MEB Proje Kapsamında Mali Yönetim ve Satın Alma Uzmanı Alacak

Kamuajans.com – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Dünya Bankası ile Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi'nin giderlerinin karşılanması için bir ikraz anlaşması imzalamıştır.

EĞİTİM PERSONELİ 08.08.2020, 09:48 08.08.2020, 09:53
MEB Proje Kapsamında Mali Yönetim ve Satın Alma Uzmanı Alacak
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Satın Alma ve Mali Yönetim Uzmanı Alımı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Dünya Bankası ile Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi'nin giderlerinin karşılanması için bir ikraz anlaşması imzalamıştır. MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü projenin farklı birimlerinde proje süresince tam veya kısmi zamanlı istihdam etmek üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara uygun bireysel danışmanları ("Danışman Adayları") ilgilerini göstermeye davet etmektedir.

1- Mali Yönetim Uzmanı

2- Satın alma Uzmanı

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi (P173997)

Proje Uygulama Desteği için Bireysel Danışmanlık Hizmetleri Alımı

(Mali Yönetim Uzmanı)

Referans No: CS-C3.01-02

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Dünya Bankası ile Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi'nin giderlerinin karşılanması için bir ikraz anlaşması imzalamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Devlet Yatırım Programında 2011H01-154961-154979 proje numarası ile yer alan Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi'nden faydalanmak üzere, yukarıda belirtilen ikraz çerçevesinde, bireysel danışmanlık hizmetlerine ("Hizmetler") yönelik sözleşme kapsamındaki uygun ödemeler için fonların bir dilimini kullanmayı planlamaktadır.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) projenin farklı birimlerinde proje süresince tam veya kısmi zamanlı istihdam etmek üzere, Mali Yönetim Uzmanı pozisyonu için uygun bireysel danışmanları ("Danışman Adayları") ilgilerini göstermeye davet etmektedir.

Mali Yönetim Uzmanı:

Bahsi geçen personelin iş tanımı özetle; projenin tüm Mali Yönetim sorumluluğuna yönelik olarak uluslararası finans kuruluşları usul ve esaslarına uygun ilan, bütçeleme, banka hesapları, harcamalar, muhasebe, iç kontroller, finansal raporlama ve dış denetim ile ilgili hususları ihtiva edecektir. Danışman, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışacaktır. Hizmetlerin süresi 24 ay olarak öngörülmekte olup, bu sürenin bitiminde, Danışman ile yapılmış olan sözleşme, Danışman'ın performansına ve iş gerekliliklerine bağlı olarak uzatılabilecektir.

Danışman tarafından gerçekleştirilecek görevlerin detaylı listesi aşağıdaki gibidir:

Uluslararası finans kuruluşları, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve İdare tarafından istenen mali tablo ve rapor ile finansal analiz ve risk raporlarını hazırlamak.

MEB iç denetçileri, Sayıştay denetçileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı denetçileri ve/veya bağımsız denetçiler tarafından yapılacak denetimler için raporlara ve gerekli diğer dokümanlara erişimi sağlamak ve denetim raporlarındaki bulgulara cevap hazırlamak.

İşlemin niteliğine ve mevcut düzenlemelere göre ödeme belgelerini düzenlemek ve yetkililerin imza ve onayına sunmak.

Kurumun muhasebe birimi aracılığıyla proje özel hesabından hak sahiplerine ödeme yapılmasını sağlamak.

Ödemelerle ilgili olarak, harcama yetkilisi tarafından bankalara verilecek talimatları hazırlamak.

Sözleşmelerin uygulanmasından doğan finansal hareketleri izlemek.

Merkezi yönetim kapsamında yer alan kredilere ait yıllık bütçenin hazırlanmasına yardımcı olmak ve ödeneklerin takibini yapmak.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca açılan proje özel hesabına para çekimi ve kullanımı konusunda mevcut düzenlemeler ve uluslararası finans kuruluşlarınca belirlenen esas ve usullere göre işlem yapmak.

