MEB Okullarda Dağıtılmayacak Kitapları Açıkladı

MEB Okullarda Dağıtılmayacak Kitapları Açıkladı

KamuAjans.Com-Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı yazılı açıklama ile yeni eğitim öğretim yılında okullarda okutulmayacak kitapları açıkladı.

 

İLGİLİ GENEL MÜDÜRLÜKLERCE YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA DÜZELTİLMESİ UYGUN BULUNAN DERS KİTAPLARI/EĞİTİM ARAÇLARI LİSTESİ

S. Nu.

Ders Kitabının Adı

Yazarı/Yazarları

Yayınevi

Karar Nu.

Sonuç

1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4

KOMİSYON

Milli Eğt.Yay.

16/12/14

106-19

2

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5

KOMİSYON

Milli Eğt.Yay.

16/12/14

106-17

3

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8

KOMİSYON

Milli Eğt.Yay.

29/06/12

77

4

İmam Hatip Ortaokulu Temel Dini Bilgiler (İslam, 7)

Ahmet YAPICI-Ali Sacit TÜRKER-Ekrem ÖZBAY

Dr. Mehmet AKGÜL

Milli Eğt.Yay.

30/11/15

92-155

5

Ortaokul Temel Dini

Bilgiler (İslam, 1)

Murat GÖÇER-

M. Emin YAŞLI

Milli Eğt.Yay.

30/05/14

40-1

6

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6

KOMİSYON

Milli Eğt.Yay.

09/11/12

202

7

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7

KOMİSYON

Milli Eğt.Yay.

29/06/12

76

8

Ortaöğretim

Hz. Muhammed'in Hayatı 10

Ahmet YAPICI- Ali Sacit TÜRKER- Ekrem ÖZBAY-

Dr. Mehmet AKGÜL

Milli Eğt.Yay.

30/05/14

40-29

9

Ortaöğretim

Hz. Muhammed'in Hayatı 11

Ahmet YAPICI- Ali Sacit TÜRKER- Ekrem ÖZBAY-

Dr. Mehmet AKGÜL

Milli Eğt.Yay.

30/05/14

40-30

10

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10

Dr. A. EKŞİ - A. YAPICI-

E. ÖZBAY- Dr. M. AKGÜL

Milli Eğt.Yay.

08.12.2011

262

11

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11

E.KOÇ- M.ŞİMŞEKÇAKAN-

M. BAYDAŞ- Dr. E. ALTAŞ

Milli Eğt.Yay.

28.11.2011

178

12

İmam Hatip Liseleri Fıkıh

Doç. Dr. Adnan MEMDUHOĞLU- Dr. Hasan ÖZKET - Ahmet EKŞİ-

Ali Sacit TÜRKER- Ahmet MEYDAN- Ramazan

ŞAHAN- Kadir ADIYAMAN

Milli Eğt.Yay.

Ağustos 2015 tarihli ve 2695 sayılı T.D.

13

İmam Hatip Liseleri Hadis

Dr. Ramazan YILDIRIM-

Dr. Eşref ALTAŞ-

Musa ŞİMŞEKÇAKAN-

Dr. Mehmet AKGÜL- Mehmet Akif ÖZKİRAZ

Milli Eğt.Yay.

Ağustos 2015 tarihli ve 2695 sayılı T.D.

14

İmam Hatip Liseleri

Hitabet ve Mesleki Uygulama

Ahmet EKŞİ- Ali Sacit TÜRKER-Ahmet MEYDAN- Ramazan ŞAHAN- Kadir ADIYAMAN-Dr.Hasan ÖZKET

Milli Eğt.Yay.

Ağustos 2015 tarihli ve 2695 sayılı T.D.

15

İmam Hatip Liseleri

Karşılaştırmalı Dinler tarihi

Ekrem ÖZBAY- Eyüp KOÇ- Ahmet YAPICI- Ahmet TÜRKAN-Mehmet BAYDAŞ- İsa HEMİŞ

Milli Eğt.Yay.

Ağustos 2015 tarihli ve 2695 sayılı T.D.

