MEB'den Okullara Önemli TEOG Uyarısı

MEB'den Okullara Önemli TEOG Uyarısı

KamuAjans.Com-Merkezi Sistem Ortak Sınavlarında e-Okulda Öğrenci Bilgilerinin Güncellenmesi.

MEB'den Okullara Önemli TEOG Uyarısı. Merkezi Sistem Ortak Sınavlarında e-Okulda Öğrenci Bilgilerinin Güncellenmesi.

MEB Personel - Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve açık öğretim ortaokulu 8’inci sınıf öğrencilerine 2016-2017 eğitim öğretim yılında yapılacak 1´inci dönem Merkezi Sistem Ortak Sınavları, Bakanlığımız çalışma takviminde belirtildiği üzere 23-24 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

1- Söz konusu sınavlarının sorunsuz, güvenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla resmî ve özel tüm okul ve kurum müdürlükleri ile rehberlik ve araştırma merkezi müdürlükleri bilgilendirilerek aşağıda yer alan açıklamalar doğrultusunda yapılacak güncellemelerin 19 Ekim 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar tamamlanması gerekmektedir.

2- Öğrencilerin e-Okul bilgilerinin (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, baba adı, cinsiyeti, doğum tarihi, engel durumuna göre alacağı sınav hizmeti, özel eğitim durumu, yabancı dili, muafiyeti, sınıfı, şubesi, okul türü, ilçe kodu, devamsızlık durumu, evde/hastanede sınav hizmeti alan öğrenciler için adres alanları, nakil ve özel okul öğrencilerinin yabancı dil bilgisi ile muaf oldukları derslerin öğrenim gördükleri okulla uyumlu olması gibi) eksiksiz ve hatasız olarak güncellemeleri yapılacaktır.

3- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrencilerin bu durumlarını belgelendirmek şartı ile muafiyet durumları e-Okul sistemine işlenecektir. Azınlık ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerin ise Merkezi Sistem Ortak Sınavlarında katılacağı din dersi bilgisi e-Okul sisteminde kontrol edilecektir.

4- 8´inci sınıf öğrencilerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki mevcut fotoğraflardan eski olanlar güncellenecek; yurtdışından gelme, yeni kayıt gibi nedenlerle fotoğrafı bulunmayan öğrencilerin fotoğrafları e-Okul duyurular ekranındaki standartlara uygun şekilde tamamlanarak e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine işlenecektir.

5- Bünyesinde 8´inci sınıfı bulunan okullar sınav merkezi olarak belirleneceğinden, kayıtlı öğrencisi kalmayan okullar Devlet Kurumları Modülünden kapatılacak ve nakil işlemleri tamamlanacaktır.

6- 8´inci sınıf öğrencileriyle ilgili e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde "Ortak Sınav Öğrenci Kontrol Ekranı" hazırlanmıştır. Okul yönetimlerince söz konusu ekran kontrol edilerek, bilgileri doğru olan öğrenciler kontrol edildi butonundan doğrulanacak, bilgi eksikliği veya yanlışlığı bulunan öğrencilerin durumu düzeltilecektir. İl/ilçe millî eğitim müdürlüğü yetkililerince ilgili ekran raporları kontrol edilecektir.

7- Seçmeli derslerin puanla değerlendirileceği okul idaresi tarafından bu dersleri okutan öğretmenlere hatırlatılacak, öğretmen görevlendirmeleri e-Okul Sisteminde tanımlanacaktır. Nakil gelen öğrencilerin seçmeli dersleri ile ilgili bilgileri güncellenecektir.

8- Yabancı dil dersi birden fazlan olan öğrencilerin Merkezi Sistem Ortak Sınavında gireceği zorunlu yabancı dil dersi e-Okul sistemine işlenecektir. Şubesi değişen ve nakil işlemi yapılan öğrencilerin yabancı dil dersi bilgileri güncellenecektir.

1- Özel eğitim uygulama okulları (merkezleri) ve bu okulların programını uygulayan özel eğitim sınıflarında öğrenimlerini sürdüren orta veya ağır zihinsel engelli öğrenciler ile otizmi ağır düzeyde olan öğrenciler Merkezi Sistem Ortak Sınavlardan muaf tutulacaktır.

2 - Merkezi Sistem Ortak Sınavlara girecek özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav hizmeti ile ilgili ihtiyaçlarının MEBBİS-RAM Modülü’nde öncelikli işlem görmesi sağlanacaktır.

3- Sınavlarda özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile ilgili gerekli tedbirlerin alınabilmesi için; öğrenci velisi/vasisi tarafından “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu”, ”Özürlü/Engelli Kimlik Kartı”, “Engelli Bilgisinin İşlendiği Nüfus Cüzdanı” veya il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunca alınmış ve geçerli olan yerleştirme (resmî tedbir) kararı belgelerinden biri ile süreğen hastalığı olan öğrenciler için ise sağlık raporunun aslı veya onaylanmış örneği ile rehberlik ve araştırma merkezine başvuru yapılması gerekmektedir. Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “Aslı gibidir” onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile yatılı bölge ortaokulu müdürlüklerince resmî yazıyla engel durumunu bildirir “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu” örneğinin rehberlik ve araştırma merkezine gönderilmesi halinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır.

4- Okulunda sınav hizmeti alması gereken özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci varsa, bu öğrencinin velisini okulun bulunduğu bölgeye hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüğüne yönlendirerek bu bilgilerinin MEBBİS-RAM Modülüne işlenip işlenmediği e-Okul Sisteminden takip edilecektir.

5- Okul ve kurum yöneticileri tarafından görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile yatılı bölge ortaokullarında öğrenim gören engelli öğrenciye ait “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu”, ”Özürlü/Engelli Kimlik Kartı” veya “Engel Bilgisinin İşlenmiş Olduğu Nüfus Cüzdanı” rehberlik ve araştırma merkezlerine topluca gönderilecektir.

6- İşitme ve/veya zihinsel engeli olan öğrencinin yabancı dil sınavına katılması ile ilgili talebi, velisinin/vasisinin dilekçesi üzerine e-Okul sisteminin not bilgileri bölümüne işlenecektir.

7- Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için; örgün eğitime devam edenlerin okul müdürlüğünün bulunduğu bölgeye hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüğüne, açık öğretim ortaokuluna devam edenlerin ise açık öğretim ortaokulu müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde sınav tedbir hizmeti alacak öğrenciler için gerekli işlemler yapılacaktır.

9- Evde veya hastanede eğitim hizmeti alanlar hariç sınav hizmeti ile ilgili yapılacak işlemlerde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin kendisinin de müracaatta bulunması sağlanacaktır.

10- Merkezi Sistem Ortak Sınavları kapsamında özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca yürütülecek iş ve işlemler “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve kaynaştırma yoluyla eğitime yönlendirildiklerine dair “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” esas alınarak yapılacaktır. Rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüklerince söz konusu belgelerden eksik ya da geçerli olmayanların tamamlanması ya da yenilenmesi hususunda veliler bilgilendirilecektir.

Yukarıda yer alan iş ve işlemlerin okul, kurum, ilçe müdürlüklerince titizlikle takip edilerek 19 Ekim 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar tamamlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.