Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonuçları

Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonuçları

Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Adaylara sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Temsil Yeteneği Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylar Gerekli Evrakları Okul/Kurum Müdürlüğüne 10-13 Mart 2020 tarihleri arasında teslim edecekler. Temsil Yeteneği Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylar Gerekli Evrakları İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne 10-16 Mart 2020 tarihleri arasında teslim edecekler. Temsil Yeteneği Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylar Gerekli Evrakları İl Millî Eğitim Müdürlüğüne 16-17 Mart 2020 tarihleri arasında teslim edecekler. Temsil Yeteneği Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adayların Evrakları Millî Eğitim Bakanlığına16-20 Mart 2020 tarihleri arasında gönderilecek.<br />

<br />

<a href="https://www.meb.gov.tr/sinavlar/sonuc/sorgu.php?SINAV_ID=418D38C15137A5D7FD5847997198A193"><strong>SONUÇLAR</strong></a>

<br />

GÖREVLENDİRMEYE ESAS BAŞARI SIRALAMASI

<br />

a) Görevlendirmeye esas başarı sıralaması, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yapılan Temsil Yeteneği Sınavından en az 70 puan alan adaylar arasından Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Sınavı puanının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle ülke grupları ve alanlar dikkate alınarak ayrı ayrı yapılacaktır. Görevlendirmeye esas başarı puanının hesaplanmasında kesirli puanlar için bölme işlemi virgülden sonra iki basamak şeklinde uygulanır.

<br />

b) Mesleki Yeterlilik Sınav puanı ve Temsil Yeteneği Sınav puanının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle puan üstünlüğüne göre başarı sıralaması yapılarak bu Kılavuzun Tablolar bölümünde ülke grupları ve alanlar bazında belirtilen sayıda öğretmen başarılı sayılarak yurt dışında görevlendirilmeye hak kazanacaktır.

<br />

c) Görevlendirilmeye esas başarı puanlarının eşit olması durumunda; görevlendirme sıralamasında sırasıyla doktora, yüksek lisans, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu marifetiyle yurt dışında ilk defa görevlendirilme ve mesleki kıdem dikkate alınacaktır.

<br />

d) Görevlendirilmeye esas başarı puanları www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

<br />

e) Yurt dışında görevlendirilmeye hak kazanan ve henüz görevlendirme sırası gelmeyenler açısından sınav sonuçları, sınavın yapıldığı yılı takip eden 3’üncü yılın sonuna kadar geçerlidir.

<br />

<br />

MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İTİRAZLARI

<br />

a) Adaylar; Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde YYEGM’ ye yapacaklardır. YYEGM, adaylar tarafından yapılan itirazları, itiraz başvuru süresinin bitiminde ÖDSGM’ ye toplu olarak gönderecektir. ÖDSGM bu itirazları 5 (beş) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak YYEGM ’ye bildirecektir. ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara YYEGM tarafından bildirilecektir.

<br />

b) Adaylar, Mesleki Yeterlilik Sınavı için itiraz başvurularını Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile KDV dâhil 20 (yirmi) TL itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

<br />

c) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, imzası ve iletişim bilgileri, banka dekontu / ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

<br />

d) Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

<br />

<br />

TEMSİL YETENEĞİ SINAVI İTİRAZLARI

<br />

a) Adaylar Temsil Yeteneği Sınavı sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun adaylara duyurulmasından itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne yazılı başvuru ile yapacaklardır.

<br />

b) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, imzası ve iletişim bilgileri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır. 

<br />

GÖREVLENDİRMENİN YAPILMAYACAĞI VEYA İPTAL EDİLECEĞİ HÂLLER

<br />

a) Adayın görevlendirme şartlarını taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevlendirme şartlarından herhangi birini sonradan kaybetmesi durumunda, sınavı kazanmış/ yurt dışında görevlendirilmiş olsa dahi hakkındaki tüm işlemler iptal edilerek görevlendirilmeye hak kazananlar listesinden çıkarılır.

<br />

b) Görevlendirme sırası gelen öğretmenlerden görevlendirilen ülkeye gitmek istemeyerek yer değişikliği talebinde bulunanların görevlendirmeleri iptal edilerek görevlendirilmeye hak kazananlar listesinden çıkarılır.

<br />

c) Görevlendirilen ülkede savaş, iç karışıklık, tabii afet, salgın hastalık ve can güvenliğini tehdit eden benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkması veya çalışma ve oturma izninin uzatılamaması gibi nedenlerle yurt içi göreve dönmek durumunda kalanlardan görev yaptığı toplam süre 3 yıldan daha az olanlar, bu hususların ortadan kalkması hâlinde aynı ülkede veya ihtiyaç halinde diğer ülkelerde görevlendirilebilir. Bu görevlendirme önceki görevlendirmenin devamı niteliğindedir. Teklif edilen ülkelerde kendi istekleri ile görev yapmak istemeyen öğretmenlerin hakları ortadan kalkar.

<br />

d) Temsil Yeteneği Sınavının yapıldığı yılı takip eden 3’üncü yılın sonuna kadar alanlarında talep gelmemesi sebebiyle görevlendirilemeyenlerin hakkı ortadan kalkar.

<br />

GÖREVLENDİRME HAKKINDAN VAZGEÇENLER

<br />

a) Görevlendirmeye hak kazanan ve yurt dışı görevlendirilmesi yapıldıktan sonra bu haklarından vazgeçen öğretmenlerin yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin sınav başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmeyecektir.

<br />

b) İlk gidişlerinde uçak biletleri Millî Eğitim Bakanlığınca alındıktan sonra görevlendirildiği ülkeye gitmekten vazgeçen öğretmenlerin bilet ücretleri kendilerince ödenir.  

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.