MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü Genelgesi (2020)

Kamuajans.com – Bakanlığımız koordinesinde yapılacak Öğretmenler Günü kutlama ve etkinlikleri, 2023 Eğitim Vizyonu’nun ana aktörü olan öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki algısının yükseltilmesine katkı sağlayacak, moral ve motivasyonlarını artıracak, birlik ve beraberliğini pekiştirecek programlarla, yurt içinde ve dış temsilciliklerimizde; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak şekilde kutlanacaktır.

EĞİTİM PERSONELİ 22.09.2020, 09:01 22.09.2020, 09:07
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü Genelgesi (2020)

Öğretmenler Günü kutlama ve etkinlikleri Öğretmenler Günü'nün yer aldığı haftayı kapsayacak programlar ile gerçekleştirilecektir. Kutlama programlarının, öğretmenlerin “Bu Benim Günüm” diyerek gönülden sahipleneceği ve gönüllü katılacağı, aynı zamanda toplumun öğretmenin güçlü şahsiyetini ve adanmışlığını idrak edeceği etkinlikler olmasına ve etkinliklerde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına azami derecede dikkat edilecektir.
Bu kapsamda;
1. Öğretmenler Günü tören ve etkinlik programlarının hazırlanması ve uygulanması için il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizde kutlama kurulları oluşturulacaktır.

2. Kutlama kurulları, Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerinde ilgi (a) Yönetmelik hükümlerinde belirtilen görevleri yerine getireceklerdir.

3. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizce, Öğretmenler Günü kutlama programlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde; öğretmenlerin, öğrencilerin, okul yönetimlerinin, okul aile birliklerinin, velilerin, halkın, kamu ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve basın-yayın kuruluşlarının Covid-19 salgın tedbirleri alınarak yüz yüze veya uzaktan erişim yolu ile katılımı sağlanacaktır.

4. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimiz hazırlayacakları programlarda imkân ve çevre şartlarını dikkate alarak eğitici, bilgilendirici ve coşkulu etkinlik programlarının hazırlanmasına özen göstereceklerdir. Programlara mülki idare erkânı, şehit öğretmen yakınları, emekli öğretmenler, mezun öğrenciler ve çevre sakinleri de davet edilecektir.

5. Öğretmenler Günü kutlamalarını okullarımız öncelikle kendi bünyelerinde gerçekleştirecektir. Birbirine yakın konumda olan okul/kurumlar yapacakları etkinlikleri birlikte hazırlayacakları programlarla da kutlayabileceklerdir.

6. Öğretmenler Günü kutlamalarında ilgi (a) Yönetmeliğin 16, 23 ve 24’ncü maddeleri uyarınca adaylığı kaldırılan öğretmenlerin “Yemin” etmeleri ve yıl içinde emekli olan öğretmenlere “Hizmet Şeref Belgesi” verilmesi sağlanacaktır.

7. Okul/kurumlarca, meslekte başarılı olmuş emekli öğretmenler ile okullarından mezun başarılı ve örnek öğrenciler, Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine davet edilerek anılarını paylaşmaları sağlanacaktır.

8. Şehit olan, ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz kabirleri başında anılacak; şehit öğretmen aileleri ve huzurevlerinde kalan emekli öğretmenler ziyaret edilecek ve/veya öncelikle emekli oldukları okullardaki programlara davet edilmeleri sağlanacaktır.

9. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizin web sitelerinde öğretmen bilgilendirme sayfaları oluşturularak, bu sayfalarda öğretmenlerin mesleki dayanışmalarını güçlendirecek bilgi paylaşımlarına, öğretmenlerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetleri ile hastalık, ölüm, evlilik, kan ihtiyacı gibi çeşitli duyurulara yer verilecektir.

10. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizde oluşturulan kutlama kurullarınca; öğretmen, öğrenci ve veliler arasında öğretmenlik mesleği ile ilgili belirlenecek konularda; anı, resim, şiir, kompozisyon, kısa film vb. yarışmalar düzenlenerek dereceye giren öğretmen, öğrenci ve velilere Öğretmenler Günü etkinlikleri sırasında ödüllerinin verilmesi, dereceye giren eserlerin sergilenmesi/izlenmesi sağlanacaktır.

