MEB'den Yüz Yüze Eğitim Uygulamaları Hakkında Açıklama

Kamuajans.com – 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitim yapılacak okullara ve sınıf düzeylerine ilişkin açıklamalar ilgi (d) yazı ile belirtilmiştir. Buna göre; 15 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleri başlamıştır. Ancak ülke genelinde salgına yönelik vaka yoğunluğunun iller bazında farklılık seyretmesi nedeniyle 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yüz yüze eğitime başlayacak okul ve sınıf seviyelerine ilişkin kararlar alınmış olup kamuoyuyla paylaşılmıştır.

EĞİTİM PERSONELİ 02.03.2021, 22:06 02.03.2021, 23:49
MEB'den Yüz Yüze Eğitim Uygulamaları Hakkında Açıklama

Buna göre Sağlık Bakanlığı tarafından salgındaki durumuna göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak belirlenen illerde yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulamaları ilgi (a) Yönetmeliğin Ek-2 inci maddesi hükmü gereği tüm resmî ve özel okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülecektir. 

1- Bütün illerde 15 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yüz yüze eğitime başlayan okul ve sınıf düzeylerinde uygulama ilgi (d) yazıda belirtildiği şekilde devam edecektir. 

2- Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullarda haftada 2 (iki) gün yüz yüze, 3 (üç) gün uzaktan eğitim yapılacaktır. Bu okullardaki yüz yüze eğitimlerde Ek-1’de yer alan Çizelge uygulanacaktır.

3- Düşük ve orta riskli illerde bulunan ortaokulların 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıflarında haftada 2 (iki) gün yüz yüze, 3 (üç) gün uzaktan eğitim yapılacaktır. Bu sınıflarda Ek-1’de yer alan Çizelge uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bu sınıflarda sadece uzaktan eğitim yapılacaktır. 

4- Düşük ve orta riskli illerde bulunan imam hatip ortaokullarının 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıflarında haftada 2 (iki) gün yüz yüze, 3 (üç) gün uzaktan eğitim yapılacaktır. Bu sınıflarda Ek-3’te yer alan çizelge uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bu sınıflarda sadece uzaktan eğitim yapılacaktır. 

5- Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ortaokulların 8 inci sınıflarında, sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 12 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 22 ders saati yüz yüze eğitim yapılacaktır. Bu sınıflarda haftada 12 ders saati yüz yüze eğitim yapılması durumunda Ek-1 Çizelge; 22 ders saati yüz yüze eğitim yapılması durumunda Ek-2 Çizelge uygulanacaktır. 

6- Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında, sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 14 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 24 ders saati yüz yüze eğitim yapılacaktır. Bu sınıflarda haftada 14 ders saati yüz yüze eğitim yapılması durumunda Ek-3 Çizelge; 24 ders saati yüz yüze eğitim yapılması durumunda Ek-4 Çizelge uygulanacaktır. 

7- Bütün risk gruplarındaki illerde okullar bünyesindeki ana sınıfı ve uygulama sınıflarındaki yüz yüze eğitim, sınıfın bağlı bulunduğu okulda yüz yüze eğitimin devam ettiği günlerde yapılacaktır.

8- Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları ve özel eğitim ana sınıflarında öğle arası verilmeyecek olup bir ders saati 30 (otuz) dakika; teneffüsler ise 10 (on) dakika olacak şekilde haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (altı) ders/etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacaktır. Yüz yüze eğitim dışında kalan ders saatleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacaktır. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) de programları dahilinde yüz yüze eğitim yapacaklardır. Velisi tarafından yüz yüze eğitime katılmak istemediğini dilekçe ile bildiren öğrencilere, BİLSEM idareleri uzaktan eğitim yoluyla destek eğitiminin sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerin sınıf seviyelerine ve risk durumuna göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri, yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir. 

9- Sınıf mevcutlarının kalabalık olduğu ve seyreltme ihtiyacı duyulan tüm sınıflar ikiye bölünerek yüz yüze eğitim yapılabilecektir. Bölünme sonucu oluşan grupların hangi gün okula geleceği okul müdürlüklerince planlanacaktır. 

