Engelli Öğretmenler Nöbetten Muaf Tutulmalı Yönetmelik Değişmeli

Engelli Öğretmenler Nöbetten Muaf Tutulmalı Yönetmelik Değişmeli

Kamuajans.com - Eğitimci Yazar Sedat DEĞER Engelli Öğretmenlerin Zorunlu hizmetten muaf tutuldukları gibi nöbet görevlerinden de muaf tutulmasını istedi ve hazırladığı ilgili yönetmelik değişikliklerini önerdi.

Kamuajans.com - Engelli öğretmen arkadaşlar mevzuat sistemimize göre zorunlu hizmetten muaflar fakat gariptir nöbetten ise muaf değiller. Bu yüzden ilgili değişiklikler yapılarak özel durumlarına uygun şekilde engelli öğretmenlerimizi Milli Eğitim Bakanlığımız nöbetten muaf tutması çok büyük önem arz etmektedir.Ayrıca bu sosyal yaşamın gerekliliğidir.Yapılacak çok yerinde düzenleme ile MEB tüm çevrelerce de takdir toplayarak topluma da olumlu bir mesaj vermiş olacak.

    <br />

Ne yazık ki engelli kardeşlerimizin hayatın içinde yaşadığı zorluklar malum.Geçmişe nazaran çok büyük adımlar atılarak hayatları kolaylaştırılmaya çalışılsa da yine de yeterli seviyeye ulaşmadığı da bir gerçek.Olumlu adımlardan biri de tüm bakanlıklarda Engelli Memurların alınmasıdır.Milli Eğitim Bakanlığında da öğretmen kadrolarından belirli kontenjanlara öğretmen atamaları yapılmakta yada kadrolarda engelli öğretmen olarak çalışan arkadaşlarımız bulunmakta.

    <br />

Engelli Öğretmen kadrosunda çalışan arkadaşlarımıza bazı kolaylıklar tanınmakta fakat bazı eksikliklerde var. Bu yazımda bu konuya dikkat çekerek çözüm önerisinde bulunmak istiyorum.Zorunlu hizmetten muaf tutulurlarken nöbetten ise yönetmelikte herhangi bir düzenleme bulunmadığı için muaf tutulmuyorlar.Okul müdürlerinin çoğu da vicdanen insiyatif almadıkları için engelli öğretmenlerimiz sorun yaşamakta ve mağdur olmaktadırlar.

<br />

<strong>Engelli Öğretmenler Zorunlu Hizmetten Muaflar </strong>

    <br />

17 Nisan 2015 Cuma günü  29329 sayılı resmi gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar” başlıklı 44. Maddesinin 1. Fıkra c bendindeki “En az % 40 oranında çalışma gücünden yoksun olduğunu belgelendiren öğretmenler,muaf tutulur” hükmüne göre engelli öğretmenler zorunlu hizmet yükümlülüğünden muaf tutulmaktadırlar.Hatta kendileri istemedikçe zorunlu hizmet sayılan okullarda resen/ zorla çalıştırılamazlar.

<strong>Engelli Öğretmenler Nöbetten Muaf Değiller </strong>

     <br />

Üzülerek söylüyorum ki ne yazıkki engelli öğretmenlerin nöbet tutmayacağına dair yönetmelikte herhangi bir hüküm yok. Kanunlarımızda öğretmenliğin tanımı ve görevleri arasında aslında nöbet görevi bulunmaz iken öğretmenlerin nöbet tutacağı, 26 Temmuz 2014 cumartesi günü 29072 sayılı resmi gazetede yayınlanan MEB Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 44. Maddesi ve 7 Eylül 2013 tarihinde 28758 sayılı resmi gazetede yayınlanan MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 91. Maddelerinde tanımlanmıştır.<br />

<br type="_moz" />

iki yönetmeliğin İlgili maddelerini incelediğimizde ise ;

    <br />

<strong>1)</strong> Bayan öğretmenlere, doğumuna üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıllık süresince,

    <br />

<strong>2)</strong> 20 yıldan fazla olan bayan öğretmenlerle 25 yıldan fazla olan erkek öğretmenler, ( öğretmen sayısı yetersiz ise onlara da verilebilir),

    <br />

Nöbet görevinden muaf tutulmuşlar.<br />

<br type="_moz" />

Buradan da anlaşılacağı üzere nöbetten muaf tutulacakların arasında engelli öğretmenler sayılmamıştır.

<br />

<strong>Engelli Öğretmenlerin Nöbetten Muaf Tutulacağı Yönetmeliklere Eklenmeli </strong>

      <br />

İnsiyatif almaktan çekinen müdürleri de düşününce, engelli öğretmenlerin nöbet tutmaları konusunda sıkıntıların yaşanmaması ve olası mağduriyetlerin önlenmesi adına her iki yönetmelikte de şu şekilde düzenlemeler yapılabilir ;

<strong><br />

</strong>

<strong>1) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK</strong><br />

<br />

<strong>Madde 1- </strong>7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 91 inci maddesinin 2. Fıkrasına aşağıdaki g bendi eklenmiştir.

<strong><br />

“g) Engelli Öğretmenlere nöbet görevi verilmez.”</strong>

<br />

<strong>2) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK</strong>

<strong><br />

</strong>

<strong>Madde 1- </strong>26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 44. Maddesine aşağıdaki 12. Fıkra eklenmiştir.<br />

<strong><br />

“12) Engelli Öğretmenlere nöbet görevi verilmez.”</strong>

<br />

Engelli Öğretmenlerimizin nöbet konusundaki yaşadığı bu sorunun yönetmeliklerdeki ilgili değişiklikler ile beraber çözülmesi dileğiyle.

<br />

Saygılar

<br />

Sedat DEĞER

Eğitimci Yazar<br />

<p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:

normal"></p>

<p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:

normal"><a href="https://www.facebook.com/sedat.deger.526">https://www.facebook.com/sedat.deger.526</a></p>

<p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:

normal"></p>

<p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:

normal"><a href="https://twitter.com/sedatdeger09">https://twitter.com/sedatdeger09</a></p>

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.