Hava Durumu

ÖĞRETMENDEN MİLLİ EĞİTİM BAKANINA KARİYER BASAMAK SINAVI..!

ÖĞRETMENDEN MİLLİ EĞİTİM BAKANINA KARİYER BASAMAK SINAVI..!

Haber Giriş Tarihi: 24.11.2022 14:53
Haber Güncellenme Tarihi: 24.11.2022 16:53
https://www.kamuajans.com/
ÖĞRETMENDEN MİLLİ EĞİTİM BAKANINA KARİYER BASAMAK SINAVI..!

1- Ben de bir insanoğluyum

   Bırak beni konuşayım

   Bir başım bir beynim vardır

   Bırak beni konuşayım

   Yine sana danışayım

  Senin dilin benim dilim

  Yakışmaz insana zulüm

  İnsanım hayvan değilim

  Bırak beni konuşayım

  Yine sana danışayım

 

Metin Kutusu: EKREM MUSTAFA ÇAKIR Düşünen cahil olamaz

 Cahil kendini bilemez

 Can ölür fikir ölemez

 Bırak beni konuşayım

 Yine sana danışayım

Âşık Mahsuni Şerif bu sözleri ile ne anlatmak istemiştir?

a)     Fikirleri dinlemeyi

b)    Fikirlere saygı duymayı

c)     Fikirleri dikkate almayı

d)    Hepsi

 

2- UNESCO’nun “Yaşlılık” tanımı:

Bir insan konfor alanının dışına çıkamıyorsa,

Yeni şeyler öğrenmiyor, şaşırmıyor ve çoğu şeyi bildiğini düşünüyorsa,

Merak etmiyor, keşfetmiyorsa,

Geçmişte, anılarında yaşıyor ve sürekli eskiyi tekrar ediyorsa yaşlıdır…

Bu tanıma göre hangi şıkta yaşlı insan modeli bulunmaktadır?

a)     Her sabah erken kalkan kişi

b)    Az da olsa devamlı spor yapan kişi

c)     Farklı şehirleri dolaşan kişi

d)    Uyumadığı halde uyama numarası yapan kişi

3-  Cümle âlemler bilir ki pınar baştan bulanır

     Yüce dağların başından nice yollar dolanır

     Hak hukuk bilmeyen kişi padişah olsa dahi

     Tacı tahtı sarayıyla sallanır mı sallanır

                                           DERTLİ DİVANİ

Yaşayan insan hazinelerinden olan,  “Zakir”  Dertli Divani olarak da bilinen, gerçek adı Veli Aykut yukarıdaki dörtlüğünde ne anlatmak istemiştir?

 

a)     Padişahım sen çok yaşa!

b)    Pınar başından bulanır.

c)     Taht, taç gelip geçicidir

d)    Adalet mülkün temelidir.

4- Kulağını karıştırarak atanmayan öğretmenin yüzüne bakmayıp, çiçeğini almayan atanmış bakan mesleğinin hangi ilkesini ihlal etmiştir?

a)Güvenirlik

b)Samimiyet

c)Liyakat

d) Hepsi

5- “İşi kifayeti olmayan birine vermek o işin başarısız olmasına davetiye çıkarmak gibidir. Muhteris birine verilirse kavgaya davetiye çıkarılır. Kifayetsiz muhterisi bir yerin başına getirirseniz o zaman da fitneyi çağırmış olursunuz.” Sözünü hangi Büyük Selçuklu veziri söylemiştir?

a)     Fahrülmülk

b)    Müeyyidülmülk

c)     Nizamulmülk

d)    Kündüri

6- 657 Sayılı Kanunun 3.maddesinin c bendinde yer alan liyakat ilkesinin diğer bir telaffuzu aşağıdakilerden hangisidir?

a)Mensubiyet

b)Sadakat

c)Merbutiyet

d) Yeterlilik

Metin Kutusu: EKREM MUSTAFA ÇAKIR7- Bir gün Hz. Ali’nin taraftarlarının yoğun olduğu Küfe’den, bir Arap, devesiyle Şam’a gelmiş. Şam sokaklarında dolaşırken biri ona yanaşmış:

– Ver o dişi deveyi bana! Demiş. Tartışma büyümüş, Küfe’den gelen adam, “Bu deve benimdir, üstelik dişi değil, erkektir” diye itiraz etmişse de anlaşamamışlar. Konu Muaviye’ye yansımış.

Halk meydanda toplanmış… Muaviye, Küfe’den gelenle Şam’da deveye sahip çıkan yerliyi dinledikten sonra, kararını açıklamış:

– Bu dişi deve Şamlı’nındır!

Sonra toplananlara dönmüş ve sormuş:

– Ey cemaat, bu dişi deve kimindir?

Cemaat hep birlikte bağırmış:

– Şamlı’nındır!

Küfeli şaşkın bir vaziyette devesinin ardından bakakalırken, Muaviye onu yanına çağırmış:

– Ey Küfeli, dinle! Sen de ben de biliyoruz ki, bu deve senindir ve dişi değil, erkektir. Ama sen Küfe’ye dönünce gördüklerini Ali’ye anlat ve de ki: “Ey Ali, Muaviye’nin dişi deveyi erkekten ayırt edemeyen, o ne derse evet diyen 10 bin adamı var! Ayağını denk al!”

