İptal Edilmesi Gündemde Olan Öğretmen Atamalarıyla İlgili Bazı Maddeler

İptal Edilmesi Gündemde Olan Öğretmen Atamalarıyla İlgili Bazı Maddeler

Kamuajans.com - Anayasa Mahkemesi bugün yapacağı toplantıda, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37. maddesinin (9) ve (10) numaralı fıkralarının iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına ilişkin talebi de görüşecek.

Kamuajans.com - Açılan bir davada ileri sürülen Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi bulan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, konuyu Anayasa Mahkemesine taşımış ve 652 sayılı KHK’nın 37. maddesinin (9) ve (10) numaralı fıkralarının iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesini talep etmişti.

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “atama” başlıklı 37.maddesinin iki fıkrasının iptali gündemde.


İptali istenen düzenlemeler;

-Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlara,

-Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlara,

-Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara

öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmesinin Bakan tarafından yapılmasını, ayrıca bu kurumlara öğretim üyelerinin ve Bakanlıkta görevli öğretmenlerin atanmasında/görevlendirilmesinde mevzuattaki sınav ve atama hükümlerinin uygulanmamasını önörüyor.


İptali istenen hükümler

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37. maddesi

“(9) Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır.”

“(10) Öğretim üyeleri ile Bakanlıkta görev yapmakta olan öğretmenlerin dokuzuncu fıkra kapsamındaki kurumlara atanma ve görevlendirilmelerinde bu Kanun Hükmünde Kararname, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatın sınavlar ve atanmaya ilişkin hükümleri uygulanmaz. Dokuzuncu fıkra kapsamındaki kurumlara yönetici görevlendirmeleri özlük hakları, atanma ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.” 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.