Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması Duyurusu

Türk edebiyatının önemli eserleri yıllar boyunca öğretmen yazarlar tarafından verilmiştir. Mehmet Âkif'ten Refik Halid'e, Necip Fazıl'dan Tanpınar'a, Yahya Kemal'den Çamlıbel'e, Halide Edip'ten Gülten Dayıoğlu'na edebiyata önemli eserler kazandıran isimler, aynı zamanda öğretmendir ve edebiyatın sesi okullardan yükselmiştir.

EĞİTİM PERSONELİ 18.08.2020, 14:45 18.08.2020, 15:06
Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması Duyurusu
Millî Eğitim Bakanlığı, bu geleneğin devamını sağlamak ve okullarımızdaki suskun kalemlerin sesini duyurmak amacıyla, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Hasan Âli Yücel Edebiyat Ödülleri kapsamında Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması düzenlemiştir.


BÖLÜM-1 YARIŞMANIN AMACI


Türk edebiyatının önemli eserleri yıllar boyunca öğretmen yazarlar tarafından verilmiştir. Mehmet Âkif’ten Refik Halid’e, Necip Fazıl’dan Tanpınar’a, Yahya Kemal’den Çamlıbel’e, Halide Edip’ten Gülten Dayıoğlu’na edebiyata önemli eserler kazandıran isimler, aynı zamanda öğretmendir ve edebiyatın sesi okullardan yükselmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı, bu geleneğin devamını sağlamak ve okullarımızdaki suskun kalemlerin sesini duyurmak amacıyla, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Hasan Âli Yücel Edebiyat Ödülleri kapsamında Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması düzenlemiştir.

BÖLÜM-2 YARIŞMANIN KONUSU


2020 Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması’nın teması “Yuva” olarak belirlenmiş olup “Yuva” teması ekseninde yazılacak bütün öyküler yarışma kapsamında kabul edilecektir.

BÖLÜM-3 KATILIM ŞARTLARI


Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul/kurumlarda, eğitim öğretim hizmetleri sınıfında fiilen görev yapmakta olan öğretmen ve yöneticiler katılabileceklerdir.


Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.


Başvuru sahipleri en fazla bir eser ile yarışmaya katılacaklardır.


Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.


Yarışmada il birincisi olan öyküler, bir kitapta toplanacaktır. Yarışmaya eser gönderen öğretmenler bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya katılanlar katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti almayacağını taahhüt eder.


Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.


Yarışmaya başvuru yapanlar eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk ve en fazla 10 sayfa olacak şekilde Word formatında hazırlayıp dijital ortamda ve ıslak imzalı EK-1 Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ile görev yaptıkları okul/kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.


Eserde yazarın kişisel bilgileri yer almayıp, kişi bilgisi yerine rumuz kullanılacaktır. Rumuz bilgisi öykünün ilk sayfasının sol üst köşesinde yer alacaktır.


Millî Eğitim Bakanlığı, eser ile ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.


Başvurusunu tamamlayan her katılımcı kılavuzdaki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.


İnceleme ve değerlendirme komisyonu üyeleri yarışmaya katılamazlar.


Yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkı, internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne aittir.

BÖLÜM-4 TAKVİM


Yarışmaya Katılım Tarihi ve Değerlendirme Süreci


Başvuru sahiplerinin eserlerini okul/kurum müdürlüklerine teslim etmesi. (24 Ağustos - 17 Eylül 2020)


Okul müdürlüklerinin başvuru yapılan eserleri ilçe millî eğitim müdürlerine göndereceği son tarih. (18 Eylül 2020)


İlçe millî eğitim müdürlüklerinin birinci eseri belirlemesi ve belirlediği eserin il millî eğitim müdürlüklerine göndermesi. (21 Eylül - 2 Ekim 2020)


İl millî eğitim müdürlüklerinin il genelinde birinci eseri belirlemesi ve belirlediği eseri Bakanlığa göndermesi. (5 - 16 Ekim 2020)


Bakanlık ön jüri ve son jüri değerlendirmesi ile dereceye giren eserlerin ilan edilmesi. (19 Ekim - 6 Kasım 2020)


Ödül Töreni (24 Kasım 2020)

Okul/Kurumlar;


Seçme ve değerlendirme takvimi doğrultusunda öğretmenlere gerekli duyuru yapılacaktır.


Başvuru yapan kişilerin başvuruya esas belgeleri incelenerek belirlenen takvim süresinde başvuru şartlarına uygun olarak hazırlanmış eserleri ve başvuru formunu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.


İlçe millî eğitim müdürlükleri;


Seçme ve değerlendirme takvimi doğrultusunda okul/kurum müdürlüklerine gerekli duyuru yapılacaktır.


Okul/kurumlardan gelen eserler ilçe millî eğitim müdürlüğünde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilecektir.


Komisyon tarafından belirlenen birinci eser, il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.


İl Millî Eğitim Müdürlükleri;


Seçme ve değerlendirme takvimi doğrultusunda ilçe millî eğitim müdürlüklerine gerekli duyuru yapılacaktır.


