Proje Okullarına Öğretmen Ataması Yazısı

Proje Okullarına Öğretmen Ataması Yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 70160723-903.02.01-E.6771213 sayılı Proje Okullarına Öğretmen Ataması konulu 5 Mayıs 2020 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlan Yönetmeliği kapsamında tüm orta öğretim kuramlarına olduğu gibi Genel Müdürlüğümüze bağlı Anadolu İmam Hatip Liselerine de 2020-2021 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alan yeni proje okulları oluşturulmuştur.

Özel Program ve Proje Uygulayan okullara Yönetmeliğin 8. maddesindeki; "Öğretmen olarak atanacaklarda aranan genel şartları taşıyan adaylardan başvuruda bulunanlar arasından, "Öğretmen atama" başlıklı Madde: 13/(3) hükmüne göre, 01-31 Mayıs tarihleri arasında öğretmen atamalarına ilişkin iş ve işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.

Daha önceki yıllarda Proje okullarına yapılan öğretmen atama işlemlerinde yaşanan soranların tekerrür etmemesi nedeniyle bazı açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu kapsamda;

1- Genel Müdürlüğümüze bağlı Anadolu imam Hatip Liselerine öğretmen seçimlerine ilişkin inha listelerinin bir defada tek bir liste halinde gönderilmediği, bu durumun atama sürecinin takibini güçleştirdiği ve çeşitli olumsuzluklara sebebiyet verdiği,

2- Yönetmeliğin Madde: 13/ (3) fıkrasındaki atama/görevlendirme takvimine uyulmadığı,

3- Münhal norm kadrosu bulunmadığı halde öğretmen atama tekliflerinin yapıldığı,

4- Yönetmeliğin Madde:8'de ki atama şartlarını taşımadığı halde öğretmen tekliflerinin yapıldığı,

5- Yönetmeliğin 15/ (1) maddesi kapsamında proje okullarındaki görevinden ayrılmak isteyen öğretmenlerin koşullu taleplerinin (... okuluna atanmak üzere proje kapsamındaki okulumdan ayrılmak istiyorum şeklinde ...) Genel Müdürlüğümüze gönderildiği,

6-Yönetmeliğin 15- (2) maddesi kapsamındakilerin (6 ay ve daha fazla süreyle geçici görevle başka kuramlarda görevlendirilenler ile...) zamanında Genel Müdürlüğümüze bildirilmediği,

7-Öğretmen açığı bulunan proje statüsündeki eğitim kuramlarına Yönetmeliğin Madde: 18'de ki "... Bakanlıkça görevlendirme / atama yapılıncaya kadar valilikçe geçici görevlendirme yapılır" hükmü kapsamında sene başında ivedilikle gerekli tedbirlerin alınmasında bazı illerde geç kalındığı gözlenmiştir.

Ayrıca;

8- "Norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmen ve yöneticiler hakkında yapılacak işlemlere" ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlan Yönetmeliğinde açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

06 Aralık 2019 tarihinde "Proje okulundaki yönetici ve öğretmen, görevinden ayrılmak isterse nasıl işlem yapılır?" başlıklı haberimizde "Bir öğretmen proje okulundan ayrılmak isterse ilgili mevzuat Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğidir. İlgili mevzuatın hükmü ise "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesindeki hükümlerdir. Bir yönetici, yöneticilikten istifa ederek proje okulundan ayrılmak isterse bize göre ilgili mevzuat Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğidir. İlgili mevzuatın hükmü ise "Yöneticilik görevinden ayrılma" başlıklı 34. maddesindeki hükümlerdir." şeklinde biz memurlar.net olarak görüş belirtmiştik. Bakanlıkta bu yazısıyla bu durumu netleştirmiştir.

9- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlan Yönetmeliği kapsamındaki okullara atanacak öğretmenlerin seçiminde hakkaniyet, liyakat ve objektiflik ilkesine daha çok özen gösterilerek öğretmenler arasında çalışma barışının zedelenmesine sebebiyet verilmemesi gerekmektedir.

Bu nedenle, muhtemel olumsuzlukların da göz önünde bulundurulması ve okul müdürleri ile gerekli değerlendirmelerin yapılarak öğretmen seçimlerinin yapılması, Yönetmeliğin 15. maddesinin 1 ve 2'inci fıkralarınca ayrılacaklar ile 3'üncü fıkrası kapsamında somut belgelere dayalı olarak görevden alınacakların tekliflerinin bir liste halinde 2020-2021 eğitim öğretim yılında proje kapsamına alınan okullar da dahil olmak üzere Genel Müdürlüğümüze bağlı bütün proje okullarının mevcut durumundaki münhal kadrı sayısı kadar öğretmenin ise ikinci bir liste halinde 22 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar defaten Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir. 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.