 Cumhuriyetin öğretmeni bu kıssaya Atatürk’ün hangi vecizesi ile cevap verir?

a)     Sağlam kafa sağlam vücuttadır.

b)    İstikbal göklerdedir.

c)     Geldikleri gibi giderler

d)    Cumhuriyet fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

8- Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de başucu kitaplarından olan, Türkiye’nin kurtuluş öyküsüne de ilham kaynağı olan, Atatürk’ün talimatıyla okulların müfredatına dâhil edilen, vatan bilincinin oluşması ve toplumsal gelişim için önemli bir kılavuz niteliği taşıyan kitap hangisidir?

a)     Vatan Yahut Silistre

b)    Ateşten Gömlek

c)     Beyaz Zambaklar Ülkesinde

d)    Fatih Harbiye

9- “Burası İstanbul, burada bir yumurta aldığın zaman bile içine bakacaksınız sarısı içinde mi?” repliğinin geçtiği, Halit Refik’in yönettiği,1964 yılında çekilen, Cüneyt Arkın’ın da ilk oyunculuk filmi olan, Kahramanmaraş’tan İstanbul’a gelen bir ailenin dramının anlatıldığı film hangisidir?

a)     Ayrı Dünyalar

b)    Hınç

c)     Akrep Yuvası

d)    Gurbet Kuşları

10- "Mazi daima mevcuttur. Kendimiz olarak yaşayabilmek için, onunla her an hesaplaşmaya ve anlaşmaya mecburuz.” Sözü ile tanınmış “Beş Şehir” adlı eseri olan yazarımız kimdir?

a)     Halit Refik Karay

b)    Ahmet Hamdi Tanpınar

c)     Yaşar Nabi Nayır

d)    Vasfi Mahir Kocatürk

11- İngilizce dersine önceden hazırlanan, defterine notlar yazıp, öğretmenine heyecanla götüren Berat’ın defterinin sayfasını yırtan öğretmen mesleğinde hangi ilkeyi ihlal etmiştir?

a)Profesyonellik

b)Sağlıklı ve güvenli ortamın sağlanması

d) Sürekli gelişme

d) Hepsi

12- Köy Enstitüleri modelini alarak ülkesinde uygulayarak başarılı olmuş ve eğitim sistemi ile dünyaya örnek olan ülke hangisidir?

a)Malta

b) Kenya

c) Finlandiya

d) Cibuti

Metin Kutusu: EKREM MUSTAFA ÇAKIR

13-  Prof.Dr. Doğan Cüceloğlu: “İç çocuğu gelişmemiş insanları yani yetişkin çocukları, şöyle tarif eder.” Otoriteye sınırsız boyun eğen, otorite olmayınca son derece sorumsuz davranan kişilikler…”

Yukarıdaki tanıma uygun kişilik aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır?

 

a)     Okul müdürünün eli cebinde vaziyette öğretmenle konuşup, ilçe milli eğitim müdürünün önünde el pençe divan durması

b)    İlçe milli eğitim müdürünün okul müdürünü azarlayıp, il milli eğitim müdürüne karşı ses çıkaramaması

c)     İl müdürünün ilçe müdürünü fırçalayıp, bakanın karşısında esas duruşta durması

d)    Hepsi

14- 2013 yılında 4+4+4 sistemi ile norm fazlası duruma düşen ve eğitimini almadıkları başka alanlara geçmek zorunda kalan öğretmen sayısı aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a)     33

b)    333

c)     3.333

d)    33.000

15- 2013 yılında 4+4+4 sistemi ile başlayan bitişik el yazısı sisteminden kaç yıl sonra vazgeçilmiştir?

a)     13

b)    6

c)     9

d)    7

16- Hayatında sadece iki yıl öğretmenlik yapıp, müdür yardımcılığına geçen, oradan da sendika marifeti ile müdür olan ve salt para ile yüksek lisans yaptığı halde,  kariyer basamağı sınavından muaf tutulan müdür ve müdür yardımcılarına verilen bu hak adaletin hangi ilkeleri ile bağdaşmaz?

a)Etik

b)Eşitlik

c)Hakkaniyet

d) Hepsi

17- 2014 yılında yapılan mülakatla müdürlük sınavında adaylarda aranan temel niteliklerden hangisi yoktu?

a)     Mensubiyet

b)    Mertubiyet

c)     Sadakat

d)    Liyakat

18-Görevde olduğu halde disiplin cezası olduğu gerekçesi ile öğretmenin kariyer sınavına girememesi adaletin hangi ilkelerini zedeler?

a)Akılcılık

b)Etik

c) Hakkaniyet

d) Hepsi

19- Aynı işi yaptığı halde öğretmenlerin, ücretli, sözleşmeli, uzman, başöğretmen şeklinde sınıflandırılmaları kast sistemi olarak da bilinen bir sınıfın oluşmasına neden olacaktır.

 Aşağıdakilerden hangisi kast sisteminin zararlarındandır?

a)     Sosyal bütünlüğü bozar

b)    Öğretmenlerin özgüvenini sarsar

c)     Sosyal adaleti yok eder

d)    Hepsi

 

20- Öğrencisini çöp kutusuna oturtan, lakap takan, yok sayan, ödevle cezalandıran öğretmen hangi meslek etik kurallarını ihlal etmiştir?