İlçelerden gelen eserler il millî eğitim müdürlüğünde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilecektir.


Komisyon tarafından ilde birinci belirlenen eserin word formatı ile eser sahibinin başvuruya esas belgeleri ile bir adet fotoğraf ve öz geçmişini dijital ortamda DYS sistemi üzerinden Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.


Bakanlıkta;


İl millî eğitim müdürlüklerine seçme ve değerlendirme takvimine uygun olarak gerekli duyuru yapılacaktır.


Bakanlıkta ön değerlendirme komisyonu ve son değerlendirme komisyonu kurulacaktır.


İl millî eğitim müdürlüklerince yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren eserler, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce kurulacak ön değerlendirme kurulu komisyonu tarafından incelenerek ilk yirmi eser belirlenecektir.


Ön değerlendirme komisyonu tarafından belirlenen ilk yirmi eserin son jüri değerlendirme komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmesi sonucunda ülke genelinde dereceye giren ilk on eser belirlenecektir.

BÖLÜM-6 KOMİSYONLAR


İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI


İl/İlçe millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilecek müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında bir Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, bir Türkçe öğretmeninden olmak üzere konu ile ilgisi bulunan diğer branş öğretmenlerinden, yazarlar ve ilgili alan akademisyenlerinden oluşan en az 5 kişilik komisyon oluşturacaklardır.


Bakanlığımıza gönderilen eserleri incelemek ve değerlendirmek için Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce ön değerlendirme ve son değerlendirme komisyonlarında görevlendirilmek üzere edebiyatımıza önemli eserler kazandırmış yazarlarımız, öğretmenlerimiz ve akademisyenlerimiz arasından ön değerlendirme ve son değerlendirme komisyonlarının her biri için ayrı ayrı en az 5 kişilik bir komisyon (jüri) oluşturulacaktır.


İnceleme ve değerlendirme komisyonu üyelerine eser sahibinin kimliğini açıkça ortaya koyan bilgi ve belge kesinlikle verilmeyecektir.
Aynı rumuzu kullanan eser sahiplerinin olması durumunda inceleme ve değerlendirme komisyonları gerekli önlemi alacaktır.
İnceleme ve değerlendirme komisyonları kendilerine gelen eserleri EK-2 Eser İnceleme ve Değerlendirme Formundaki kriterlere göre inceleyeceklerdir.


Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak EK-3’e göre hesaplanacaktır.
İnceleme ve değerlendirme komisyonlarının verdiği kararlar nihai karar olup itirazlar işleme alınmayacaktır.

BÖLÜM-7 SONUÇLAR


Sonuçların Açıklanması


İnceleme ve değerlendirme süreci bitiminden itibaren ilk 10 derecede yer alan eser sahipleri oygm.meb.gov.tr ve ogretmen.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecektir.

BÖLÜM-8 ÖDÜLLER


Değerlendirme sonucunda verilecek ödüller:


1’inci olan eser - 10.000 TL,
2’nci olan eser - 5.000 TL,
3’üncü olan eser - 3.000 TL,
4’üncü olan eser Jüri Özel Ödülü – 2.000 TL,
5-10’uncu olan eserler Mansiyon Ödülü - 1.000 TL ile ödüllendirilecektir.

Dereceye girenlere, ödül töreninin tarihi ve yeri Bakanlığımız tarafından bildirilecektir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ


Eser Değerlendirme Kriterleri


Türkçeyi kullanma gücü (Anlatılmak isteneni, ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme, dil bilgisi kurallarını uygulama, yazım ve noktalama becerisi) (25 Puan)


Özgünlük ve edebi nitelik (25 Puan)


Üslup ( Etkili bir başlangıç yapabilme ve uygun başlık koyabilme, anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturma) (25 Puan)


Öykü metninin temaya uygunluğu ve etkileyiciliği (25 Puan)

EK-1 BAŞVURU FORMU


Bu form doldurulup ıslak imzalı olarak, ekleri ise dijital kayıt ortamında ( DVD, CD, USB bellek ) okul/kurum müdürlüklerine teslim edilecektir.

HASAN ÂLİ YÜCEL EDEBİYAT ÖDÜLLERİ ÖĞRETMENLER ARASI KISA ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİİLETİŞİM BİLGİLERİ


Yarışma ile ilgili her türlü yazışma ve bilgi almak için aşağıdaki adres ve telefon numarası kullanılacaktır.

MEB ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Öğretmene, Hizmet Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Daire Başkanlığı

ADRES : Millî Müdafaa Cad. 6/3 Ek Bina 4. Kat Kızılay/ANKARA

TEL: 0312 413 41 67 - 
0312 413 41 08 
Yorumlar (0)
14
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Gaziantep FK 33 51
7. Hatayspor 33 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 34 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 33 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 31 67
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Villarreal 31 49
6. Real Betis 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Granada 30 39
9. Levante 31 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23