Hava Durumu

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Telafide Ben de Varım Programı İçin Kılavuz Yayımladı

“Telafide Ben de Varım” Programı ile eğitimde fırsat adaletini sağlamak,okullar arasındaki başarı farklılıklarını azaltmak, öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini fiziksel, sosyal-duygusal ve akademik programlar ile desteklemek amaçlanmıştır. Bu çalışmada öncelikle telafi eğitimi uygulama sürecine ilişkin ilkelere değinilmiş daha sonra öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik etkinlik örnekleri ve uygulama esasları ifade edilmiştir.

Haber Giriş Tarihi: 02.11.2021 18:58
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2021 20:58
https://www.kamuajans.com/
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Telafide Ben de Varım Programı İçin Kılavuz Yayımladı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan kılavuzda "Telafide Ben de Varım" Programı kapsamında önemli hususlara değiniliyor.

Öğrencilere Yönelik Faaliyetler

Öğrencilere ilgi alanları doğrultusunda beceriler kazandırmak,yeteneklerini sergilemesine imkân vermek, özgüven ve sorumlulukduygusu geliştirmek; evrensel, millî, manevi ve kültürel değerleriyaşatmak, yaygınlaştırmak ve bu değerlerin yeni nesillere aktarımınısağlamak, öğrencilerde gönüllülük bilincini özendirmek, doğa ve çevrebilinci vb. konularda farkındalık oluşturmak amacıyla fiziksel, sosyalduygusal ve akademik gelişim alanlarında eğitim faaliyetleri yapılır.

Öğretmen ve Okul Yöneticilerine Yönelik Faaliyetler

Öğretmen ve okul yöneticilerinin sürekli mesleki ve bireysel gelişimlerinindesteklenmesi amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportifeğitim faaliyetleri yapılır.

Velilere Yönelik Faaliyetler

Velilere ilgi alanlarına yönelik beceriler kazandırmak, çocukları ile etkili veverimli zaman geçirmelerini sağlamak, okul aile etkileşimini ve iletişiminiartırmak, çocukların bilişsel, sosyal duygusal gelişimlerine katkı sağlamakamacıyla hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda bilimsel, sosyal,kültürel, sanatsal ve sportif eğitim faaliyetleri yapılır.

ÖNEMLİ HUSUSLAR

Eğitim faaliyetleri ve etkinlik çalışmalarında; öğrencilerin gelişim seviyeleri,ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri göz önünde bulundurulur. Eğitim faaliyetleri gönüllük esasına göre yürütülür. “Telafide Ben de Varım”Programı yaz uygulaması kapsamında 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleriarasında başvuru ve planlama iş ve işlemleri, 5 Temmuz-31 Ağustos 2021tarihleri arasında ülke genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitimkurumlarında il millî eğitim müdürlükleri tarafından Valiliklerinkoordinasyonunda eğitim faaliyetleri gerçekleştirilir. Eğitim faaliyetinin açılabilmesi için en az 12 (on iki) kişilik öğrencigrubunun oluşması gerekir. Ancak özel eğitim öğrencilerine açılacakfaaliyetlerde alanın özelliği gereği sayı sınırlaması aranmaz. Okul müdürlükleri gerçekleştirecekleri faaliyetler için işbirliği yapılacakkurum ve kuruluşlarla gerekli iletişimi sağlar ve koordinasyonu yapar. Telafide Ben de Varım” Programı il koordinasyon kurulu; il millî eğitimmüdürü başkanlığında, il program koordinatörü olan il millî eğitim müdüryardımcısı /şube müdürü, il veri girişi modül koordinatörü, ilçe millî eğitimmüdürleri, ilçe millî eğitim müdürlüklerinin ilgili şube müdürleri, ilçelerdesüreci yürütecek ve ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından belirlenecekilçe veri girişi modül koordinatörleri, okul müdürleri, öğretmenler vepersonelden, il millî eğitim müdürü tarafından görevlendirilecek en az 5(beş) en fazla 20 (yirmi) kişiden oluşur. Kurul, ”Telafide Ben de Varım”Programı kapsamında yapılacak eğitim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleriplanlar ve yürütür. Programın uygulama süreçlerinde değişen ve gelişenşartlara, oluşan istek ve ihtiyaçlara ve iş birliklerine göre yeni planlamalaryapılabilir. ”Telafide Ben de Varım” okul, ilçe, il programı valilik onayından sonrayürürlüğe girer. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri“Telafide Ben de Varım” Programı kapsamında düzenlenecek eğitimfaaliyetlerine ait verileri MEBBİS şifresi ilehttps://telafidebendevarim.meb.gov.tr/yonetimadresinde ilgili modüle girerek faaliyet planlarını oluşturur. Okul müdürü tarafından modüle veri girişleri yapılan eğitim faaliyetleriilçe ve il onayı tamamlandıktan sonra sistem üzerinden öğretmenbaşvurusuna açılır. Öğretmenler MEBBİS şifreleri ile sisteme giriş yaparakgörev yaptıkları okul/ilçe/il programlarında tanımlanan eğitim faaliyetleriiçin görev talebinde bulunabilir. Onaylanmış eğitim faaliyetleri öğrenci, öğretmen ve velilerehttps://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinden, il/ilçe milli eğitimmüdürlüğünün resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarındanduyurulur. Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğrencilerin velileri veli izin belgeleriile eğitim faaliyetinin açıldığı okula başvurularını yapabileceklerdir. Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğretmenler, MEBBİS HizmetiçiModülü üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen veliler, faaliyetin planlandığı il/ilçemillî eğitim müdürlükleri ve okul müdürlüklerine başvuru yapabileceklerdir Başvuruları kabul edilen öğrenci, öğretmen, velilere kabul edildiklerine dairbilgilendirme, faaliyeti açan okul müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Okulmüdürlükleri kurum içi ve dışında uygulanacak programlarda gerekli tümyasal izinleri ve tedbirleri almakla ve düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. “Telafide Ben de Varım” Programı kapsamında düzenlenecek tüm eğitimfaaliyetleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Covid-19 salgını korumatedbirleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilir. Eğitimfaaliyetlerine katılacak tüm öğrenci, veli ve öğretmenler için HES kodusorgulaması yapılır ve bu duruma ilişkin gereken önlemler alınır.

Bunlar da ilginizi çekebilir

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.