Metin Kutusu: EKREM MUSTAFA ÇAKIRa)Sevgi-Saygı

b) İyi örnek olma

c)Anlayışlı ve hoşgörülü olma

d) Hepsi

 

21- İnisiyatif alma sıralamasında ülkemiz öğretmenleri dünyada kaçıncı sırada yer almaktadır?

a)     5

b)    8

c)     Son

d)    11

22-Kaynak kitap yasal olmamasına rağmen, sayfası bile açılmadan çöpe giden ve en çok aldırıldığı halde LGS’de doğru cevap sayısı ortalaması 2, YKS’de doğru cevap sayısı ortalaması 6 olan ders ve kitabı hangisidir?

a)     Müzik

b)    Bilişim

c)     Sosyal

d)    Matematik

 

23- Öğrencileri, takım halinde problem çözme sıralamasında dünyada en son sırada olan ülke hangisidir?

a)İngiltere

b)Türkiye

c) Norveç

d) Hindistan

24- 2014 yılında bir gecede kaç idari personel “tenzili rütbe” ile görevlerinden alınarak yerlerine mülakatla müdür ataması yapıldı?

a)     3000

b)    6000

c)     7000

d)    76.000

  25-Bu yıl ülkemizde örgün eğitimi bırakarak açık liseye geçen öğrenci sayısı kaçtır?

a) 10.000

b )40.000

c) 100.000

d) 1.500.000

  26- 2022 LGS sınavında sıfır çeken öğrenci sayısı kaçtır?

a) 10.000

b) 20.000

c) 30.000

d) 200.000

   27- 2022 YKS sınavında sıfır çeken öğrenci sayısı kaçtır?

a)     9 bin

b)    15 bin

c)     50 bin

d)    96 bin

  28- TOKİ tarafından 2011 yılında dar gelirli vatandaşlar için yaptırılan İstanbul Başakşehir’e bağlı Kayaşehir’de balkonu dahi olmayan 60-80 metre kare evlerin kirası kaç liradan başlıyor?

a)     1500

b)    3000

c)     4500

d)    Metin Kutusu: EKREM MUSTAFA ÇAKIR6000

29- Son iki yılda geçinemediği için il dışı tayin ile başka şehre göç etmek zorunda kalan öğretmenler sıralamasında 1.sırada hangi il gelmektedir?

a)Kilis

b) Çorum

c)İstanbul

d) Bayburt

 

30- Yemin töreninde yapmış olduğu konuşmada bütün Amerikalı’ların aktif birer vatandaş olmaları gerektiğini vurgulayan "Ülkem benim için ne yapabilir yerine, ben ülkem için ne yapabilirim" sözleriyle Amerikan tarihine bir vatansever olarak geçen, Amerikan halkından, zorbalığa, fakirliğe, hastalıklara ve özellikle de savaşlara karşı el ele vererek bir bütün olma çağrısında bulunan başkan kimdir?

a)     John F. Kennedy

b)    Joe Biden

c)     Donald Trump

d)    Barack Obama

 31- Okullarda alınan kayıt parası yasal olmamasına rağmen, veliye vermeyin denilip göz göre göre kayıt parası alınmasına göz yumulması size hangi deyiminizi anımsatmaktadır?

a)     Bel bağlamak

b)    Gün görmemek

c)     Tavşana kaç tazıya tut demek

d)    İyi saatte olsunlar

32-Öğrencilerir için kıyafet zorunluluğu kanunla yasak olmamasına rağmen, öğrencilere tek tip kıyafet zorlaması yapılması; buna karşın öğretmenlerin kıyafet konusunda kanuni bir serbestî olmamasına rağmen istedikleri gibi gelmeleri, öğrencilerde hangi olumsuz anlayışa sebebiyet vermektedir?

a)Üzüm üzüme baka baka kararır

b) Tencere dibin kara seninki benden kara

c) Köprüden geçene kadar ayıya dayı demek

d) Irmaktan geçerken at değiştirilmez

 

33- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Arapça olduğu gerekçesi ile dilimizden çıkardığı ve daha sonra “dili bir çıkmaza soktuk” diyerek vazgeçtiği kelimelerden biridir?

a)Şey

b) İstiklal

c) Mustafa

d) Bülent

 

 

 

33- Osmanlı devlet adamlarını etkileyen Abdurrahman Molla Camii hangi kitabında  "Yöneticilerin varlığındaki hikmet ve ülkeyi korumada belirleyici olan değer adalettir.” Sözünü söylemiştir?

a)     Baharistan

b)    Gül ile Bülbül

c)     Şeyhname

d)    Harname

 

34- Okullarda çift nöbet uygulaması Anayasanın hangi ilkesine aykırıdır?

a)     Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.

b)    Metin Kutusu: EKREM MUSTAFA ÇAKIRKanaat hürriyetini açıklama

c)     Dokunulmazlık

d)    Seyahat hürriyeti

35- Okulda nöbet ücreti alarak nöbet tutan öğretmen, bir sandalyeye oturarak nöbet boyunca cep telefonu ile meşgul oluyorsa hangi meslek ilkesini ihlal etmektedir?

a)Mesleki bağlılık

b)Hizmette sorumluluk

c)Sağlıklı ve güvenli ortamın sağlanması

d) Hepsi

36- Yönetmeliklerde ilkokul 4.sınıfa kadar yazılı yoklama yokken ısrarla 1-2- ve 3. sınıflarda yazılı yapıp, yazılı notlarını Whats App grubundan paylaşmak hangi meslek etiği ile bağdaşmamaktadır?

 a)Adil ve eşit davranma

b)Kötü muameleden kaçınma

c)Öğrenciye ait bilgiyi saklama

d)İyi örnek olma

37- Öğrenci ödevini yaptığı halde; yanlış deftere yaptığı gerekçesi ile öğretmen tarafından bağırılarak azarlanıyorsa öğretmen hangi etik ilkeyi ihlal etmiş olur?

a)Anlayışlı ve hoşgörülü olma

b)Adil ve eşit davranma

c)Öğrencinin gelişimini gözetme

d)Menfi psikolojik durumları yansıtmama

 

38- Milli Eğitim Bakanlığı Atama Yönetmeliğine göre milli eğitimde öğretmen olarak ataması yapılamayan öğretmenlerin ücretli öğretmen olarak görevlendirilmesi hangi ilke ile bağdaşmaz?

