MEB’den Okullara Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri Yazısı

MEB’den Okullara Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri Yazısı

KamuAjans.Com- MEB’DEN Okullara Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Önemli Duyuru.

Sayı: 55067089-951.1-E.793911126.07.2016

Konu :  Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri      

                                            TÜM OKUL KURUM VE KURUM MÜDÜRLÜKLERİNE

 İlgi    a) 28 Aralık 1988 tarihli ve 20033 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği

         b) 19 Aralık 2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik.

         c) 19 Ağustos 2014 tarih ve 2014/16 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Genelgesi.

         d) 5/2/2003 tarih ve 12252 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi.

 e) 19 Ekim 2010 tarihli ve 223 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi.

f) 29/06/2015 tarih ve 6688726 sayılı onay ile yürürlüğe giren MEB Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi.

g) 25 Aralık 2006 tarih ve 1080 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Güvenlik Tedbir Ve Müeyyideler Dokümanı Genel Esaslar Talimatı.

        h) Bakanlığımızın 22/07/2016 tarih ve 951.01./7844294 sayılı emirleri. 

         Anayasa’nın 42. maddesi vatandaşlarımızın “Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi” ni tanımlamaktadır. Türkiye’nin gelişmesini durdurmak, ekonomisini yıpratmak, rekabet gücünü zayıflatmak isteyen güçlerin temel hedefi eğitim sistemimizi ele geçirmek olmuştur. Eğitim alanında gücü kırılan FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantılı cuntacılar, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizi korumak için kendilerine emanet edilen araç, cihaz ve teçhizatı vatandaşa doğrultarak, ülkemizin demokratik hukuk düzenine, kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişini tahrip etmeye yönelik bir darbeye kalkışmıştır.

Bu kalkışma devletimizin ve milletimizin sergilediği ortak dayanışma ve üstün gayret sayesinde bertaraf edilmiştir. Vatandaşlarımızın yaşam hak ve hürriyetini çiğneyen mezkûr terör örgütüyle bağlantılı tüm; kişi, kurum ve kuruluşlarla etkin bir şekilde mücadele edilmesi ve bu örgütün bütün faaliyet alanlarının ortadan kaldırılması, etkisiz hale getirilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, diğer yıkıcı ve bölücü terör örgütleri de, devleti yıpratacak, yıkıcı dalgalanma etkisi yaratacak, ülkemizde önemli tesis, kuruluş ile toplu taşıma araçlarını hedef seçerek, vatandaşlarımıza ve kurumlarımıza terör ve sabotaj eylemlerinde bulunarak ülke bütünlüğünü, huzur ve güveni sarsmayı amaçlamaktadır. 

İlimiz  okul/kurumlarımız ile özel eğitim kurumları ve barınma merkezlerinde üzücü olaylarla karşılaşılmaması, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin güvenle yürütülebilmesi için ilgideki mevzuat esasları doğrultusunda emniyet ve güvenlik tedbirleri aksatılmadan uygulanacaktır. 

Uygulanan emniyet ve güvenlik tedbirleri; birim amirleri, il/ilçe milli eğitim müdürleri, okul/kurum müdürleri tarafından sağlanacak, istenildiğinde sıralı birim amirlerine raporlanacak, etkin ve sürdürülebilir şartların sağlanması için sürekli denetim yapılacaktır.

         

Bakanlığımızın ilgi (h) emirleri doğrultusunda aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir. 

A ) Personel Güvenliği

Gizli ve gizlilik dereceli birim ve kısımlarda çalışan personel hakkında, ilgi (d)’de kayıtlı yönerge doğrultusunda “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması” İVEDİ olarak yapılacaktır.B) Binalara Giriş ve Çıkışların Kontrolü

a) Bina girişlerinden itibaren bütün alanlarda, kontrolü kolaylaştırmak için personele verilen “Daimi Giriş Kartı” mesai süresince sol yakaya veya boyuna takılı olarak taşınacaktır.

b) Birim amirince çalışma saatleri içinde ve dışında olmak üzere, giriş kapılarından hangilerinin açık ve/veya kapalı bulundurulacağı, hangi kapıdan ziyaretçilerin giriş yapacağı tespit edilecek ve buna göre uygulama yapılacaktır. Kontrol dışı giriş ve çıkışlara izin verilmeyecektir.

c)Okul bahçesine hiçbir surette araç alınmayacaktır. Öğrenci servis araçlarına ayrılan alan dışında park yapılmayacaktır.

d)Ziyaretler, çalışan personelin bürosunda/odasında yapılacak ise; müracaat görevlisi, ziyaretçinin hangi servisle işi olduğunu, kimi ziyaret edeceğini soracak, ilgili personelden teyit aldıktan sonra ziyaret sebebini ziyaretçi defterine yazacak, ziyaretçinin kimliğini alarak kayıt edecek, ziyaretçi giriş kartını verecektir. Ziyaretçi giriş kartının, ziyaret süresince sol yaka veya boyuna takılı olarak taşınması ve ziyaret sonunda iade edilmesi sağlanacaktır.

