Eğitim Uzmanlarının Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Hakkında Açıklama

Eğitim Uzmanlarının Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Hakkında Açıklama

Kamuajans.com – ilgi yazı ile Bakanlığınıza bağlı birimlerde görev yapan eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcısı ile milli eğitim uzmanı ve milli eğitim uzman yardımcısı unvanlı kadrolarda görev yapan personele, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenip ödenemeyeceği konusunda Bakanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 32'nci maddesinin birinci fıkrasında; “Eşitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup: fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul miüdürlüğü ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı eğitim uzman yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yıllının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. ” hükmü yer almıştır.

Diğer taraftan, 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli “K” Cetvelinin “IV. Diğer ödemeler” başlıklı 3 üncü sırasında; “657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği Bakanlar Kurulu kararı aranmaksızın 740 Türk Lirası olarak ödenir. Bu ödeme; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75 ’i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50 ’si oranında yapılır. ” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda belirtilen Kanunun ek 32 inci maddesi hükmünün incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, her öğretim yılının başında ödenmekte olan öğretim yılına hazırlık ödeneğinden yararlanabilmek için ilgili personelin mutlaka Eğitim ve Öüretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olması ve fiilen öğretmenlik yapması gerekmektedir. Söz konusu madde de yer alan parantez hükmü ise fiilen öğretmenlik yapmanın bir istisnası olup, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı kadrolarında bulunma zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Bu çerçevede, Bakanlığınıza bağlı birimlerde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sımfı kadrolarında yer almayan ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları ile milli eğitim uzmanı ve milli eğitim uzman yardımcısı unvanlı kadrolarda görev yapan personele söz konusu ödeneğin ödenmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.