a)     Tutarlılık

b)    Profesyonellik

c)     Kurumsal Kültür

d)    Hepsi

 

39- Ortaokul 5.sınıflarda İngilizce sınıfı adı altında fahiş fiyatlarla velilerden para istenmesi eğitimde hangi ilkeye terstir?

a)     Fırsat eşitliği

b)    Genellik ve eşitlik

c)     Yöneltme

d)    Hepsi

 

40- Sınıf öğretmenliği bölümü mezunu olmayan ve sınıf öğretmenliği yapmamış kişilerin ilkokullarda okul müdürü yapılması 657 Sayılı DMK’nın hangi ilkesini zedeler?

a)Ehliyet ve liyakat

b)Sınıflandırma

c)Kariyer

d) İşi sallama

41- Okullarda etüt ve çocuk kulübü adı altında yapılan ve öğrencileri devlet memuru gibi sabah 09.00-16.00 arası okulda tutup bir de öğretmenin emeği üzerinden ek ders alan idarecilerin aldığı para hukuki olabilir ancak ne değildir?

a)     Etik

b)    Yasal

c)     Kanuni

d)    Zorunlu

      “İnsanlar gider şarkıları kalır

       şarkılar var uzun

       yüzyıllar dolanır

       şarkılar var kısa

       söylendiği yerde kalır

Metin Kutusu: EKREM MUSTAFA ÇAKIR       şarkılar var benim şarkılarım

       söyletmezler içimde kalır.”

42-Yukarıdaki şiir hangi yazarımıza aittir?

 

a)     Sezai Karakoç

b)    Necip Fazıl Kısakürek

c)     Aziz Nesin

d)    Nazım Hikmet Ran

43-Hangisi denetim odaklı korku kültürüne örnektir?

a)Öğrencinin sınav başarısını önemsemek

b)Öğrencinin ruhsal gelişimini önemsemek

c)Kendine güven duymasını önemsemek

d)Üretken bir vatandaş olmasını önemsemek

 

44-Şu mektepler olmasaydı, ben bu maarifi ne güzel idare ederdim’ sözü kime aittir?

a)     Emrullah Efendi

b)    Ali Rıza Efendi

c)     Mehmet Şevket Efendi

d)    Muallim Naci Efendi

 

45- "Şerefü'l mekân bi'l mekîn" demektir?

a)     Kişinin şerefi bulunduğu mekân iledir.

b)    Şereflikoçhisar Ankara’da bir yerdir.

c)     Şeref ile Metin’in mekânı aynıdır.

d)    Mekânın şerefi orada bulunan iledir.

46- Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına ne ad verilir?

a)Açlık sınırı

b)Yoksulluk sınırı

c)Yaşam sınırı

d)Sabrın sınırı

47- Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarına ne denir?

a)Yaşar ne yaşar ne yaşamaz

b)Açlık sınırı

c) Yaşamın kıyısında

d) Yaşamak bu değil

 

48- 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu duraklama döneminde Koçi Bey tarafından IV. Murat’a sunulan eleştirel tarzdaki raporda aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaktadır?

a)     Adam kayırma

b)     İrtikâp

c)      Zimmet ve rüşvettir

d)    Hepsi

49-  "İnsanın süsü, yüz; yüzün süsü göz; aklın süsü, dil; dilin süsü, sözdür." sözü kime aittir.

a)     Yusuf Has Hacip

b)    Kutadgu Bilig

c)     Edip Ahmet Yükneki

d)    Orhon Seyfi Orhon

50- Başın öne eğilmesin

     Aldırma gönül, aldırma!

     Ağladığın duyulmasın

     Aldırma gönül, aldırma!

Yukarıdaki şiir kime aittir?

a)     Edip Akbayram

b)    Sabahat Akkiraz

c)     Sabahattin Ali

d)    Kâhtalı Mıçı

51-    Adam olamadın gitti, zevzek

Metin Kutusu: EKREM MUSTAFA ÇAKIR          Beni bilemedin gitti, zevzek

          Yürü be, yürü be, yürü be, yürü be, insan değilsin

          Kendini bilmeyen, canım, eli ne bilsin?

          Halkı, halkı, halkı, halkı, Hakk'ı ne bilsin?

         

         Hele bak şu aynaya, yüzün yüze benzer mi?

         Ta sabahtan uyumuş, gözün göze benzer mi?

         Vay o boyun devrilsin, özün bize benzer mi?

         Adam olamadın gitti, zevzek

         Beni bilemedin gitti, zevzek

Yukarıdaki sözler hangi ozanımıza aittir?

a)     Posoflu Âşık Müdami

b)    Erzurumlu Emrah

c)     Bayburtlu Zihni

d)    Mahsuni Şerif

52- Evinde hastalanan varsa, borcudur: bakacak;

       Şifâ hazînesi derhal oluk oluk akacak.

      Demek ki: her şeyin Allah...     

       Yanaşman, ırgadın o;

      Çoluk çocuk O'na âid; lalan, bacın, dadın O;

       Vekîl-i harcın O; kâhyan, müdîr-i veznen O;

       Alış seninse de, mesûl olan verişten O;

      Denizde cenk olacakmış...

       Gemin O, kaptanın O;

      Ya ordu lâzım imiş... Askerin, kumandanın O;

     Köyün yasakçısı; şehrin de baş muhassılı O;

     Tabîb-i âile, eczâcı... Hepsi hâsılı o.

     Ya sen nesin? Mütevekkil! Yutulmaz artık bu!

     Biraz da saygı gerektir... Ne saygısızlık bu!

     Hudâ'yı kendine kul yaptı, kendi oldu Hudâ;

     Utanmadan da tevekkül diyor bu cürete... Ha?