11. Kutlama kurulları; gençlik ve spor il müdürlükleri, belediye başkanlıkları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak öğretmenlerden oluşan gruplarla yüz yüze veya uzaktan erişim yoluyla halk oyunları, koro ve solo müzik gösterileri düzenleyecektir.

12. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, mesleki başarılarıyla öne çıkan öğretmenlerin başarı öykülerini meslektaşlarıyla ve üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adaylarıyla paylaşabilecekleri yüz yüze veya uzaktan erişim yoluyla olmak üzere konferans, panel, söyleşi vb. etkinlikler düzenleyecek, ayrıca söz konusu başarı öykülerini anlatan kısa film ve görseller hazırlayarak kamuoyuna sunacaktır.

13. Kutlama kurullarınca, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak, Öğretmenler Günü'nü kapsayan haftada ve yıl içerisinde öğretmenlik mesleğinin misyon, saygınlık, rehberlik ve adanmışlık gibi temalarını ele alan yüz yüze veya uzaktan erişim yolu ile panel, sempozyum, açık oturum, konferans vb. faaliyetler düzenlenecektir.

14. Öğretmenler Günü'nü kapsayan haftada ve yıl içerisinde kamu/özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak öğretmen ve öğrencilere yönelik indirim kampanyalarının düzenlenmesine özen gösterilecektir.

15. İl ve ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak, Öğretmenler Günü'nü kapsayan haftada “2020 Yılı Öğretmenler Hatıra Ormanı” oluşturulacak ya da var olan hatıra ormanları geliştirilecektir.

16. Bakanlığımız koordinasyonunda Ankara’da düzenlenecek Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine il, ilçe ve dış temsilciliklerimizden katılacak başarılı öğretmenlerin seçiminde Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek- 4’te açıklanan esas ve usullere uyulacaktır.

17. Ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle yüz yüze gerçekleştirilecek etkinliklerin yapılamaması durumunda il/ilçe millî eğitim müdürlükleri uzaktan erişim yoluyla çeşitli etkinlikler düzenleyecektir. 18. İlgi (b) Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

24 Kasım 2020 Öğretmenler Günü'nün, öğretmenler arasındaki mesleki dayanışmayı, iletişimi, sevgiyi, saygıyı ve mesleki algıyı güçlendirerek, öğretmenlik mesleğinin kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını sağlayacak şekilde hazırlanan programlarla kutlanması ve kutlamalar sırasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda,
Gereğini önemle rica ederim.
Ziya SELÇUK Bakan
Ek:

1- İlçe/İl temsilcisi öğretmenlerin seçim esas ve usulleri (2 sayfa)

2- İlçe/İl temsilcisi öğretmen seçimi başvuru ve değerlendirme formu (1 sayfa) 3- İlçe/İl temsilcisi öğretmen seçimi değerlendirme kıstasları (2 sayfa)

4- Okul/kurum müdürlüklerinin başvuruda bulunan öğretmenlere yönelik değerlendirme formu (1 sayfa)
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
B Planı A Planı


EK-1 İLÇE VE İL TEMSİLCİSİ ÖĞRETMENLERİN SEÇİM ESAS VE USULLERİ

A)İl/ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıdaki hususlara öncelikle dikkat edilecektir; 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okul/kurumlarda eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında görev yapıyor olmak,

2. Öğretmenlik mesleğinde adaylık dâhil en az üç (3) yıllık hizmeti bulunmak,

3. Son beş (5) yıl içerisinde “Aylıktan Kesme” veya daha ağır bir ceza almamış olmak, 4. Son beş (5) yıl içinde Bakanlıkça 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen faaliyetlere il temsilcisi öğretmen olarak katılmamış olmak.