Tek düzen hesap planına, projenin gereklerine ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen standartlara göre projenin yapısına uygun hesap planı oluşturmak.

Muhasebe kaydı için mevcut muhasebe programını kullanmak suretiyle gelir, gider

ve diğer mali hareketlere ait veri girişlerini yapmak ve muhasebe programı ile verilerin güvenliğini sağlamak.

Uluslararası finans kuruluşlarının kredi hesabı ile proje özel hesabındaki ödemeleri ve hesap bakiyelerini takip ve kontrol etmek suretiyle mutabakat sağlamak ve kurumun muhasebe birimi kayıtları ile proje için özel olarak tutulan muhasebe kayıtlarının uyumunu sağlamak.

Bütçenin fiili karşılaştırmalı analizlerini yapmak ve raporlamak.

Yönetim giderleri ve yatırım harcamalarının periyodik olarak analizini yapmak, yöneticisine raporlamak.

Muhasebe, nakit kaydı ve bankalara ilişkin gerekli tüm işlemleri yürütmek.

Periyodik nakit akışını planlamak ve taslak nakit akış planı hazırlamak;

Gerekli hallerde gümrük daireleriyle irtibat kurmak, gümrük düzenlemeleri ve hükümlerini düzgün bir şekilde uygulamak.

Harcamaların mali mevzuata uygunluğunu kontrol etmek ve uygun görülenleri harcama yetkilisinin onay ve imzasına sunmak.

Kurum tarafından yüklenicilerden alınan teminat mektuplarının uygunluklarının kontrol edilmesine destek olmak.

Projenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan alacakların kaydını tutmak ve yöneticilerine iletmek.

Muhasebe faaliyetlerine ilişkin karşılaşılan ve çözümlenemeyen sorunları üstlerine iletmek.

Finansal planlama ve uygulamaların karşılaştırılması sonucunda, planlanandan sapma var ise düzeltici önlemleri değerlendirerek yöneticilerine iletmek.

Dünya Bankası finansal yönetimi ile ödeme politikaları ve usullerini düzgün bir şekilde uygulamak.

Seçim kriterleri şunları kapsar:

Üniversitelerin dört yıllık Hukuk, Maliye, Ekonomi, İktisat, İşletme ve Mühendislik alanlarından birinde lisans veya yüksek lisans derecesinden mezun olmak ve en az 10 yıllık mesleki deneyim.

Finans, muhasebe, denetim ve raporlama ile ilgili alanlarda en az 5 yıllık profesyon el deneyim sahibi olmak.

İç Kontrol sistemlerinin tasarımı, mali yönetim sistemleri ve prosedürlerinin oluşturulması, bilgisayar tabanlı mali yönetim sistemleri, muhasebe konularında deneyim sahibi olmak. (Söz konusu deneyim İdare tarafından talep edildiğinde belgelendirilebilmelidir.)

İngilizce ve Türkçeyi iyi derecede yazabiliyor ve konuşabiliyor olmak.

Ofis programlarını (windows, excel, powerpoint vb.) kullanmak.

Türk kamu mali yönetim sisteminde uygulanan yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak.

İlgilenen adayların, Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan ve Kasım 2017 ile Ağustos 2018'de güncellenen IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri'nde yer alan ve Dünya Bankası'nın çıkar çatışması durumundaki politikasını ortaya koyan 3.14, 3.16 ve 3.17 numaralı paragraflarını dikkate alması gerekmektedir. Aday, Dünya Bankası'nın Satın Alma Düzenlemeleri'nde belirtilen Bireysel Danışmanların Seçimi yöntemi (IC) doğrultusunda seçilecektir.