Yukarıdaki şiirinde “tedbirini al takdirini Allah’a bırak, mütevekkil olma!” diyen şairimiz kimdir?

a)Necip Fazıl Kısakürek

b) Sezai Karakoç

c)Mehmet Akif Ersoy

d)Arif Nihat Asya

53- Sivas'a Milli Eğitim Müdürü olarak atandıktan sonra Âşık Veysel ve Muzaffer Sarısözen’i keşfeden şairimiz kimdir?

a)     Tevfik Fikret

b)    Ahmet Kutsi Tecer

c)     Halit Ziya Uşaklıgil

d)    Muallim Naci

    Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak!

     Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak!

      Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak,

      Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak...

      Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,

      Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

54- Yukarıdaki şiirin şairi ve adı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a)     Ahmet Arif-Ay Karanlık

b)    Atilla İlhan-Ben Sana Mecburum

c)     Tevfik Fikret-Han-ı Yağma

d)    Cemal Süreyya –Sevda Sözleri

Metin Kutusu: EKREM MUSTAFA ÇAKIR55-  “Ben politikayı yaparken hukuka çok dikkat etmek mecburiyetindeyim. Yani herkesin hakkına çok dikkat etmek mecburiyetindeydim. Ben bu hadiseyi bir gece düşündüm, ortaya çıkarayım mı, çıkarmayayım mı diye. Sonunda hukuk ve namus mantığı daha fazla galip geldi. Bana ve partime ne gelecekse gelsin. Ben bunu ortaya çıkaracağım” diyerek kendi bakanını Yüce Divan’a gönderip ceza almasını sağlayan başbakanımız kimdir?

a)     İsmet İnönü

b)    Bülent Ecevit

c)     Süleyman Demirel

d)    Turgut Özal

56-Kökeni, Rönesans öncesi Katolik papaların yeğenlerini kilise içinde kardinallik gibi önemli pozisyonlara getirmelerine dayanan. Latince ‘de “yeğen” anlamına gelen,  Türk Dil Kurumu tarafından” arkadaş veya akraba kayırma, öznel ve adil olmayan şekilde yapılan ayrımcılık” şeklinde tanımı yapılan kavram nedir?

a)Nepotizm

b) Kadirizm

c)Mistizim

d)Humanizm

57-1997 yılı itibarı ile 1 trilyona mal olacağı gerekçesi ile değmez denilerek yapılmayan, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün literatürde böyle bir tekniğin uygulanamayacağını iddia ettiği ancak dönemin valisi Recep Yazıcıoğlu’nun inisiyatif alarak 3 yılda tamamladığı ve 100 bin liraya mal ettiği Başpınar köprüsü hangi ilimizdedir?

a)     Trabzon

b)    Aydın

c)     Erzincan

d)    Tokat

       Bir kimsenin başarısının takdir edilmesi durumunda o kişi daha istekli bir şekilde çalışmalarına devam edecektir. Bir kişi kaliteli bir mal ürettiğinde o mal alıcı bulmaz ise iyi bir mal üretmesi bir işe yaramaz. Yani bir başarı da kişilerin yararına kullanılmıyorsa o başarı devamlılık arz etmeyecektir.

58-Yukarıdaki açıklamayı en iyi destekleyen söz aşağıdakilerden hangisidir?

a)     Allah çalışanı sever

b)    Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer

c)     Marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir

d)    Çalışmak ibadettir.

 

 

     “Vasat öğretmen anlatır, iyi öğretmen açıklar, usta öğretmen gösterir, büyük öğretmen ilham verir”                                                                                                                                   

                                                         Arthur Ward

59-Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sözden ilham alınarak yapılmış bir film değildir?

a)     Hıçkırık

b)    Zübük

c)     Koro

d)    Ölü Ozanlar Derneği

60- “Şarkın ve Garbın İmamı” lakaplı, Abbasi İmparatorluğu’nun yargının başına geçmesi talimatını elinin tersi ile iten ve bu nedenle 70 yaşında zindana atılıp, günde 100 sopa vurulan, en sonunda zehirlenerek öldürülen şahsiyet kimdir?

a) İmam Ali

b) İmam Hüseyin

c) İmam Azam

d) Molla Kasım

61- “Siyasi emel taşıyan her bir hareketin öncülüğünde yaşanan her bir şeyin mubah olduğunu savunmak”

 Yukarıda açıklanan düşüncenin adı nedir?

Metin Kutusu: EKREM MUSTAFA ÇAKIRa) Sürrealizm

b) Fütirizm

c) Makyavelizm

d) Empirizim

62-Şube müdürlüğü sınavını kazanıp, görev süresini tamamladığı halde yeni görev yerine gitmeyip görevlendirme yaptırarak eski görev yerinde kalan şube müdürü ile görevlendirme yaptıramadığı için yeni görev yerine giden şube müdürü arasında ne fark vardır?

a)     Görevlendirme yaptırabilen bulunmaz Hint kumaşıdır

b)    Görevlendirme yaptıramayan beceriksizdir

c)     Böyle gelmiş böyle gider

d)    Hiçbiri

 

 

 

63-Akaşama kadar odasında bilgisayar başında oturan, odasından dışarı bile çıkmayan ve rehberlik adına hiçbir şey yapmayan rehber öğretmenin aldığı para nedir?

a) Mübah

b) Müfsid

c) Farz-ı Ayın

d) Haram

 

 

64-Erzurum ve Erzincan bölgesinde öldürülen iki bin kadar yetim Türk çocuğunu evlat edinen, çocukları sanat ve meslek sahibi olarak yetiştiren, çocuklardan süslü giyinmelerini isteyen, eğitimde ceza usulünü kaldıran milli mücadele kahramanımız kimdir?