B) Okul/kurum müdürlükleri, Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde belirtilen görevlere ilaveten il ve ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıda belirtilen iş ve işlemleri gerçekleştirecektir; 1. Okul/kurum müdürlükleri, okul/kurumlarında görev yapan öğretmenlere, öğretmenlerin seçimine ilişkin esas ve usulleri imza sirküsü ile duyuracaktır.

2. “Değerlendirme Formu Ek-2” nin birinci bölümünde yer alan kişisel bilgilerinin başvuru sahibi öğretmen tarafından dijital ortamda doldurulmasını sağlayacaktır.

3. Ek-2 formun ikinci bölümünde yer alan değerlendirme konularını Ek-3 değerlendirme kıstaslarını dikkate alarak, kıstaslarla ilgili görüş ve önerilerini Ek-4 forma yazıp onaylayarak 02 Ekim 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar öğretmenin başvurusunda sunduğu bilgi, belge, doküman ve yakın zamanda çekilmiş jpg formatında taranmış 600 dpi yüksek çözünürlüklü fotoğrafını ilçe millî eğitim müdürlüklerine göndereceklerdir.

C) İlçe millî eğitim müdürlükleri, Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde belirtilen görevlerin yanı sıra ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirecektir. 1. İlçe millî eğitim müdürlükleri, ilçede yer alan her derece ve türdeki okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlere Öğretmenler Günü kutlamaları için ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçimine ilişkin esas ve usulleri en etkin şekilde duyuracaklardır.

2. İlçe millî eğitim müdürlükleri, ilgili şube müdürünün başkanlığında; temel eğitim, ortaöğretim, din öğretimi, mesleki ve teknik eğitim, özel eğitim ve rehberlik, hayat boyu öğrenme kurumları müdürlerinden oluşan 7 (yedi) kişilik “İlçe Değerlendirme Komisyonu” oluşturacaklardır. Yukarıda belirtilen kurumların ilçede bulunmaması durumunda ilçede yukarıda belirtilen kurumlardan var olan kurum türlerinden seçilen müdürlerden komisyon oluşturulacaktır.

3. İl temsilcisi olarak başvuru yapan okul müdürleri için düzenlenecek Ek-4 form, Ek-3 değerlendirme kıstaslarını dikkate alarak okulun bağlı bulunduğu ilçe millî eğitim müdürü tarafından doldurulacaktır.

4. İlçe Değerlendirme Komisyonu başvuruda bulunan öğretmenlere ait Ek-2 Başvuru ve Değerlendirme Formunun birinci bölümündeki kişisel bilgilerin tam ve doğru yazıldığını, okul/kurum müdürlüklerince düzenlenmesi gereken Ek-4 formun eksiksiz doldurulduğunu kontrol ederek, öğretmenin değerlendirilmesine esas teşkil eden okul/kurum müdürlüklerince gönderilen bilgi, belge ve dokümanlar doğrultusunda Ek-2 formun ikinci bölümünü, Ek-3 formda yer alan kıstaslara göre eksiksiz şekilde değerlendirip dolduracaktır.

5. İlçe millî eğitim müdürlükleri ilçe temsilcisi olarak belirledikleri 3 (üç) öğretmene ait “Başvuru ve Değerlendirme Formlarını” ve değerlendirmede esas alınan bilgi, belge ve dokümanın onaylı birer örneğini ve CD kaydını 09 Ekim 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar il millî eğitim müdürlüklerine göndereceklerdir.

6. İlçe millî eğitim müdürlükleri, ilçe genelinde mesleki çalışmalarıyla öne çıkan ve başarı öyküleri bulunan ilçe temsilcisi öğretmenlerin çalışmalarını, Öğretmenler Günü kutlama ve etkinlikleri ile yıl içinde gerçekleştirilen benzeri etkinlikler sırasında, yerel ve ulusal medya ile iş birliği yaparak kamuoyuna tanıtacak ve bu öğretmenleri ödüllendireceklerdir.

