MEB'den Geçici Görev Harcırahları Yazısı

MEB'den Geçici Görev Harcırahları Yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 90812931-841.01.01-E.3490270 sayılı Geçici Görev Yollukları konulu 18 Şubat 2020 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Daire Başkanı Yunus Derekaya imzalı resmi yazıda ''Geçici görev harcırahlarında uygulanacak usul ve esaslar 6245 sayılı Harcırah Kanunda belirtilmesine rağmen, kurumlarımız arası uygulamalarda uyuşmazlıklar görülmektedir. Bu uyuşmazlıklar, ödenek takip modülü görev yolluk işlemleri bölümünden gelen evraklardan ve Bakanlığımıza gelen görüş talebi yazılarından anlaşılmaktadır.

Ayrıca; ödenek talep modülünden gelen yolluk bildirim formlarındaki bilgilerin, form ekindeki belgelere uygun olarak doldurulmadığı görülmektedir. Genel Müdürlüğümüzce evrak beyanına göre ödenek gönderme işlemi yapılması gerekirken, bahsedilen hatalardan dolayı ödenek gönderme işlemi yapılamamaktadır. Kamu kaynaklarının israf edilmemesi bakımından görev yolluk bildirim formlarının ilgili personellerce Harcırah Kanununa uygun olarak doldurulması, sorumlu amir tarafından incelendikten sonra usulüne uygun olanların onaylanması gerekmektedir.

Kurumlarımızdaki personel ve onay amirlerinin harcırah uygulamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Buna göre;

1- Geçici görevlendirmelerde onaylar mülki amirden alınacaktır. Bakanlık görevlendirmeleri ise Valilik veya Kaymakamlık onayına bağlanmayacaktır.

2- Valilik onayı ile 6 ay süre ile yapılan geçici görevlendirilmelerde, aynı kişilerin takip eden yıllarda da geçici olarak görevlendirildiği, görevlendirilme nedenlerinde zorunlu ihtiyaç sebebi bulunmadığı Bakanlığımızca görülmektedir. Bu nedenle, görev mahalli içerisindeki çalışanlardan görevlendirme yapılması kamu kaynaklarının israf edilmemesi bakımından daha uygun olacaktır.

3- Bakanlığımız tarafından geçici görevle başka bir yere görevlendirilenlerin görev süresi bir yıldan uzun bir süreyi kapsaması halinde geçici görevlendirmenin ilk yılı için Harcırah Kanununun 42. maddesinde belirtilen ilk 90 gün tam, takip eden 90 gün için ise 2/3 oranında gündelik ödenecek olup, takip eden yıllar için Maliye Bakanlığının 29 Temmuz 2013 tarihli ve 77112040/523-1852/6939 sayılı yazısı ve Strateji Geliştirme Başkanlığının 18 Aralık 2019 tarih ve 25188907 sayılı yazısı gereği herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

4- Görevlendirilecek personel/personellerin ismi ve görevlendirildiği yer onayda mutlaka yer alacaktır.

5- Görev tarihleri, görev saati ile beraber onayda belirtilecektir. 

6- Geçici görev yolluklarının ödemelerinde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde istenen belgeler görev bildirim formuna eklenecektir.

7- Günlük görevlendirmelerde tarih ile birlikte göreve gidiş ve görevden dönüş saati de onayda mutlaka belirtilecektir.

8- Resmi görevlere resmi araç veya mutat taşıt ile gidilmesi esas olup resmi araç ile gidilen görevlerde yolluk bildirim formunda yol gideri yazılmayacaktır.

9- Muayyen tarifeli olmayan taşıtlar ile seyahat mülki amirden alınacak onayda icap ve zaruret halinin belirtilmesi durumunda mümkün olabilecektir. Olağanüstü hal durumları haricinde icap ve zaruret hali diye alınan onaylar dikkate alınmayacaktır.

10- Göreve gidilen yolculuklar belgelendirilecek, belgesi olmayan yolculuklarda yerel yönetimlerin belirlediği rayiç bedel üzerinden bildirim yapılacaktır.

11- Bakanlık onayı olan ve onayda üçak ile yolculuk yapılabileceği belirtilen görevlerde uçak yolculuğu ödemesi yapılacaktır.

12- Görev bildirimleri harcama yetkilisinin ıslak imzası ile onaylanmış olarak ve diğer evraklarla birlikte eksiksiz şekilde Bakanlığımıza gönderilecektir.

13- Görev onay bildirimlerinin görev bitimini takip eden 1 ay iş günü içerisinde ödenek takip modülüne yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak girilmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda;

1- Bu tarihten itibaren geçici görev bildirimleri yukarıda belirtilen maddelere uygun olarak hazırlanacak ve ödenek takip modülünden Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Geçici görev bildirimleri Bakanlıkça onaylandıktan sonra ödenek durumuna göre il/ilçe hesaplarına kişiler adına gönderilecek olup, farklı amaçlarla ya da farklı kişilere yapılan ödemelerden Harcama Yetkilisi 1. derecede sorumlu olacaktır.

3- Ödeneği gönderilen, ancak mevzuata uygun olmadığı tespit edilen geçici görev yolluklarını hazırlayan ve onaylayan kişi/kurumlar inceleme ve soruşturma için Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilecektir.

Bu nedenle; inceleme ve soruşturmaya mahal vermeden yukarıda belirtilen hususlarda titizlikle çalışılması gerekmektedir.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 43942091-45.99-E.25188907 sayılı Geçici Görev Yolluğu konulu 18 Aralık 2019 tarihli yazısı konu ile ilgilidir. 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 77112040/523-1852 sayılı Vekalet Ücreti ve Harcırah Ödemesi konulu 29 Şubat 2013 tarihli yazısı da konu ile ilgilidir.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.