

3. Eşya ve malzemelerin ortak kullanımını engeller.

4. Mescit/ibadethanenin havalandırma/iklimlendirme sistemi varsa bu sistemin sadece dışarıdan temiz hava verecek şekilde ayarlanması aksi hallerde doğal havalandırma yapılmasını sağlar.

Genel Hususlar

1. Pansiyonda havalandırma/iklimlendirme sistemi varsa bu sistemin sadece dışarıdan temiz hava verecek şekilde ayarlanması aksi hallerde doğal havalandırma yapılmasını sağlar.

2. Kullanılmış KKD'lerin atılması için her koridorda ve uygun alanlarda atık kumbaralarının olup olamadığını kontrol eder.

3. WC, banyo ve lavabolardaki zemin, kapı kolları, musluklar vb. alanların uygun temizlik malzemesi ile sık sık temizlenmesi ve dezenfekte edilmesini sağlar. Yapılan temizlik ve dezenfekte işlemlerinin günlük ve saatlik çizelge ile kayıt altına alınıp alınmadığını kontrol eder.

4. Temizlik görevlilerinin her temizlik esnasında KKD kullanmasını ve temizlik sonrası KKD'lerin uygun biçimde imha edilmesini sağlar.

5. Pansiyonda ihtiyaç halinde öğrencilerin kullanımı için KKD bulundurulmasını sağlar.

6. Rahatsızlanan bir öğrenci için mutlaka sağlık birimleri ile irtibata geçilir. Salgın hastalık belirtisi gösteren öğrenciler öncelikle belirlenen boş bir odada/alanda izole edilir. Gerekli birimlere ve ailesine ivedilikle haber verilir.

D. REHBERLİK, BİLGİLENDİRME VE PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETLERİ

1- MEB tarafından belirtilen takvim doğrultusunda oluşturulan psikososyal destek hizmetleri psikososyal destek programına uygun eğitim çalışmalarına katılır. Ayrıca öğrenci ve velilerin bu programda belirtilen takvim doğrultusunda eğitim çalışmalarına katılımının sağlanması konusunda bilgilendirir.

2- Okul rehberlik öğretmeni/psikolojik danışman psikososyal destek programının uygulanması sırasında okulda tespit edilmiş zorlu yaşam olayından ileri düzeyde etkilenmiş öğrencileri kurum ya da kuruluşlara yönlendirir.

3- Psikososyal destek eğitim uygulamaları sırasında yapılan paylaşımlarla ilgili gizlilik ilkelerini dikkate alır.

4- MEB ve okul yönetiminin belirlediği güncel talimatlar doğrultusunda öğrenci ve velilere salgın ile ilgili düzenli olarak bilgilendirme yapar.

5- Veli ve öğrenci toplantılarının gerektiğinde çevrim içi yolla gerçekleştirilmesini sağlar.

6- MEB ve okul yönetiminin düzenleyeceği hijyen eğitimi vb. eğitimlere katılır.

7- MEB psikososyal destek kapsamında COVID-19 salgını süresince psikolojik direnci artırmak amacıyla okul öncesi ve ilkokul öğrencileri seviyesinde "Elif ve Alp" karakterlerini içeren Psikoeğitsel Etkinlikler Kitapçıkları serilerinin veliler tarafından takip edilmesini sağlar.


8- Salgın hastalık dönemlerinde psikolojik direncimizi korumak için MEB tarafından yayınlanan psikososyal bilgilendirme rehberlerinden faydalanılmasını sağlar. 
Yorumlar (0)
12
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 34 72
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 34 66
4. Trabzonspor 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Hatayspor 34 53
7. Gaziantep FK 34 51
8. Sivasspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Göztepe 35 47
11. Rizespor 34 42
12. Antalyaspor 35 42
13. Konyaspor 34 41
14. Ankaragücü 34 38
15. Malatyaspor 34 37
16. Kasımpaşa 35 37
17. Başakşehir 34 36
18. Kayserispor 34 35
19. Erzurumspor 35 34
20. Gençlerbirliği 34 32
21. Denizlispor 34 27
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 33 77
2. M. United 32 66
3. Leicester City 32 59
4. Chelsea 32 55
5. West Ham 32 55
6. Tottenham 33 53
7. Liverpool 32 53
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 31 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 32 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 32 34
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 32 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 32 73
2. Real Madrid 32 70
3. Barcelona 31 68
4. Sevilla 32 67
5. Real Sociedad 32 50
6. Real Betis 32 49
7. Villarreal 32 49
8. Granada 31 42
9. Osasuna 32 40
10. Athletic Bilbao 31 38
11. Levante 32 38
12. Celta de Vigo 32 38
13. Cádiz 32 36
14. Valencia 32 35
15. Getafe 32 31
16. Deportivo Alaves 32 30
17. Real Valladolid 31 28
18. Huesca 32 27
19. Elche 32 27
20. Eibar 32 23