Ç) İl millî eğitim müdürlükleri, Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde belirtilen görevlerin yanı sıra il temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştireceklerdir; 1. İl millî eğitim müdürlükleri, Bakanlığımız talimatları doğrultusunda, il genelinde yer alan her derece ve türdeki okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlere, 24 Kasım Öğretmenler Günü
kutlamalarına katılmak için başvuruda bulunacak ilçe ve il temsilcisi öğretmenlerin seçimine ilişkin esas ve usulleri en etkin şekilde duyuracaklardır.

2. İl millî eğitim müdürlükleri; ilgili müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında; temel eğitim, ortaöğretim, din öğretimi, mesleki ve teknik eğitim, özel eğitim ve rehberlik, hayat boyu öğrenme kurumları müdürlerinden oluşan 7 (yedi) kişilik “İl Değerlendirme Komisyonu” oluşturacaklardır.

3. İl Değerlendirme Komisyonları; merkez ilçelerin bulunmadığı il merkezlerindeki okul/kurumlardan müracaat eden öğretmenler ile merkez ve diğer ilçe millî eğitim müdürlüklerince seçilip, belgeleri il millî eğitim müdürlüğüne gönderilen öğretmenler için “Ek 2 Formun birinci bölümdeki” kişisel bilgilerin tam ve doğru yazıldığını kontrol ederek, ilçe değerlendirme komisyonlarınca gönderilen bilgi, belge ve doküman doğrultusunda Ek-2 formun ikinci bölümünü Ek-3 te yer alan kıstaslara göre eksiksiz şekilde değerlendirerek öğretmenler arasından puanlama sırasına göre il genelinde mesleki başarılarından dolayı farkındalık oluşturan ve bu başarıları kamuoyuna yansımış, takdir edilmiş, başarı öyküleri bulunan öğretmenlere ait sıralama listesini oluşturacaklardır.

4. İl Değerlendirme Komisyonları il genelinde mesleki başarılarından dolayı farkındalık oluşturan ve bu başarıları kamuoyuna yansımış, takdir edilmiş, başarı öyküleri doğrultusunda oluşturulan öğretmenlere ait sıralama listesinden en yüksek puanı alan 1 (bir) öğretmeni il temsilcisi olarak belirleyeceklerdir.

5. İl millî eğitim müdürlükleri; “Ek-2 Başvuru ve Değerlendirme Formuna göre yapılan değerlendirmede il genelinde en yüksek puanı alan il temsilcisi olarak seçilen öğretmene ait Başvuru ve Değerlendirme Formu ile değerlendirmeye esas bilgi ve belgeleri DYS ortamında 16 Ekim 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Başvuru ve Değerlendirme formlarında öğretmenin yakın zamanda çekilmiş ve jpg formatında taranmış 600 dpi yüksek çözünürlüklü fotoğrafı yer alacaktır. Ayrıca seçilen öğretmenin özgeçmişi de gönderilecektir. Aynı puana sahip öğretmenler olması durumunda öncelik sırasıyla öğretmenlikte geçen hizmet süresi fazla olana, yöneticilikte geçen hizmet süresi fazla olana, doktora yapmış olana, tezli yüksek lisans yapmış olana, hizmet puanı yüksek olana verilecektir.

6. İl millî eğitim müdürlükleri, il temsilcisi öğretmen ile illerindeki sıralama listesinde yer alan öğretmenlerin çalışmalarını, Öğretmenler Günü tören ve etkinlikleri ile yıl içinde gerçekleştirilen benzeri etkinlikler sırasında, yerel ve ulusal medya ile iş birliği yaparak kamuoyuna tanıtacak ve bu öğretmenleri ödüllendireceklerdir.

D) Bakanlığımız Merkez Yürütme Birimi, Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde belirtilen görevlere ilaveten Ankara’da Bakanlığımız koordinesinde gerçekleştirilecek Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine illerden katılacak öğretmenlerin belirlenmesinde aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirecektir.

1. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmene Hizmet, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Daire Başkanının Başkanlığında “Merkez Değerlendirme Komisyonu” kurulacaktır.

