Hava Durumu

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Haber Giriş Tarihi: 02.11.2021 18:58
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2021 20:58
https://www.kamuajans.com/
Millî Eğitim  Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması  Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 – 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim

Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması

Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Önceki hizmet süreleri

GEÇĠCĠ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli oldukları hizmet

bölgelerinde bölge hizmeti süresini tamamlamış olan yöneticilerin yer değişiklikleri, bu maddeyi ihdas

eden Yönetmelik ile değiştirilen bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bulunduğu hizmet bölgesi değişen yöneticilerin

yer değiştirmelerine esas hizmet sürelerinin hesaplanmasında ve yer değiştirme işlemlerinde, bu maddenin

yürürlüğe girdiği tarihten önce bulundukları hizmet bölgesi için öngörülen hizmet süreleri dikkate alınır.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli oldukları hizmet bölgesindeki görev

süreleri öngörülen bölge hizmeti süresinden fazla olanların fazla hizmet süreleri, daha önce bulundukları

hizmet bölgesinde geçmiş sayılır.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen asaleten

bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri, daha önce bulundukları

bölgelerin hizmet sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınır.

(5) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla dördüncü veya beşinci hizmet bölgesinde, bu

bölgeler için öngörülen hizmet süresinin iki katı ve daha fazla görev yapmış olanlar hakkında 29 uncu

maddenin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız 20210619-1-1.pdf

Bunlar da ilginizi çekebilir

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.