a)İsmet İnönü

b)Kazım Karabekir

c)Ali Saip Bey

d)Fevzi Paşa

65- Kendi aralarında şaka yapan lise öğrencilerini, odasına çağrılıp, üç müdür yardımcısı ve bir rehber öğretmenin gözü önünde fırçalayıp, hakaret eden okul müdürü mesleğinin hangi ilkelerini ihlal etmiştir?

a)     Profesyonellik

b)    Sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanması

c)     Sürekli gelişme

d)    Hepsi

66-Milli mücadelemizin kadın kahramanlarından olan, İnebolu’dan Ankara’ya 344 kilometrelik yolu bebeği sırtında kağnı ile yürüyüp mühimmat taşıyan ve mühimmatlar ıslanmasın diye üzerine kapanıp donarak şehit olan şahsiyet kimdir?

a) Tayyar Rahmiye

b) Neene Hatun

c) Kara Fatma

d) Şerife Bacı

Metin Kutusu: EKREM MUSTAFA ÇAKIR

67-Öğretmenin 23 Nisan Ulusal Egemenlik programında yaptığı programı kamu gücünü ve makamını kullanarak meslekte yeni öğretmenlere tutanak yazdırarak engelleyen ve engelleme gerekçesini yazılı olarak talep eden öğretmene, mobbing uygulayan okul müdürü, mesleğinde hangi ilkeleri ihlal etmiştir?

a)     Dürüsttük ve güven

b)    Hizmette sorumluluk

c)     Tarafsızlık

d)    Hepsi

 

68-Sınıfa geç kalan ilkokul öğrencisini geç kaldığı gerekçesi ile derse almayıp zil çalana kadar sınıf kapısında bekleten öğretmen mesleğinde hangi ilkeleri ihlal etmiştir?

a) Profesyonellik

b) Sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanması

c) Mesleki bağlılık

d) Hepsi

Öğrencilerin severek okula gelmelerini sağlamak için, öğrencilerin mükemmel öğretmenlerden çok mutlu öğretmenlere ihtiyacı vardır. Motivasyonun üç kaynağı vardır. İşin kendinden zevk almak, gelişme imkânı ve anlam duygusu. Öğretmen bunları yaşadığı yerde mutlu olur.

69- Prof.Dr. Acar Baltaş bu sözleri ile ne anlatmak istemiştir?

a)     Ücretli öğretmenlik sistemini kaldırın

b)    Öğretmenleri ayrıştıran her türlü uygulamaya son verin

c)     Öğretmenleri ekonomik ve sosyal statü olarak olması gereken konuma getirin

d)    Hepsi

70-Sekizinci sınıftaki ablası ile bu yıl aynı okula gidecek olan 5.sınıf öğrencisi Sude, annesi ile beraber heyecanla okula gider. Okul müdürü Sude’nin annesinden kayıt parası istenmektedir. Sude’nin annesi 8.sınıftaki kızının da bu okulda olduğunu söyleyince; okul müdürü Sude’nin ablasının 5.sınıftayken adrese dayalı kayıt sistemini sorgular. Okul müdürü bu söylemi ile mesleğinin hangi ilkesini ihlal etmiştir?

     a)Dürüstlük ve güven

     b)Hizmette sorumluluk

     c)Güvenirlik

     d) Hepsi

71-Aşağıdakilerden hangisi okul kantinlerinde satılmaz?

a)     Tost-ayran

b)    Cips-şeker

c)     Çikolata

d)    Meyve

Geri sar geri sar geri sar geri sar

Geri sar şu filmi makinist geri sar

Geri sar geri sar geri sar geri sar

Geri sar şu filmi makinist geri sar

68 ruhuna geri sar

Denizlerin aşkına geri sar

68 ruhuna geri sar

Denizlerin aşkına geri sar

Selam olsun erenlere

Sevgisini serenlere

Lokmasını bölenlere geri sar

Metin Kutusu: EKREM MUSTAFA ÇAKIR72-Bestesini Cahit Berkay’ın yaptığı şarkı hangi gruba aittir?

a)     Yurtseven Kardeşler

b)    Grup vitamin

c)     İzel-Çelik-Ercan

d)    Moğollar

             73-Okul müdür yardımcılığından sendika marifeti ile ilçe milli eğitim müdürü yapılan ve Sayıştay raporlarına da yansıyan 657 Sayılı kanunun ihlal edilen ilkesi hangisidir?

a)     Sınıflandırma

b)    Kariyer

c)     Liyakat

d)    Sadakat

 Dersleri işleme yöntemi, teknikleri başkaydı. Hayatın farklı alanlarından örnekler sunardı. Müfredatta yer almayan yaşam dersleri verirdi. Neşe içinde, heyecanla anlatırdı konuları. Güldürür ve çokça düşündürürdü bizi…

74-Öğretmeni hakkında bu düşüncelere sahip olan Esma’nın öğretmeni nasıl bir öğretmendir?