2. Merkez Değerlendirme Komisyonu, illerden Bakanlığa gönderilen mesleki çalışmalarıyla öne çıkan ve başarı öyküleri bulunan il temsilcisi öğretmenlere ait Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu Formları ile değerlendirmeye esas bilgi, belge ve her türlü dokümanı değerlendirecektir.

3. Bakanlığımız koordinesinde 24 Kasım 2020 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine illerden katılacak öğretmenlerin isim listesini 06 Kasım 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Makam Onayına sunacaktır.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME FORMU EK- 2

BİRİNCİ BÖLÜM (Kişisel Bilgiler)
Adı – Soyadı :
T.C. Kimlik Numarası :
Görev Yaptığı İl/İlçe ve Okulu :
Branşı :
Mesleki Kıdemi (Hizmet Süresi) :
Doğum Tarihi :
FOTOĞRAF

Mezuniyet durumu : Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Görev Yeri Adresi :
İletişim Bilgileri
Cep Telefonu İş Telefonu E-Posta Adresi ……………………….. ……………… ……………………………
İKİNCİ BÖLÜM

Sıra
ADAYA VERİLEN PUAN

No DEĞERLENDİRME KONULARI 1Öğretmenin mesleki tutum, değer ve davranışları
Puan Değeri
(*) Okul Müdürü
İlçe
Komisyonu
İl
Komisyonu

ile eğitim-öğretim başarısı 7
2Öğrencilerin gelişimine yönelik çalışmaları 45
3Öğretmenin kendisini geliştirme ve yenileme
çalışmaları 30
4Öğretmenin kamuoyunca takdir edilmiş
çalışmaları (başarı öyküleri) 9
5 Temsil yeteneği 9
Toplam Puan Değeri 100
İmza
Okul/Kurum Müdürü
Adı-Soyadı
İlçe Değerlendirme Komisyonu
Başkan Üye Üye Üye Üye Üye Üye İmza İmza İmza İmza İmza İmza İmza Adı-Soyadı Adı Soyadı Adı-Soyadı Adı Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı
İl Değerlendirme Komisyonu

Başkan Üye Üye Üye Üye Üye Üye İmza İmza İmza İmza İmza İmza İmza Adı-Soyadı Adı Soyadı Adı-Soyadı Adı Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı

* Okul müdürlerinin il temsilcisi öğretmen olmak için başvuru yapmaları halinde bu formda okul müdürü tarafından verilecek puan okul müdürünün bağlı olduğu ilçe millî eğitim müdürü tarafından verilecektir.
EK-3
ÖĞRETMENİN ADI SOYADI :
T.C. KİMLİK NUMARASI :
DEĞERLENDİRME KISTASLARI FORMU