10- Tüm sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitimin yapıldığı gün ve saatlerin dışında kalan diğer ders ve etkinlikler uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir. Uzaktan eğitim yoluyla işlenecek derslerde canlı ders uygulamalarının yanı sıra EBA TV ve EBA Portal’da yer alan içeriklerden yararlanılacaktır. Yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler, sınıfının konu ve kazanımlarının işlenen bölümünün tamamından sorumlu olacak ve okullarında yüz yüze gerçekleştirilecek ölçme değerlendirme sınavlarına katılacaklardır. 

11- İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders saati 30 (otuz) dakika; teneffüsler ise 10 (on) dakika olacak şekilde planlanacaktır. 

12- Okul öncesi eğitim kurumlarındaki yüz yüze eğitimler aralıksız ve bir etkinlik saati 30 (otuz) dakika olarak planlanacak, uzaktan eğitimler ise ilgi (ç) yazı esaslarına göre yürütülecektir.

13- İl/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe millî eğitim müdürlükleriyle alacakları karar doğrultusunda bütün risk gruplarındaki illerde bulunan yatılı bölge ortaokulları, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim okullarının pansiyonlarından, ilgili mevzuat hükümlerine göre salgına yönelik gerekli tedbirler alınarak öğrencilerin yararlanmaları sağlanacaktır. 

14- Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği ile Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında taşıma hizmeti veren araçlarda hijyen koşullarının sağlanması için gerekli tedbirler alınacak ve araçlardaki oturma düzeni öğrencilerin birbirleriyle temasını asgari seviyeye indirecek şekilde planlanacaktır. 

15- Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği hükümleri kapsamında taşınan öğrencilere yemek hizmeti verilebilmesi için il/ilçe hıfzıssıhha kurullarından olumlu görüş alınacak olup yemek hizmeti verilmesi halinde yemekhanelerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun tedbirler alınacaktır.

16- Okullarda bulunan kantin, yemekhane ve diğer gıda işletmelerinde, Bakanlığımız 2020/8 No.lu Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi konulu Genelgesi, Strateji Geliştirme Başkanlığının 18.10.2020 tarihli ve 15021892 sayılı yazısı ve ilgi (e) Kılavuz doğrultusunda belirlenen kriterlere uygun hizmet sunumu gerçekleştirilecektir. 

17- 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin puanlar ilgi (a) Yönetmeliğin Ölçme ve Değerlendirme hükümleri esas alınarak verilecektir. Bütün risk gruplarındaki illerde tüm sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecektir. Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinde herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaktır. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler ilgi (a) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilgili ders öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacaktır. Birinci sınavlarla ilgili takvim ivedilikle belirlenerek öğrenci ve velilerine duyurulacaktır. 

18-  Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacaktır. 

19- Öğrencilerin okulda geçirdikleri tüm zaman diliminde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda gerekli rehberlik ve yönlendirme yapılarak ilgi (e) Kılavuz hükümlerine uyulacaktır.  İllerimizde salgın riskinin farklılık arz etmesi durumunda Covid-19 salgın tedbirleri dikkate alınarak  il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe millî eğitim müdürlükleriyle yapacakları değerlendirmelere göre yüz yüze eğitime başlayacak okul ve sınıf düzeylerinde yüz yüze ve uzaktan eğitim gün ve saatleri Valiliklerce alınacak kararlar doğrultusunda belirlenecektir. Öğrenci, veli ve okul yönetimlerimizin konu ile ilgili olarak zamanında bilgilendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

Ziya SELÇUK 

Bakan 

Kaynak: Kamuajans.com/ÖZEL
Yorumlar (0)
9
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 33 66
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Hatayspor 33 50
7. Gaziantep FK 32 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 34 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 33 36
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 32 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 30 58
4. Altay 30 54
5. İstanbulspor 30 54
6. Altınordu 30 52
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Tuzlaspor 31 47
9. Ümraniye 30 44
10. Bursaspor 30 43
11. Bandırmaspor 30 39
12. Boluspor 30 35
13. Adanaspor 30 34
14. Balıkesirspor 30 32
15. Menemenspor 30 31
16. Akhisar Bld.Spor 30 25
17. Ankaraspor 30 23
18. Eskişehirspor 30 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 31 63
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 31 45
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 31 33
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 30 67
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 30 61
5. Real Sociedad 30 47
6. Real Betis 30 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Celta de Vigo 30 37
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 30 34
14. Osasuna 30 34
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 30 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23