16

İmam Hatip Liseleri Temel Dini Bilgiler

Ahmet EKŞİ- Ali Sacit TÜRKER- Ahmet MEYDAN- Ramazan ŞAHAN-

Kadir ADIYAMAN-

Dr. Hasan ÖZKET

Milli Eğt.Yay.

Ağustos 2015 tarihli ve 2695 sayılı T.D.

17

İmam Hatip Liseleri Tefsir

Dr. Ramazan YILDIRIM-

Dr. Eşref ALTAŞ-

Musa ŞİMŞEKÇAKAN-

Dr. Mehmet AKGÜL-Dr. İlhami GÜNAY- Mehmet Akif ÖZKİRAZ

Milli Eğt.Yay.

Ağustos 2015 tarihli ve 2695 sayılı T.D.

18

İmam Hatip Ortaokulu Temel Dini Bilgiler (İslam 6)

Doç. Dr. Ali ÖĞE- M. Emin YAŞLI

Milli Eğt.Yay.

Ekim 2012 tarihli ve 2661 sayılı T.D.

19

Ortaöğretim Hz.

Muhammed'in Hayatı 12

Mutlu BİRİNCİ- Semih YOLAÇAN-Veysel AKKAYA - Süleyman EMİROĞLU-

Esra UÇKAN

Milli Eğt.Yay.

Ağustos 2015 tarihli ve 2695 sayılı T.D.

20

İmam Hatip Ortaokulu Temel Dini Bilgiler 5

Mustafa ÜNAL

Doku Yay./Ank.

29/11/13

174

21

Ortaokul Kur'an-ı Kerim 6

Fazlı DİNÇ-Yusuf KARACA

Başak

Yay./Ank.

30/11/15

92-77

22

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5

Nazım GENÇ

Netbil Bas.

Yay./İst.

08/12/11

236

23

Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Hz. Muhammed'in Hayatı 8

Ebru KESKİN-Mevlüt KESMAN-Semih YOLAÇAN-

Süleymen EMİROĞLU

Milli Eğt.Yay.

25/05/15

34-35

24

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11

Abdurrahman YILMAZ

Dikey Yay./Ank.

05/04/11

27

25

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6

Prof. Dr. Recep KILIÇ

Gizem Yay./Ank.

06/12/11

185

26

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7

Mustafa ÜNAL

Doku Yay./Ank.

29/11/13

195

27

İlköğretim Trafik Güvenliği

KOMİSYON

Milli Eğt.Yay

10/04/12

22

28

İlköğretim Türkçe 7

KOMİSYON

Milli Eğt.Yay.

08/12/11

263

29

İlköğretim Türkçe 6

Tuncay DEMİREL-Seçil COŞKUN-Sema BAŞAR- Serdar ARHAN- İbrahim GÜLTEKİN- Hilal TÜRKER

Milli Eğt.Yay.

30/11/15

92-104

30

İlköğretim Sosyal Bilgiler 7

KOMİSYON

Milli Eğt.Yay.

08/12/11

258

31

İlköğretim Türkçe 8

Arzu DEMİREL-

Vicdan ÖZBAY

Dikey

Yay./ Ank.

30/05/14

40-25

32

İlköğretim Türkçe 2

H. BIYIKLI - Y. ÖZTAŞ

Doku Yay./Ank.

09/12/13

219

33

Ortaokul Fen Bilimleri 6

Cem ÖCAL

Fenbil Yay./İst.

30/05/14

39-36

34

İlköğretim Türkçe 6

Nihat ERDAL

Dörtel Yay./Ank.

14/06/11

77

35

İlköğretim Sosyal Bilgiler 7

Ömer Faruk EVİRGEN

Ekoyay

Yay./Ank.

16/12/14

106-88

36

Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Medya Okuryazarlığı

KOMİSYON

Milli Eğt.Yay.

Ağustos 2014 tarihli ve 2683 sayılı T.D.

37

Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Spor 10

KOMİSYON

Milli Eğt.Yay.

25.10.2010

190

38

Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Spor Sosyolojisi 12

R. AKSOY- M. BAKIŞ-

M. ÜNVEREN

Milli Eğt.Yay.

09.11.2009

201

39

Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Spor Psikolojisi 11

O. AZBOY- O. ERER-

Ö. OYMAK- Ö. TUNÇ

Milli Eğt.Yay.