Puan Değeri
(*) Okul Müdürü
İlçe
Komisyonu
İl
Komisyonu

A-Öğretmenin Mesleki Tutum Değer ve Davranışları ile Eğitim–Öğretim Başarısı Okul Müdürü Tarafından Değerlendirilecek (Okul Müdürünü vermiş olduğu puan ilçe-il komisyonu tarafından aynen kabul edilecektir.) 1Öğrencilere karşı sabırlı, şefkatli, hoşgörülü olması, empati
kurabilmesi, önyargısız olması, 3
Öğretmenin mesleğini icra etmesi sırasında vicdani, millî,
manevi, insani tutum ve davranışlarıyla öğrencilerine, 2
4
meslektaşlarına, velilere ve kamuoyuna örnek olması, Bu bölüm için toplam 7 (yedi) puan verilecektir
B-Öğrencilerin Gelişimine Yönelik Çalışmaları
1 Öğrencilerin proje ve çalışmalarına rehberlik yapması, 5 Öğrencileri bilimsel, mesleki ve teknik, sosyal, kültürel,
sanatsal, sportif, izcilik gibi faaliyetlere yöneltmesi ve 2
5
öğrencilerin katılımlarını sağlaması,
3Öğrencilerin ilgi, istidat ve yetenekleri doğrultusunda
meslekleri tanımasına rehberlik etmesi, 5 4Ders içi ve ders dışı çalışmalarıyla öğrencilerinin olumlu
davranışlar kazanmalarına rehberlik etmesi, 5 5Öğrencilere okuma, araştırma ve teknolojiyi doğru kullanma
alışkanlığı kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulunması, 5 Branşı veya eğitim öğretimle ile ilgili yayımlanmış eserleri,
makaleleri ve EBA’ ya kabul edilmiş eğitim içeriklerinin 6
10
bulunması veya meslek dersi modülü yazımında görev alması, Branşı veya eğitim öğretimle ile ilgili son beş yıl içerisinde Ulusal Ajans, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları ve diğer hibe 7
10
veren kurumlar tarafından kabul edilmiş, devam eden veya tamamlanmış projeleri olması,
Bu bölüm için toplam 45 (kırk beş) puan verilecektir.
C-Öğretmenin Kendisini Geliştirme ve Yenileme Çalışmaları 1Branşı veya eğitim öğretimle ile ilgili yüksek lisans veya
doktora çalışmalarını tamamlamış olmak, 10 Branşı veya eğitim öğretimle ilgili son 3 yıl içinde katılmış
olduğu mesleki gelişim eğitimi (katıldığı her eğitim için 1 (bir) 2
10
puan verilerek hesaplanacaktır.)
3Öğretmenlikte veya yöneticilikte geçen hizmet süresi (her yıl
0,25 puan olarak hesaplanacaktır.) 10
Bu bölüm için toplam 30 (otuz) puan verilecektir.
Ç- Öğretmenin Kamuoyunca Takdir Edilmiş Çalışmaları
Okul Müdürü Tarafından Değerlendirilecek (Okul Müdürünü vermiş olduğu puan ilçe-il komisyonu tarafından aynen kabul edilecektir.) 1Okul/kurumuna yönelik yapmış olduğu çalışmalarından
dolayı kamuoyunun takdirini kazanması 3
2Öğrencilere ve velilere yönelik yapmış olduğu
çalışmalarından dolayı kamuoyunun takdirini kazanması 3
3Toplum ve çevreye yönelik yapmış olduğu çalışmalarından
dolayı kamuoyunun takdirini kazanması 3
Bu bölüm için toplam 9 (dokuz) puan verilecektir.
D-Temsil Yeteneği
Okul Müdürü Tarafından Değerlendirilecek (Okul Müdürünü vermiş olduğu puan ilçe-il komisyonu tarafından aynen kabul edilecektir) 1Kendini ifade edebilme, duygu ve düşüncelerini anlatabilme
becerisi, 3
2Amirleri, çalışma arkadaşları ve çevresiyle uyumlu ilişkiler ve
sağlıklı iletişim kurma, 3
3Öğrencilerine, meslektaşlarına, topluma; giyim, konuşma,
davranış, alışkanlık vb. konularda rol model olabilme, 3
Bu bölüm için toplam 9 (dokuz) puan verilecektir.
TOPLAM PUAN 100
İmza
Okul/Kurum Müdürü
Adı-Soyadı
İlçe Değerlendirme Komisyonu
Başkan Üye Üye Üye Üye Üye Üye İmza İmza İmza İmza İmza İmza İmza Adı-Soyadı Adı Soyadı Adı-Soyadı Adı Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı
İl Değerlendirme Komisyonu

Başkan Üye Üye Üye Üye Üye Üye İmza İmza İmza İmza İmza İmza İmza Adı-Soyadı Adı Soyadı Adı-Soyadı Adı Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı

* Okul müdürlerinin il temsilcisi öğretmen olmak için başvuru yaptıklarında bu formda okul müdürü tarafından verilecek puan okul müdürünün bağlı olduğu ilçe millî eğitim müdürü tarafından verilecektir.
EK: 4

ÖĞRETMENİN ADI SOYADI:
T.C. KİMLİK NUMARASI :
OKUL/KURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN EK-3 FORMUNDAKİ KISTASLARA GÖRE BAŞVURU SAHİBİ ÖĞRETMENLERE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ

(*)OKUL/KURUM MÜDÜRÜ
ADI ve SOYADI
İmza Mühür
* Okul müdürlerinin il temsilcisi öğretmen olarak başvuru yapmaları halinde bu form, Ek-3 değerlendirme kıstaslarını dikkate alarak okulun bağlı bulunduğu ilçe millî eğitim müdürü tarafından doldurulacaktır.
 

