Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrenciler İçin Çerçeve Uzaktan Eğitim Programı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrenciler İçin Çerçeve Uzaktan Eğitim Programı yayınlandı.

EĞİTİM PERSONELİ 23.11.2020, 20:25 23.11.2020, 20:34
Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrenciler İçin Çerçeve Uzaktan Eğitim Programı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 39201250-481.01-E.17108326 sayılı 23 Kasım 2020 tarihli Çerçeve Uzaktan Eğitim Programı konulu resmi yazı yayınlandı.


Genel Müdür Bakan a. Mehmet Nezir GÜL imzalı resmi yazıda ''Dünyada ve üllkemizde (Covid-19) salgınının seyrinde yaşanan yükselişten, eğitim kurumlarımızda yu ̈ ze eğitime devam eden öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızın etkilenmemesi amacıyla 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî ve özel (okul öncesi eğitim kurumları hariç) tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecektir.

Uzaktan eğitim haftalık ders programları, okul yönetimlerimizin koordinesinde 
öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz ve velilerimizle paylaşılacaktır. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, uzaktan eğitim süreçlerini öğrencileriyle işledikleri ders konularına ve müfredat programına göre yapılandıracaklardır. Bu su ̈ re zarfında ana noktamız TRT EBA kanallarımız olmak üzere, canlı sınıf uygulamalarımız, EBA internet platformumuz, mobil uygulamalarımız, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarımız olacaktır.

Bu bağlamda Genel Mu ̈ du ̈ rlu ̈ ğu ̈ mu ̈ zce özel eğitim okullarına, sınıflarına ve 
kaynaştırma eğitimine devam eden tüm özel eğitim öğrencilerimiz için “Çerçeve Uzaktan Eğitim Programı” hazırlanmıştır. Söz konusu çerçeve programa ilişkin taslak çizelgeler, ayrıntılı açıklamalar ile yürütülecek iş ve işlemler ektedir.

Bahsi geçen “Çerçeve Uzaktan Eğitim Programı”nın özel eğitim okullarına, sınıflarına 
ve kaynaştırma eğitimine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizin öğretmenlerine ve okul idarelerine ivedilikle ulaştırılması ve uygulanmasının sağlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.

Dünyada ve ülkemizde Koronavirüs (Covid-19) salgınının seyrinde yaşanan yükselişten, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime devam eden öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızın etkilenmemesi amacıyla 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî ve özel (okul öncesi eğitim kurumları hariç) tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecektir.


Uzaktan eğitim haftalık ders programları, okul yönetimlerimizin koordinesinde öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz ve velilerimizle paylaşılacaktır. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, uzaktan eğitim süreçlerini öğrencileriyle işledikleri ders konularına ve müfredat programına göre yapılandıracaklardır. Bu süre zarfında ana noktamız TRT EBA kanallarımız olmak üzere, canlı sınıf uygulamalarımız, EBA internet platformumuz, mobil uygularımız, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarımız olacaktır.


Bu bağlamda Genel Müdürlüğümüzce özel eğitim okullarına, sınıflarına ve kaynaştırma eğitimine devam eden tüm özel eğitim öğrencilerimiz için “Çerçeve Uzaktan Eğitim Programı” hazırlanmıştır. Söz konusu çerçeve programa ilişkin taslak çizelgeler ve ayrıntılı açıklamalar aşağıdaki gibidir:


NOT : Uzaktan eğitim yapılamayacak düzeyde olan özel eğitim öğrencileri için öğretmen, veli ve okul idaresi iş birliği içerisinde olmalıdır. Öğretmen veli ile görüşmeleri sonrasında öğrencinin uzaktan derslere katılamayacağını netleştirip okul idaresine bildirmelidir.


Bu konuda hem öğretmen hem de okul idaresi mutabık kalmalıdır. Söz konusu öğrenciler için uzaktan eğitim programının nasıl
gerçekleştirileceği aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.


YAPILMASI GEREKENLER


A.1. OKUL İDARESİ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER:


• Her hafta başında öğretmenlerinizden Tablo-1’i çevrimiçi iletişim ağları ile teslim alınız.


• Okul bünyesinde bulunan öğretmenler ve öğrenci velileri ile gerektiğinde iletişime geçerek programın takibini sağlayınız.


• Her haftanın sonunda öğretmenlerinizden Tablo-2’yi ve ders/ders dışı etkinliklerde çekilen etkinlik/ürün fotoğraflarını/videolarını
çevrimiçi iletişim ağları ile teslim alınız. Öğrenci etkinlik/ürün fotoğraflarında/videolarında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”
dikkate alınmalıdır.


• Teknik altyapı eksikliğinden dolayı uzaktan derse katılamayan öğrencileri tespit ediniz. Öğretmenlerinizin bu öğrencilerin velilerine ulaşarak günlük bilgilendirme yapmalarını/rehberlik etmelerini sağlayınız.


A.2. ÖĞRETMENLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER:


• 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için hazırlamış olduğunuz ders isimlerini Tablo-1’de yer alan Haftalık Ders Çizelgesine (Tablo-1)
listeleyiniz.


• Öğrencinizin eğitim öğretime ara vermeden önce Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında hangi kazanımda kaldığını belirleyiniz.