Başvurulan pozisyona dair pozisyon adı ve referans numarasının açıkça belirtildiği Türkçe hazırlanmış özgeçmişlerin en geç 14/08/2020 tarihinde saat 17:00'a (yerel saat) kadar aşağıda belirtilen adrese e-posta yoluyla veya elden ulaştırılması gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Mehmet İNAN

İdari ve Mali işler Daire Başkanı

MEB Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 Yenimahalle/ Ankara, Türkiye

Tel: +90 (312) 296 94 03

Eposta: [email protected]

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Türkiye Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi(P173997)

Proje Uygulama Desteği için Bireysel Danışmanlık HizmetleriAlımı
(Satın Alma Uzmanı)

Referans No: CS-C3.1-01

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi'nin giderlerine yönelik Dünya Bankası ile bir ikraz anlaşması imzalamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Yatırım Programında 2011H01-154961-154979 proje numarası ile tanımlanan Türkiye Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesinde bireysel danışmanlık hizmetlerine ("Hizmetler") yönelik sözleşme kapsamındaki uygun ödemeler için fonların bir dilimini kullanmayı planlamaktadır.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) projenin farklı farklı bilesenlerinde proje süresince tam veya kısmi zamanlı istihdam etmek üzere, Satın Alma Uzmanı pozisyonu için, uygun bireysel danışmanları ("Danışman Adayları") ilgilerini göstermeye davet etmektedir.

Satın Alma Uzmanı:

Bahsi geçen personelin iş tanımı özetle; projenin tüm satın alma sorumluluğuna yönelik olarak satın alma ve planlaması ile ilgili iş ve işlemleri, ihale ve sözleşmelerde Dünya Bankası usul ve esaslarına uygun ilan, ihale dosyaları, teklif değerlendirme raporları hazırlanması dahil tüm süreçlerin proje gereklerine uygun şekilde gerçekleştirilmesi, teknik şartname ve iş tanımı hazırlanmasına destek verilmesi, ihale ve sonuç ilan yayını, proje içi eğitim, ilgili kayıtların tutulması, raporların hazırlanması, satınalma planının takibi, güncellenmesi ve ilgili bilgi sistemine işlenmesi, kurum içi ve dışı satınalma ile ilgili denetimlere destek verilmesi ile ilgili hususları ihtiva edecektir. Danışman, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) bünyesinde çalışacaktır. Hizmetlerin süresi 24 ay olarak öngörülmekte olup, bu sürenin bitiminde, Danışman ile yapılmış olan sözleşme, Danışman'ın performansına ve iş gerekliliklerine bağlı olarak uzatılabilecektir.

Danışman tarafından gerçekleştirilecek görevlerin detaylı listesi aşağıdaki gibidir:

Satın Alma iş süreçlerinin mevzuata ve hedeflere uygun biçimde tasarlanmasında ve standartlaştırılmasında görev almak, faaliyetleri süreç standartlarına uygun biçimde gerçekleştirmek.

Proje uygulaması ve proje çerçevesindeki satın alım faaliyetlerini Kredi Anlaşmasında belirtilen satın alma usulleri ile uyumlu olarak gerçekleştirmek, ilgili mevzuat takibini yapmak, Proje Birimlerine destek sağlamak ve mevzuat değişikliklerine uyum sağlamak;

Satın Alma Birimi süreçleri ile ilgili yapılan geliştirmeler hakkında bilgilendirme dokümanlarını hazırlamak.

Proje uygulamasıyla ilgili olan tüm satın alma konularında kurum çalışanlarına rehberlik etmek, eğitim malzemeleri hazırlamak ve eğitim vermek;

Kurum tarafından yapılan tüm satın alımların basılı ve elektronik kopyalarını muhafaza etmek, Dünya Bankası için satın alım ilerleme raporlarını hazırlamak.

Sözleşmelerin sonradan gözden geçirilmesinde Dünya Bankası çalışanlarına yardımcı olmak.

Bakanlık ve Dünya Bankası tarafından bilgi ve/veya görüş istenen konularda yönlendirmeler dahilinde gerekli çalışmaları gerçekleştirmek, yazışma metinlerini hazırlamak.

Satın Alma faaliyetleri kapsamında hazırlanan ihale ilanı, teklif isteme dokümanı, ihale dokümanları, zeyilname, teklif değerlendirme raporu, sözleşme taslağı vb. dokümanların kurum ve Dünya Bankası standartlarında hazırlanmasını sağlamak, birim sorumluluğundaki dokümanları oluşturmak.