Kaynak: Kamuajans.com/ÖZEL
Yorumlar (7)
öğretmen 7 ay önce
Sayın yetkililer Tüm öğretmenlerin ilk isteği ivedilikle 3600 ek göstergenin kendilerini verilmesi.Lütfen sabırla bekliyoruz.
Cesur 7 ay önce
Eğitim- Öğretim hazırlık ödenekleri ne oldu?
UZMAN 7 ay önce
Millet kırılıyor virüsten,derdimiz öğretmenler günü !
Öğretmen 7 ay önce
Gün istemiyoruz söz verdiğiniz 3600 ek göstergeyi verin yeter
kürşat 7 ay önce
3600 EK GÖSTERGE İVEDİLİKLE TÜM ÖĞRETMENLERE VERİLMELİDİR.
i öztürk 7 ay önce
sanki hak ediyonuz
öğretmen 7 ay önce
Tüm öğretmenlerin 3600 ek göstergesini ivedilikle veriniz.Söz verdiğiniz tam 2 seneyi geçti.Sözünüzü tutunuz lütfen.
3
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 31 67
2. Fenerbahçe 32 63
3. Galatasaray 31 61
4. Trabzonspor 32 57
5. Gaziantep FK 31 50
6. Alanyaspor 32 49
7. Hatayspor 31 49
8. Karagümrük 32 48
9. Sivasspor 31 44
10. Göztepe 32 43
11. Konyaspor 31 40
12. Antalyaspor 32 39
13. Rizespor 31 35
14. Kasımpaşa 32 35
15. Malatyaspor 31 33
16. Ankaragücü 31 33
17. Başakşehir 32 33
18. Kayserispor 31 33
19. Gençlerbirliği 31 31
20. Erzurumspor 32 28
21. Denizlispor 31 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 29 60
2. Samsunspor 28 54
3. Altay 28 53
4. Adana Demirspor 28 52
5. Altınordu 29 52
6. İstanbulspor 29 51
7. Ankara Keçiörengücü 29 49
8. Tuzlaspor 29 41
9. Bursaspor 28 40
10. Bandırmaspor 28 38
11. Ümraniye 28 38
12. Boluspor 28 32
13. Balıkesirspor 28 32
14. Adanaspor 28 31
15. Menemenspor 28 29
16. Akhisar Bld.Spor 28 25
17. Ankaraspor 28 19
18. Eskişehirspor 29 8
Takımlar O P
1. Man City 31 74
2. M. United 30 60
3. Leicester City 30 56
4. West Ham 30 52
5. Chelsea 30 51
6. Tottenham 30 49
7. Liverpool 30 49
8. Everton 29 47
9. Aston Villa 29 44
10. Arsenal 30 42
11. Leeds United 30 42
12. Wolverhampton 31 38
13. Crystal Palace 30 38
14. Southampton 30 36
15. Burnley 30 33
16. Brighton 30 32
17. Newcastle 30 29
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 30 21
20. Sheffield United 30 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 29 66
2. Barcelona 29 65
3. Real Madrid 29 63
4. Sevilla 29 58
5. Real Sociedad 29 46
6. Real Betis 29 46
7. Villarreal 29 46
8. Celta de Vigo 29 37
9. Granada 29 36
10. Athletic Bilbao 29 36
11. Levante 29 35
12. Valencia 29 33
13. Cádiz 29 32
14. Osasuna 29 31
15. Getafe 29 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 29 27
18. Elche 30 26
19. Eibar 29 23
20. Deportivo Alaves 29 23