''Evde Kodluyorum'' Tasarım/Kodlama Yarışması Duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik ''Evde Kodluyorum'' İsimli Tasarım/Kodlama Yarışması Şartnamesi yayınlandı.

EĞİTİM PERSONELİ 18.03.2020, 12:18 18.03.2020, 12:42
''Evde Kodluyorum'' Tasarım/Kodlama Yarışması Duyurusu
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK “EVDE KODLUYORUM” İSİMLİ
TASARIM/KODLAMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu liselerinde (sınavlı ve sınavsız) 
öğrenim görmekte olan öğrenciler arasında yazılım üreterek oyun veya bir işi yerine getirebilecek program üretme yarışması.

Yarışmanın Amacı

Madde-1 Herhangi bir yazılım aracı kullanarak oyun veya bir işi yerine getirebilecek program üretme 
yarışmasının amacı; Türk Millî Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda lise öğrencilerinin ara tatil imkânlarını kullanarak kendi programlarını üretebilmelerinin sağlanmasıdır.

Yarışmanın Konusu

Madde-2 Herhangi bir yazılım aracı kullanarak oyun veya bir işi yerine getirebilecek program 
üretilmesidir.

Yarışmanın Dayanağı

Madde-3 Herhangi bir yazılım aracı kullanarak oyun veya bir işi yerine getirebilecek program üretme 
yarışması; 14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 07/09/ 2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 08/06/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ve 2023 Eğitim Vizyon Belgesine dayandırılarak hazırlanmıştır.

Yarışmanın Hedefleri

Madde-4 Yarışmanın hedefleri aşağıdaki gibidir:

4.1. Yazılım konusundaki teorik bilgilerin program üretilerek uygulamalı olarak kullanılmasını sağlamak,
4.2. Öğrencilerin kendi programlarını üretebilmelerini sağlamak,
4.3. Öğrencilerin hayal güçlerini geliştirmelerini sağlamak,
4.4. Öğrencilere programcılık alanında yeteneklerini sergileyebilecekleri ortam sunmak,
4.5. Öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli kullanmalarını sağlamak,
4.6. Öğrencilerin ilgi ve merakları doğrultusunda bilişsel becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak,
4.7. Öğrencilere girişimcilik ruhunu aşılamak.

Yarışmanın İçeriği

Madde-5 Yarışma; herhangi bir yazılım aracı kullanarak oyun veya bir işi yerine getirebilecek program 
üretme amaçlıdır.

Yarışmanın Kapsamı

Madde-6 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Fen, Sosyal Bilimler 
ve Anadolu liselerinde (sınavlı ve sınavsız) öğrenim görmekte olan öğrencileri kapsamaktadır.

Yarışmaya Katılım Şartları

Madde-7 Yarışmaya katılım şartları aşağıdaki gibidir:

7.1. Yarışmaya Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu liselerinde 
(sınavlı ve sınavsız) öğrenim görmekte olan öğrenciler katılabilir.

7.2. Yarışmaya bireysel veya takım olarak katılım sağlanabilir. Katılım takım halinde olduğunda, takım 
en fazla beş öğrenciden oluşmalıdır.

7.3. Hazırlanacak olan yazılımın daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, özgün ve hiçbir yerde 
paylaşılmamış, yayımlanmamış olması gerekmektedir.

7.4. Yarışmaya katılan programlar; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk 
Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.

7.5. Programın Bakanlığa ulaştırılması bireysel olup, katılımcı bizzat sorumludur. Takım halinde 
katılımlarda takım adına bir kişi başvuru sorumlusu olmalıdır.

7.6. Başvuru tarihleri dışında ve eksik yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

7.7. Yarışmaya son katılım tarihinden sonra yapılan başvurular Bakanlık tarafından dikkate 
alınmayacaktır.

7.8. Üçüncü şahısların hak iddia etmesi durumunda yasal sorumluluk katılımcılara aittir.