Kurum çalışanları tarafından hazırlanan ilanlar ve tüm ihale dokümanlarını PUB yönetimi ve Dünya Bankası'na uygun görüş almak için göndermeden önce kontrol etmek ve nihai hale getirmek ve iletilmelerine destek sağlamak.

Satın alma planlarının ve Proje Satın Alma Strateji Dokümanının düzenli bir şekilde güncellemesinde, eksiksiz ve doğru bir şekilde uygulamasında görev almak, ihtiyaç duyulduğunda revizyonları gerçekleştirmek, satınalma planının (Dünya Bankası Satınalma İletişim Portalı) STEP üzerinden girilmesini ve onaylanmasını sağlamak ve STEP üzerinden yapılacak tüm işlemleri gerçekleştirmek;

İhale değerlendirmelerine katılmak, kısa liste vb. doküman ve çıktıların oluşturulması faaliyetlerinde görev almak;

Teklif alma, ihaleye çıkma, tekliflerin analizini yapma, gerekli öneri geliştirme ve ihaleye konu olan mal dahilinde pazar fiyat araştırması faaliyetlerini gerçekleştirmek;

Danışmanlık alımına ilişkin uygun danışmanların ve/veya danışman firmaların araştırılması, uygun bulunan danışman ve/veya danışman firmalardan alınacak hizmete ilişkin hazırlanan teklif isteme dokümanlarının iletilmesi, ihale degerlendirme raporu, muzakere tuttanaklari ve sozlesme taslaginin olusturulmasi faaliyetlerinde görev almak;

Sözleşmelerin idare ve yorumlanmasında PUB birimlerine öncülük etmek ;

Sözleşme yönetimi yapmak, sözleşme performans kriterleri belirlemek ve raporlamasını temin etmek, raporlama yapmak.

Seçim kriterleri şunları kapsar:

Üniversitelerin dört yıllık Hukuk, Maliye, Ekonomi, İktisat, İşletme ve Mühendislik fakülteleri lisans programlarından ve/veya Yüksek lisans programlarından mezun olmak ve en az 10 yıllık mesleki deneyim;

Dünya Bankası satınalma usulleri konusunda en az 3 yıllık deneyim;

Uluslararası finans kurumları tarafından finanse edilen kamu projelerinde en az 5 yıllık deneyim;

Ofis ekipman ve bilgi işlem sistemlerinin kullanımında yeterli olmak, Word, Excel, PowerPoint, Ms Project v.s.

İngilizce ve Türkçeyi iyi derecede yazabiliyor ve konuşabiliyor olmak.

Türk kamu mali yönetim sisteminde uygulanan yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak

İlgilenen adayların, Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan ve Kasım 2017 ile Ağustos 2018'de güncellenen IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri'nde yer alan ve Dünya Bankası'nın çıkar çatışması durumundaki politikasını ortaya koyan 3.14, 3.16 ve 3.17 numaralı paragraflarını dikkate alması gerekmektedir. Aday, Dünya Bankası'nın Satın Alma Düzenlemeleri'nde belirtilen Bireysel Danışmanların Seçimi yöntemi (IC) doğrultusunda seçilecektir.

Başvurulan pozisyona dair pozisyon adı ve referans numarasının açıkça belirtildiği Türkçe özgeçmişlerin en geç 14/08/2020 tarihinde saat 17:00'a (yerel saat) kadar aşağıda belirtilen adrese e-posta yoluyla veya elden ulaştırılması gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Mehmet İNAN

İdari ve Mali işler Daire Başkanı

MEB Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 Yenimahalle/ Ankara, Türkiye

Tel: +90 (312) 296 94 03

Eposta: [email protected] 
Yorumlar (0)
14
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Gaziantep FK 33 51
7. Hatayspor 33 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 34 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 33 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 32 53
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 31 67
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Villarreal 31 49
6. Real Betis 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Granada 30 39
9. Levante 31 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23