e)Çalışma saatleri dışında, herhangi bir sebeple kuruma girmek isteyen personelin amirleri tarafından, merkez teşkilatında Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İdari İşler Daire Başkanlığına, taşra teşkilatında ise birim amirlerine veya güvenlikten sorumlu birime önceden bildirilecektir. Giriş çıkışlar kayıt altına alınacaktır. Kayıtlar güvenlik ve müracaat memurluğundaki “Kayıt Defterine” işlenecek ve defterler ilgili personel tarafından imzalanacaktır.C) Kontrol İşlemleri

a) Hizmet binalarına giriş yapan ziyaretçilerin, giriş ve çıkışları mutlaka güvenlik ve müracaat memuru refakati ile sağlanacaktır. Güvenlik ve müracaat memurları dışarıdan gelenlerin eşyalarını arayabilecektir.

b) Güvenlik ve müracaat memurları, ziyaretçilere ait olan silah, tabanca, bıçak, paket vb. eşyaları tutanakla teslim aldıktan sonra ziyaretçi giriş kartı verecektir.

c) Güvenlik ve müracaat memurları, bina ve eklentilere; elektrik, su, hava gazı ve kalorifer bakım – onarım vb. amaçlarla gelen kişilerin tamir takımlarını, taşıdığı çanta ve torbalarını, araç ve gereçlerini girişte kontrol edecektir. Onarım süresince kontrol amacıyla refakatçi bir personel verilecektir. Bu gibi personele geçici giriş kartları verilecek, iş bitiminde giriş kartı geri alınacaktır.

d )Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında ki bina ve eklentilerinde, her birim veya ünite amiri, kendi birimlerine ait çalışma odalarında ve bu odaların giriş-çıkışa açıldığı koridorlarda, her gün için birer nöbetçi personel görevlendirecektir. Nöbetçiler; görevli öğretmenler ve şef dâhil diğer alt unvandaki memur ve işçilerden oluşacak, aylık nöbet çizelgeleri dosyada muhafaza edilecektir.

e)Nöbetçi Personelin Görevleri Şunlardır:

1)Personelin görevi sabah mesai ile başlar, akşam mesai bitiminde tamamlanır.

2)Ziyaretçilerin koridorlarda keyfi dolaşmalarını önler, şüpheli harekette bulunanların takibini yapar. Bina içinde uygunsuz davrananları ilgili amirlerine ve güvenlik personeline bildirir.

3)Görev alanı içerisindeki çalışma odalarının kontrolünü yapar, elektrikli araç ve tesisatların enerjilerinin kesildiğini, kapı ve pencerelerin kapalı olduğunu, içeride kimsenin kalmadığını kontrol ederek görevini tamamlar.

4)İlgi (g) talimat ekinde yer alan günlük emniyet kontrol çizelgesini (ek-k) imzalar.

D) Sabotajlara Karşı Koruma ve Sabotajları Önleme

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarımızın işyeri bina ve eklentilerinin “Sabotajlara karşı Koruma Planları” 88/13543 karar sayılı yönetmenliğe göre hazırlanacak, aradan geçen zaman ile günümüz şart ve imkânlarına göre gözden geçirilecek, eksiklikler giderilerek güncel halde bulundurulması sağlanacaktır.

E) Yangınlara Karşı Korunma

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarımızın işyeri bina ve eklentilerinin yangınlara karşı alınacak tedbir ve önlemler ilgili (b) Yönetmelik, ilgi (e) Yönerge esaslarına göre alınacaktır.

F) Fiziki Emniyet

a)Bina ve eklentilerin etrafının duvar, tel örgü vb. engellerle çevrilmesi,

b)Belirli noktalara güvenlik kulübesinin yaptırılması,

c)Aydınlatma ve ışıklandırma sistemlerinin çalışır halde bulundurulması,

d)Personele ait araçların kendilerine ayrılan otoparka alınarak kontrolünün sağlanması,

e)Yabancı araçların bina ve eklentilere ait bahçe ve otoparklara alınmaması, bina ve bahçe önlerine park ettirilmemesi,

f)İşportacıların, seyyar satıcıların veya çeşitli ticaret firmalarına ait satış elamanlarının bina ve eklentilere girmelerinin önlenmesi,

G) Nöbet Hizmetleri

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile okul/kurumlarda “Millî Eğitim Bakanlığı Nöbet Hizmetleri Özel Talimatı” esaslarına göre nöbet hizmetleri aksatılmadan, hassasiyetle yürütülecektir. 

           Yazımızın okul/kurum ve biriminizde çalışan tüm personele tebliğ edilerek, takibinin birim amirlerince titizlikle yapılmasını ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda; 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.