09.11.2009

199

40

Anadolu Öğretmen Liseleri

Öğretim İlke ve Yöntemleri

KOMİSYON

Milli Eğt.Yay

20.12.2010 281

41

Ortaöğretim Sosyoloji

Nihal ÖZŞİRİN- Şenol ARAGÜZEL- Ömer AMBARPINAR-

Abdullah ERTÜRK- Ertan ÖZCAN-Kadir ÜNAL- Hayriye ARSOY

Milli Eğt.Yay.

30.11.15

92-152

42

Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri

Spor Yönetimi ve Organizasyonu

KOMİSYON

Milli Eğt.Yay.

28.05.2010

47

43

Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri

Spor ve Beslenme

H. Salih TİMURKAAN-

S. TİMURKAAN- G. ÖZEN- F. MERİÇ- S. UĞRAŞ-

D. ÇELİK ÇOBAN

Milli Eğt.Yay.

09.11.2009

202

44

Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları

Günsu TÜZÜN

Komodor Ofset

Yay./Ank.

30.11.15

92-153

45

Ortaöğretim İngilizce A2.3

N.ULUĞ- E. PERŞEMBE-

Z. Zeynep EROĞLU CANMETİN

Milli Eğt.Yay.

29.06.2012

75

46

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

Dr. Emir M. ULUCAK-

i. ÇAKIR

Özne Yay./Ank.

24.12.13

272

47

Ortaöğretim Coğrafya 11

Yrd. Doç. Dr. H. KOÇ -

A. AYDOĞDU

Dikey Yay./Ank.

08.12.11

242

48

Ortaöğretim İşletme

Hasan ALTIN

Cem Veb Ofset/Ank.

16.12.14

106-124

49

Ortaöğretim İngilizce 9

Pınar ÖZMEN

Yıldırım Yay.

/Ank.

11.02.2016

6-3

50

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10

Hacer YALDIZ

Gün Yay./Ank.

30.11.15

92-67

51

Güzel Sanatlar Lisesi

Sanat Tarihi 12

Asiye KARACAN- Mehmet Fatih ŞELE- Vedat SÖYLEYİCİ

Milli Eğt.Yay.

Ocak 2016 tarihli ve 2700 sayılı T.D.

52

Anadolu Öğretmen Liseleri

Öğretmenlik Mesleğine Giriş

Alaettin İŞERİ- Hicran ÇAKALLI- Çiğdem KALYONCU- Sülbiye Ebru BEKAROĞLU- Mehmet Akif BAL- Fadime KESİCİ

Milli Eğt.Yay.

10.06.2016 tarih

6395242 sayı

53

Sosyal Bilimler Liseleri

Diksiyon ve Hitabet

Öğretmen Kılavuz Kitabı

Ayşegül KADİŞ - Gülay SARI

Recep TOKGÖZ - Tuba SEZGİNER -Ümit ÖZDUMAN

Milli Eğt.Yay.

Ağustos 2015 tarihli ve 2695 sayılı T.D.

54

Ortaöğretim Üç Boyutlu Sanat Atölye 10

Adem Yavuz HIZAL-Cemil CANDAŞ- Şükran ÜST-Yasemin KALYONCU-Ahmet PEHLİVAN

Milli Eğt.Yay.

15.09.2015 tarih

9221971 sayı

55

Ortaöğretim İngilizce B1.2

Cansu ÇAĞLAR- Esra Emel HOYRAZ- Havva ARSLAN

Milli Eğt.Yay.

Ocak 2015 tarihli ve 2688 sayılı T.D.

56

Ortaöğretim Coğrafya 12

KOMİSYON

Milli Eğt.Yay.

Ağustos 2015 tarihli ve 2695 sayılı T.D.

57

Ortaokul Kur'an-ı Kerim 7

Fazlı DİNÇ-Yusuf KARACA-

Başak

Yay./Ank.

11.02.2016 tarihli ve 7-20 sayı

58

İlköğretim Sosyal Bilgiler 6

Erol Ünal KARABIYIK

Evren yay.

/Ank

29/11/13

175

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.