 

a)     Top model

b)    Rol model

c)     Best model

d)    Düz model

  75-Aşağıdakilerden hangisi geliştiren eğitimin amaçlarından değildir?

a)     Öğrencinin yaşamında olup biten şeylerin farkına varan

b)    Farkına vardığı şeyler üzerine düşünen

c)     Gelecekle ilgili tasarımlar yapan

d)    Öğrencinin belirlenmiş kalıplara uygun davranmasını sağlayan

  76-Kişinin daha iyi, daha becerikli ve güçlü bir insan olmasına hizmet ettiği derecede işlevsel ve anlamlı olan şey nedir?

       a) Para

       b )Makam

       c) Şöhret

       d) Eğitim

77-Okulda kendisine özel tuvalet yaptıran okul müdürü mesleğinin hangi ilkelerini içselleştirememiştir?

a)     Profesyonellik

b)    B)Hizmette sorumluluk

c)     Kaynakların etkili kullanımı

d)    Hepsi

    78-Kimliğini makamından alarak kendisini tanıtırken önce adını söylemek yerine müdür olduğunu dile getiren okul müdürü nasıl bir kültür ile yetişmiştir?

a)     Gelişim odaklı değerler kültürü

b)    Denetim odaklı korku kültürü

c)     Baskın kültürü

d)    Kitle kültürü

79-Gelişim odaklı değerler kültürünü benimseyen idarecinin özellikleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

a ) Öngörü sahibi

b) Verimli-Güvenilir

c) Sorunları büyümeden çözen

d) Hepsi

80-Aşağıdakilerden hangisi değerler kültürünü benimseyen öğretmenin özelliklerindendir?

a)     Hesabı vicdanına verir

b)    Derse sürekli geç girer

c)     Nöbeti savsaklar

d)    Selamlaşmaz

Metin Kutusu: EKREM MUSTAFA ÇAKIR "Göllenmiş at idrarında yüzen saman çöpüne konan sinek, idrar birikintisini derya, saman çöpünü gemi, kendini de kaptân-ı derya sanır.”

                                            

81-İnsana değer vermeyen, koltuklarını taht sanan yöneticiler egoist yöneticiler için söylenmiş bu söz kime aittir?

a)     İbn Sina

b)    Harezmi

c)     İbn Haldun

d)    Mevlana

 

82-Öğretmenin sınıfta varoluş mesajı ne ile ölçülür?

a)Görünüşü ve yüz ifadesi

b)Ses tonu ve davranışı

c)Kılık kıyafeti, konuşma tarzı

d) Hepsi

 

 

 

83- Cahillik eğitilebilir, sarhoşluk ayıltılabilir ama aptallık sonsuza dek sürer. Sözü kime aittir?

a)     Aristoteles

b)    Sokrates

c)     Kempes

d)    Platon

             Bir gün, mağrur bir gramer bilgini, sahilde duran bir kayığa binip karşı sahile geçmek ister. Kıyıda müşteri bekleyen kayıkçılardan birine seslenir. Kayık yanaşır bilginde kayığa atlar. Kayık, denizin üzerinde seyretmekte iken, bilgin kayıkçıya sorar: - Sen hiç gramer okudun mu? - Hayır! Ben cahil bir kayıkçıyım. Bilgin: - Vah vah, çok üzüldüm, demek yarı ömrün boşa gitmiş… diye, acıyarak kayıkçıya bakar. Tam bu sırada, bir fırtına kopar. Kayık denizin ortasında yalpalar yapmakta, kayıkçı bütün gücüyle tehlikeyi atlatmak için çalışmaktadır. Fırtına gittikçe artar, kayık batmak üzeredir. O zaman kayıkçı karşısında korkudan tir tir titreyen bilgine: - Ey, her şeyi bilen âlim dostum. Şimdi ben sana soruyorum. Yüzme bilir misin? - Hayır, Cevabını alınca kayıkçı: - Vah vah sen ömrünü boşa harcamışsın. Şimdi bütün ömrün gitti. Çünkü biraz sonra kayığım batacak…

84-Yukarıda anlatılan hikâyede ülkemizde ısrarla devam ettirilen hangi dersin eğitiminin yanlış yapıldığını vurgulamak için anlatılır?

a)     Matematik

b)    Sosyal Bilgiler

c)     Coğrafya

d)    İngilizce

 

Bir bebek doğumundan sonra kucaklanıp kendisi ile konuşulmazsa ilk üç ay içinde değişik hastalıklar geliştirir ve ölür.

85-Yukarıdaki cümleden hareketle aşağıdaki ifadelerin hangisi öğretmenin sınıfta öğrenciye tanıklık ettiğini gösterir?

a)     Öğrencinin kâle alındığı

b)    Öğrencinin yargılanmadığı

c)     Öğrencinin değer olarak görüldüğü

d)    Hepsi

            86-Öğretmenler gününde öğretmene alınacak hediye için para toplayan sınıf temsilcisi, para veren öğrencilerin listesi ile beraber hediyeyi teslim ettikten sonra,  hediye için para verenleri tahtaya çıkartıp alkışlatır. Bu durum diğer öğrencileri nasıl etkiler?

a)     Sevindirir

b)    Güdüler

c)     Metin Kutusu: EKREM MUSTAFA ÇAKIRGururlandırır

d)    Utandırır

           87-Çocuklarımızla alışverişe giderken bütçeyi biz belirlemeliyiz. Fakat alacağı şeyi kendisi seçmelidir ki ileride işini ve eşini seçebilsin diyen Ali öğretmen,  çocuklarına hangi davranışı kazandırmayı hedeflemektedir?

a)     Sınır ve sorumluluk

b)    Merak

c)     Empati

d)    Temizlik

            88-Latince kökenli olan, psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamlarına gelen kelime hangisidir?

a)     Kudret

b)    Kasavet

c)     Mobbing

d)    Otorite

89- Son zamanlarda okul yaşantısı içinde bir öğrencinin/öğrencilerin bir başka öğrenciyi/öğrencileri, tekrarlayan aralıklarla olumsuz etkilere maruz bırakması olarak tanımlanan olgu nedir?

a)     Motivasyon

b)    Güdüleme

c)     İç denetim

d)    Akran zorbalığı

 Finlandiya’da okulların girişinde ayakkabılıklar bulunmaktadır. Okula gelen her öğrenci ayakkabılarını çıkarıp terlik giyerek ya da terlik giyemeden eğitim yapılan ortama girmektedir?

