Hava Durumu

MEB Temel Eğitim Sene Sonu İş Ve İşlemleri

MEB, resmî ilköğretim kurumlarında sene sonunda il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından yapılacak iş ve işlemlerin herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden zamanında gerçekleştirilmesi için bir yazı yayımladı.

Haber Giriş Tarihi: 02.11.2021 18:58
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2021 20:58
https://www.kamuajans.com/
MEB Temel Eğitim Sene Sonu İş Ve İşlemleri

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazıda "Bakanlığımıza bağlı resmî ilköğretim kurumlarında sene sonunda il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından yapılacak iş ve işlemlerin herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden zamanında gerçekleştirilmesi için aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır." deniliyor.

BU KAPSAMDA;

2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem ölçme ve değerlendirme işlemlerine ilişkin Valiliklere gönderilen ilgi (b) ve (c) yazılarda belirtilen hususlar hassasiyetle incelenerek aksaklığa meydan

verilmeden zamanında yapılması için tüm tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

1-2020-2021 eğitim öğretim yılı faaliyetleri covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan

tedbirler gereği yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarıyla sürdürülmüş olup yüz yüze eğitimin

yapıldığı dönemlerde öğrencilerin okula devamı gönüllük esasına göre belirlenmiştir. Bu

kapsamda 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere;

2- - Öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ne işlenen devam devamsızlık bilgileri dikkate

alınmayacaktır.

 - İlgi (a) Yönetmelik hükümleri gereği ders yılı sonunda yapılması gereken şube öğretmenler

kurulu toplantılarında öğrencilerin sınıf geçme iş ve işlemleri görüşülmeyecektir.

Öğrencilerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarında özellikle seçmeli derslerde karışıklıkların

oluşmasını önlemek için öğrenci nakil işlemleri 04.06.2021 Cuma günü mesai saati bitimiyle

kapatılacaktır.

3-İlgi (a) Yönetmeliğin 19'uncu maddesi kapsamında mecburi öğrenim çağı dışına çıkan

öğrenciler, ders yılı sonunda "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/Öğrenci İşlemleri/Ayrılma

İşlemleri" ekranından pasifleştirilecek ve ilgi (a) Yönetmelik'te yer alan "Ek-3 Öğrenim Belgesi"

verilerek, açık öğretim ortaokuluna yönlendirilecektir.

4-Sürekli devamsız durumda bulunan öğrenciler "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul

Kurum İşlemleri/ŞÖK-Sınıf Tekrarına Kalanlar/Sürekli Devamsız" ekranından belirlenerek sınıf

tekrarına kalmaları sağlanacaktır.Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış olan

çocukların hazırbulunuşluk düzeyini artırmak ve onların ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda

başlamalarını sağlamak amacıyla ilgi (a) Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç)

bendi ile 82'nci maddesi hükümleri doğrultusunda okul öncesinde yaz okulları açılacaktır.

5- 2020-2021 eğitim öğretim yılıyla sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların

öncelikle kaydedilmesi şartıyla, imkânları uygun olan okullarda okul öncesi eğitim almış olan

çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilir. Okul öncesi eğitimde velilerin tam gün çocuk kulübü

talepleri ise ilgi (a) Yönetmeliğin 83'üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Millî Eğitim

Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi hükümleri

gereği açılacak olan çocuk kulüpleri ile karşılanabilecektir. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri,

karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecektir.

6-İlgi (a) Yönetmelik gereği okul öncesi eğitimde yüz yüze veya uzaktan eğitime katılan bütün

çocuklar için gelişim raporları doldurulacaktır.

7-Okul yönetimlerince mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının

eğitime erişimine dair olarak yayınlanmış olan 2016/5 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda

gerekli iş ve işlemler yapılacaktır.

8-e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ndeki veriler, sadece Bakanlığımızca yürütülen eğitim ve öğretim

faaliyetlerinde kullanıldığından il/ilçe ve okul yönetimleri tarafından üçüncü şahıslarla ve

resmî/özel kurumlarla paylaşılmayacak, bu konuda gerekli hassasiyet gösterilecektir.

9-2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri

elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacaktır. Talep eden velilere ise okul

müdürlüklerince basılı karne de verilebilecektir.

10-İlgi (a) Yönetmeliğin 32'nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında hafızlık eğitimine devam

eden öğrenciler, e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde aktifleştirilerek ilgi (c) yazının 9'uncu

maddesinde belirtilen iş ve işlemler tamamlanacaktır.

11-Telafi eğitimi için oluşturulan "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/" internet adresinden

öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin yararlanabilmeleri için gerekli

bilgilendirmeler yapılacaktır.

12-Covid-19 salgının halk sağlığı açısından oluşturabileceği risklerin göz önünde bulundurulması,

ilgili Makamlar tarafından alınan tedbirlere riayet edilmesi önem arz etmektedir.

13-Yukarıda yapılan açıklamalarla birlikte, ilgili mevzuat ve yasal dayanaklarla tarif edilmiş olan

görevlere ilişkin olarak gerekli bütün tedbirlerin alınması ve aksaklığa meydan verilmeden zamanında

yapılması" isteniyor. 

Bunlar da ilginizi çekebilir

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.