7.9. Yarışmaya katılan öğrenciler şartnamedeki kuralları kabul etmiş sayılır.

7.10. Dereceye giren adaylara ödül tarihinden önce bilgilendirme yapılacaktır.

Yazılımlarda Aranacak Şartlar

Madde-8 Yarışmaya katılacak programlarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:

8.1. Yarışmaya katılacak programların içeriği Millî Eğitim Temel Kanunu’na mugayir, genel ahlak 
kurallarına aykırı olmamalı ve siyasi amaçlara hizmet eden yanlış anlaşılmaya neden olabilecek sakıncalı ve zararlı ifadeler ve/veya mesajlar içermemelidir.

8.2. Yarışmaya katılacak programlarda yetişkin müdahalesi olmamalıdır.

8.4. Yarışmaya katılacak programlarda kullanılacak müzik, metin ve görüntüler telif sorunu olmayacak 
şekilde düzenlenmelidir.

8.5. Programın bir adı olacaktır. Program beş kelimeyi ve 50 karakteri geçmeyecek şekilde 
isimlendirilecektir.

8.6. Yarışma programlarının şartnamedeki talimatlara uygun Bakanlığa gönderilmemesi ve/veya 
bilinen ortamlarda çalışması katılımcı sorumluluğundadır.

Üretilecek Yazılımda Aranacak Teknik Şartlar

Madde-9 Yarışmaya katılacak programlarda aşağıdaki teknik şartlar aranacaktır:

9.1. Üretilen yazılım 1024 x 768 çözünürlük ve üzerinde çalışmalıdır.

9.2 Üretilecek yazılımda JavaScript, Java, Swift ve C Dilleri (C, C# ve C++) kullanılabilir. Bunlar ile beraber 
veya ayrıca Unity, PhoneGap, Construct, Game Maker: Studio, Godot Engine, Unreal Engine yazılımları kullanılarak ta üretilebilir.

9.3 Yazılım eklentileri dâhil 250 MB’dan daha büyük olmamalıdır.

9.4 Yazılım Intel i5 bir bilgisayarda, 4 GB RAM ile sorunsuz çalışabilmelidir.

9.5 Yazılım Windows 8 ve üzeri işletim sistemleri, iOS 11 ve üzeri işletim sistemlerin veya Android 5.0 
ve üzeri işletim sistemlerinin birisinde sorunsuz çalışabilmelidir.

9.6 Yazılımda reklam unsurları bulunmamalıdır. Yazılımda telif hakkı içeren müzik ve görsellere yer 
verilmemelidir.

9.7 Yazılım çalışabilir halde derlenmiş olarak teslim edilecektir. Yazılımın çalışması için gerekli dosyalar 
var ise bunlar da yazılım ile beraber verilmelidir.

9.8 Programın kurulumu gerekiyor ise bu kurulum yönergesi açık ve anlaşılır bir biçimde yazılmalı, 
program ile beraber ayrı bir metin dosyası olarak verilmelidir.

9.9 Yazılımın çalıştırılması için gerekli adımlar ile ilgili bir yönerge hazırlanmalı ve program ile beraber 
ayrı bir metin dosyası olarak verilmelidir.

Yazılımların Değerlendirme Aşamaları

Madde-10 Yarışmaya katılacak programların değerlendirmeleri Bakanlıkta kurulacak bir komisyon 
marifetiyle olacaktır. Yazılımlar Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Projeler Daire Başkanlığına gönderilecektir. Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde kurulan “Bakanlık Yazılım Değerlendirme Komisyonu” adaylardan gelen yazılımları değerlendirip ilk beşe giren yazılımları ve birinci, ikinci ve üçüncü olmaya hak kazanan yazılımları duyurup ödüllendirecektir.

Başvuru Kriterleri, Son Başvuru Tarihi ve Başvuru Adresi

Madde-11 
11. 1. Katılımcılar “Başvuru Formu” (EK- 1) ile beraber toplam büyüklüğü 15 MB geçmeyen yazılımları [email protected] e-posta adresine, 15 MB geçen yazılımları “Google Drive” ortamına en geç 20 Nisan 2020 tarihi saat 18.00’a kadar yüklemeleri gerekmektedir. “Google Drive” ortamına yükleme yapanların ayrıca “Başvuru Formu” ile beraber yükleme linkini [email protected] e-posta adresine göndermesi gerekmektedir. Gönderilecek e-posta konusuna “Ara Tatilde Kodluyorum” ibaresi eklenmelidir.