90- Yukarıda anlatılan durumun sebebi nedir?

a)     Ayakkabıların farklılığa neden olması

b)    Ayakkabıların sınıfta toz çıkarması

c)     Fakirlerin iyi ayakkabı alamaması

d)    Eğitim yaptıkları yeri kutsal saymaları

91-"Kuyunun dibindeki kurbağalar, gökyüzünü kuyunun ağzı kadar sanır. “sözü hangi ülkeye ait bir atasözüdür?

 

a)     Yunan Atasözü

b)    Çin Atasözü

c)     Japon Atasözü

d)    Türk Atasözü

Tiyatro Sanatçısı Ezel Akay’a siyah bir pardösü giydirildi ve eline bir megafon verildi. Akay’la ekibi başladılar İstanbul’da dolaşmaya…

             Önce Yeni Caminin arkasındaki parka gittiler. Hava güneşliydi. Banklarda insanlar oturuyordu.

            Akay: Megafonla bağırarak sert bir komut verdi:

            Derhal ayağa kalkın!...’

            İtirazsız, sessiz, kurulmuş robotlar gibi herkes hemen ayağa kalktı.

            Eminönü iskelesinde başka bir komut:

            Herkes hemen yere çöksün!...’

Metin Kutusu: EKREM MUSTAFA ÇAKIR            İskelede kim varsa hemen yere çöktü.

            Beyoğlu’nda başka bir komut:

            ‘Herkes sıraya girsin, sayım var!...’

            Herkes hemen sıraya girdi.

            Mecidiyeköy’de bir duvar dibinde başka bir komut patladı:

            Herkes elleriyle duvara yapışsın, ölçüm var!...’

            Herkes duvara yapıştı.

            Bir fabrika kapısında işçilere komut verildi:

            İçeri girerken herkes parmak bassın şu kağıda!...’

            İşçiler parmak basarak girdiler fabrikaya…

            Beyaz önlükle lastik eldivenler giymiş bir kadın gazeteci, fabrikanın içindeki kadın işçilere tuhaf bir komut verdi:

            ‘HERKES SOYUNSUN, BEKARET MUAYENESİ YAPILACAK!...’

            Kadın işçiler soyunmaya başladılar.

            Boğaz iskelesinde, vapurdan çıkanlara komut vermediler, kibarca ricada bulundular:

            ‘Film çekiyoruz, lütfen bir dakika durur musunuz?...’

            Ricayı kimse iplemedi…

93-Metinde anlatılan durum eğitim sistemimizle ilgili hangi eksiklikleri göstermektedir?

a)     Düşünmeden hareket etme

b)    Empati yeteneğini geliştirmeme

c)     Ezberci ve sorgulamayan eğitim sistemi

d)    Hepsi

     Mey biter saki kalır,

     Her renk solar hâki kalır,

      Diploma insanın cehlini alsa da

      Eşeklik baki kalır”

94- Yukarıdaki dörtlük kime aittir?

a)     Baki

b)    Fuzuli

c)     Nefi

d)    Seyrani

95-Hangisi Finlandiya’daki öğretmenlerin özelliklerinden değildir?

a)     Emir komuta ile çalışırlar

b)    Takım çalışması yaparlar

c)     Keşfedip araştırma yaparlar

d)    Araştırmalarını uygularlar

   96-2017 TÜİK rakamlarına göre iş bulamadığı için ülkemizden yurt dışına göç eden üniversiteli sayısı kaçtır?

a)     11.000

b)    24.000

c)     153.000

d)    253.000

Beni hor görme kardaşım

Beni hor görme gardaşım

Sen altınsın ben tunç muyum?

Aynı vardan var olmuşuz

Sen gülsün ben sac mıyım?

Ne varsa sende bende

Ne varsa sende bende

Aynı varlık her bedende

Yarın mezara girende

Sen toksun da ben aç mıyım?

Kimi molla kimi derviş

Kimi molla kimi derviş

Allah bize neler vermiş

Kimi arı çiçek dermiş

Sen balsın da ben cec miyim?

Topraktandır cümle beden

Nefsini öldür ölmeden

Böyle emretmiş yaradan

Sen kalemsin ben uç muyum?

97-Yukarıdaki şiir kime aittir?

a)     Pir Sultan Abdal

b)    Karacaoğlan

c)     Yunus Emre

d)    Âşık Veysel Şatıroğlu

98- 700 yıl önce 23 derslik olarak inşa edilen, tüm derslikleri güneşin doğuşundan batışına kadar güneş alan,400 yıl boyunca hem dini hem fenni ilim yapan Kasımiye Medresesi hangi ilimizdedir?

a)         Konya

b)        Sivas

c)         Mardin

d)        Diyarbakır

99-Dünyanın en başarılı 2000 şirketi arasına SİHA ve İHA’larla giren şirketin başındaki Türk kimdir?

a)         Erdoğan Bayraktar

b)        Selçuk Bayraktar

c)         Bayraktar Bayraklı

d)        Zühtü Bayraktutan

100- Norveç’te öğrenciler bir şeyi başaramadıkları zaman öğretmenleri onlara ne söyler?

a)         Bir daha oku

b)        Bir daha dene

c)         Pes etme

d)        Git bir de ATATÜRK gibi düşün

                24.11.2022

   EKREM MUSTAFA ÇAKIR

Başakşehir Ahmet Kabaklı İ.O Öğretmeni

              

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar

Bunlar da ilginizi çekebilir

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.