• Öğrencinizin derslere göre 31 Aralık 2020 tarihine kadar ulaşmasını planladığınız kazanımları Haftalık Ders Çizelgesine (Tablo-1)
listeleyiniz. Bu derslerde kullanabileceğiniz kaynakları Tablo-3’ten yararlanarak belirleyiniz.


• Ders saatleri dışında öğrencinin uygulaması gereken etkinlikleri/oyunları ve bu etkinliklerde/oyunlarda takip edilmesi gereken
kaynakları/notları aileye iletiniz. Velilerinize, ders dışı etkinliklerde takip edilmesi gereken kaynaklara (Tablo-3) nasıl ulaşabileceklerini anlatınız.


• Tablo-1’i haftalık olarak hazırlayınız. Her pazartesi günü haftalık ders çizelgesini okul idarenize ve velilerinize tebliğ ediniz.


• Tablo-1’de yer alan dersleri eba canlı ders ve diğer çevrimiçi platformlarından yapınız.


• Her haftanın sonunda aile ile görüşerek ders dışı etkinliklerin uygulanıp uygulanmadığını takip ediniz.


• Her haftanın sonunda Tablo-2’de yer alan formu doldurunuz. Tablo-2 ve derslerinizde/ders dışı etkinliklerinizde çekmiş olduğunuz
etkinlik/ürün fotoğraflarını/videolarını çevrimiçi iletişim ağları ile okul idarenize teslim ediniz. Öğrenci etkinlik/ürün fotoğraflarında/videolarında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” dikkate alınmalıdır.


• Öğrencilerin uzaktan derslere katılmaları için teknik altyapıları yoksa durumu okul idarenize bildiriniz. Derslere teknik sebeplerden
dolayı katılamayan öğrencilerinizin velilerini günlük arayarak bu süreçte yapmaları gereken etkinlikleri/çalışmaları anlatarak aileye
rehberlik ediniz. 


* Tablo-1 Uygulanırken Dikkat Edilecek Hususlar


• Tabloda yer alan günlük 6 saati öğrencinin performans düzeyine göre sınıfınızdaki haftalık ders çizelgesinde yer alan derslerden
seçerek yukarıdaki maddelere göre planlayınız.


• Temel eğitim ve orta öğretim müfredatını takip eden özel eğitim okullarında, sınıflarında veya kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için tabloyu günlük 7 ders saati olarak planlayınız.


• Ders saatlerini www.eba.gov.tr’de yer alan canlı ders saat çizelgelerini esas alarak planlayınız.


• Günde 6 saat ders yapılamayacak düzeyde olan özel eğitim öğrencileri için günde “3 veya 4 ders, 1 aile bilgilendirme ve 1 ders
dışı etkinlik” şeklinde planlama yapılabilir.


• Günde 3 veya 4 ders yapılamayacak düzeyde olan özel eğitim öğrencileri için günde “2 ders, 1 aile bilgilendirme, 2 ders dışı
etkinlik ve 1 öğretmen bilgilendirme” şeklinde planlama yapılabilir.


• Günde 2 ders yapılamayacak düzeyde olan özel eğitim öğrencileri için veli ve öğrenci durumuna göre “Veli bilgilendirmeleri,
öğretmen bilgilendirmeleri ve ders dışı etkinlik” şeklinde planlama yapılabilir.


Ders : Sınıfızınıdaki haftalık ders çizelgesinde yer alan dersleri ve bu derslere ilişkin kazanımları ifade etmektedir.


Ders Dışı Etkinlik : Öğrencilerinizin evde aileleri ile birlikte eğitici, öğretici ve eğlenceli zamanlar geçirmelerini sağlayan etkinlikleri ifade etmektedir.


Aile Bilgilendirme : Genel Müdürlüğümüz tarafından özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizin ailelerinin, “psikolojik süreçler, dil gelişimleri, akademik becerilerinin desteklenmesi, günlük yaşam, öz bakım ve sosyal becerilerin desteklenmesi vb.” konularında bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanan bilgilendirme videolarını içermektedir.


Öğretmen Bilgilendirme : Genel Müdürlüğümüz tarafından özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizin öğretmenlerinin uzaktan eğitim süreçlerinde öğrencilerinin “akademik, bilişsel, sosyal-duygusal vb.” alanlarda nasıl desteklenmeleri gerektiği konularında bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanan bilgilendirme videolarını içermektedir.


A.3. VELİLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER:


• Her hafta başında öğrencinizin öğretmeni ile görüşerek Tablo-1’de yer alan bilgileri öğreniniz.


• Öğrencinizin ders programını takip ederek canlı derslere katılmasını sağlayınız.


• Ders dışı etkinliklerde kullanabileceğiniz kaynakları (Tablo-3) inceleyerek öğretmen ile birlikte belirlediğiniz etkinlikleri çocuğunuz
ile birlikte gerçekleştiriniz.


• Çocuğunuzun uzaktan derslere katılmaları için teknik altyapıları yoksa durumu öğretmeninize bildiriniz. Bu süreçte yapmanız gereken etkinlikleri/çalışmaları öğretmeninizin rehberliğinde uygulayınız

"Çerçeve Uzaktan Eğitim Programı"na ve ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tıklayınız. 

"İdare Bilgilendirme Çizelgesi" word belgesi formatında ulaşmak için tıklayınız.

"Haftalık Ders Çizelgesi" word belgesi formatında ulaşmak için tıklayınız.

Yorumlar (0)
7
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 27 46
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 26 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20