11.2. E-posta veya Google Drive ile iletişimde sıkıntı yaşanan veya adrese ulaşamayan yazılımlardan 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü sorumlu değildir.

Başvuru Tarihleri, Yarışma Tarihi, Yeri Ve Dereceye Girenlerin Duyurulması

Madde-12 Yarışmanın başvuru tarihi, yarışma tarihi, yeri ve ilk beşe ve ilk üçe girenlerin duyurulması 
tarihleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Yarışma ile ilgili duyurunun web sitesinden yapılması 18 Mart 2020

Programların öğrenciler tarafından en son teslimi 20 Nisan 2020

Bakanlık tarafından programların en son değerlendirilmesi 11 Mayıs 2020

İlk üçe ve ilk beşe girmeyi hak kazanan programların ödüllendirilmesi 18 Mayıs 2020

Ödüllendirilme

Madde-13 Bakanlıkça yapılan değerlendirmede dereceye giren öğrenciler şu şekilde 
ödüllendirilecektir:

13.1. Yarışmaya katılan tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

13.2. Birinci, ikinci ve üçüncü olanlara veya takım üyelerine e-kitap okuyucu cihazları hediye edilecektir.

13.3 Dördüncü ve beşinci olan öğrencilere veya takım üyelerine mansiyon ödülü verilecektir.

Yarışma İletişim Bilgileri

Madde-14 
14.1. Yarışma ile ilgili her türlü bilgi ve doküman Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün resmi web sayfasından paylaşılacaktır.

14.2. Yarışma hakkında bilgi için iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir:

Tel: 0-312-413 16 42

Elektronik Posta Adresi: [email protected]

Yarışma İle İlgili Diğer Hususlar

Madde-15 Yarışmaya katılan yazılımlar;

15.1. Bakanlığa gönderilen yazılımlar iade edilmeyecektir. Yazılımın hukuki ve bilimsel sorumluluğu 
sahibine ait olacaktır.

15.2. Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne gönderilmiş yazılımlar, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 
ihtiyaç duyulduğunda çeşitli etkinliklerde (sergi, açılış, vs.) değerlendirilecektir. Millî Eğitim Bakanlığı yazılımları kullanma hakkına sahiptir.

15.3. Yarışmaya katılan öğrenciler ve okullar bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş 
sayılacaklardır.

15.4. Millî Eğitim Bakanlığı yarışma kapsamında değişiklik yapma/ iptal etme hakkına sahiptir
.

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK “ARA TATİLDE KODLUYORUM” İSİMLİ TASARIM/KODLAMA YARIŞMASI ÖĞRENCİ YARIŞMA BAŞVURU FORMU

ÖĞRENCİNİN 

ADI SOYADI 

OKULU

İLİ / İLÇESİ

SINIFI

OKUL NUMARASI 

TAKIM HALİNDE BAŞVURU YAPILDI İSE TAKIMDAKİ
DİĞER ÖĞRENCİLERİN ADI SOYADI, SINIFI, NUMARASI 
1).....................................................

2).....................................................

3).....................................................

4).....................................................
YAZILIMIN ADI

YAZILIMIN KONUSU 

YAZILIMIN KISA TANIMI 

Yorumlar (0)
10
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 34 72
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Hatayspor 34 53
6. Alanyaspor 34 52
7. Gaziantep FK 33 51
8. Sivasspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Göztepe 35 47
11. Rizespor 34 42
12. Antalyaspor 35 42
13. Konyaspor 34 41
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 34 35
18. Başakşehir 33 33
19. Gençlerbirliği 34 32
20. Erzurumspor 34 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. Chelsea 32 55
5. West Ham 32 55
6. Liverpool 32 53
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 32 34
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 31 67
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Villarreal 31 49
6. Real Betis 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Granada 30 39
9. Levante 31 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23