Okul Sütü Veli İzin Formu

Okul Sütü Veli İzin Formu

Kamuajans.com_ Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl da süt dağıtımına devam etme kararı aldı ve bununla ilgili ihalesini tamamladı. Okullara süt dağıtımı ile ilgili yazıları da gönderildi. Ancak süt dağıtımında en önemli konulardan birisi de velilerin izin vermesidir. Çocuklarını süt hassasiyeti olanlar ve süte karşı alerjisi olan öğrencilerin okul öğretmen ya da idaresine bildirilmesi gerekmektedir. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı bir form hazırladı ve velilerin onayına sundu. Konuyla ilgili de velilere uya

Velilere gönderilen "veli izin formunda"; "Okul sütü programı 'Milll Eğitim Bakanlığı, Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliği içinde öğrencilerimize süt içme alışkanlığı kazandırmak, dengeli beslenme yoluyla sağlıklı gelişmelerine destek olmak amacıyla hazlrlanmıştır. Programla öğrencilerimize haftada 3 gün 200 ml.'lik kutularda UHT süt dağıtllacaktır, sülte karşı hassasiyeti oIan öğrencilerimizi tespit etmek ve uygulamaya ilişkin onayınızı almak amacıyla aşağıdaki form düzenlenmiştir. Formu doldurduktan sonra çocuğunuzun öğretmenine teslim ediniz"

şeklinde uyarıda bulunuldu.

Bakanlığın okul sütü ve kuru üzüm ile ilgili yazısı ve veli izin formu;

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞl

Temel Eğitim Genel MüdürIüğü

__._ VALiLiĞiNE

(il Milli Eğitim Müdürlüğü)

15 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 201517837 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

(b) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 2'7109/2016 tarih ve 5l 83673 l -8l4-E sayIlı yazısı.

Bilindiği üzere okul Sütii Programı |010,712015 Iarih ve 29412 saylı Resmi Gazete,de yayımlanan 20151783,7 sayılı ilgi (a) Bakanlar Kurulu Karan doğrultusunda, anaokulu,uygulama sınıfi, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine yönelik olarak 2016-201,7 eğitim öğretim

yılı ikinci döneminde de uygulanacaktır.

Ayrıca okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programının da 08/04/2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazete,de yaylmlanan Bakanlar Kurulu Karan doğrultusunda 2016_2017 eğitım öğetim yılı ilk döneminde tekrar uygulanmasırun planlandığı Toprak Mahsulleri ofisi Genel Müdürlüğünün ilgi yazısında belirtilmektedir.

Bu kapsamda veli izin formlarınln 07 Ekim 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar okul sütü Modülüne girilmesi için aşağldaki iş ve işlemlerin yapılması gerekmektedir; l_ İt ve itçeler öncetikle ,.Kurum işlemleri / İlçe Dağıtım Listesi" bölümünde okul sütü Programına dahil olacak okulları seçeceklerdir. Özel Öğretim Kurumlan, Programa eşdeğer süt ve süt ürünü tiiketilmesini sağlaması halinde, veli görüşü esas alınarak kurum yönetiminin

karan doğrultusunda program kapsamı dışında tutıılmasını resmi yazı ile belirtirlerse aynı ekrandan pasif hile getirilecektir.

2- Ekte sunuIan "Okul Sütü Dağııımı İzin Foımu" ve "Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı İzin Formu" form çoğaltılarak ilkokul 1. sınıf ve anasınıfı,/ anaokuluna yeni kayıt yaptıran öğrenci velilerine dağıtılacaktır. Önceki yıllardan kayıtlı öğrenci velilerinin, okul sütünden ve kuru üzümden yararlanmaya yönelik izinlerinde değişiklik talepleri varsa, "Veli İzin Formu" nu yeniden doldurmaları sağlanacaktır. Aksi takdirde, önceki "Veli İzin Formları" geçerli

sayılacaktır.

3- Programa dahil özel ve resmi okullann belirlenmesinin ardından, okullar tarafından,Kurum İşlemleri /Öğrenci Belirleme bölümünden veli izni verilen ya da verilmeyen tilm öğrenciler kaydedilerek belirsiz öğrenci kalmamasına özellikle dikkat edilecektir. İl/ iüçe, komisyonları "Oku| Sütü Dağıtımı İzin Formu" ve "Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı İzin Formu" ile bilgilerin zamanında ve doğru olarak girilmesinden silsile yolu ile sorumludur.

Yukarıda vurgulanan iş ve işlemlerin, önemine binaen ivedilikle ve titizlikle yapllması

gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Dr. Cem GENÇOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür

Okul Sütü ve Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Veli İzin Formları


Bu yazının tüm hakları kamuajans.com'a aittir. "www.kamuajans.com" biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.