Bazı Kurumlara Atama Ve Görevlendirme Usulünün İptali Talebi Esastan Görüşülecek

Bazı Kurumlara Atama Ve Görevlendirme Usulünün İptali Talebi Esastan Görüşülecek

KamuAjans.Com-Milli Eğitim Bakanının onayıyla doğrudan MEB merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak atama ve görevlendirmelere ilişkin hükümlerin iptali talebi Anaysa Mahkemesi tarafından esastan karara bağlanacak.

Bazı okul ve kurumlara öğretmen atamasına ilişkin olarak 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan hükümlerin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istemine ilişkin ilk incelemesini yapan Anayasa Mahkemesi, iptali istenen hükümlerin bazılarının esastan incelenmesine karar verdi.

İptal talebine ilişkin ilk inceleme yapıldı

Açılan bir davada ileri sürülen Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi bulan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, konuyu Anayasa Mahkemesine taşımış ve 652 sayılı KHK’nın 37. maddesinin (9) ve (10) numaralı fıkralarının iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesini talep etmişti.

Anayasa Mahkemesi 12 Ekim 2016 tarihli toplantısında bu talebi de değerlendirdi ve iptali istenen fıkralarda yer alan bazı ibarelerin esastan görüşülmesine karar verirken, esastan incelenecek hükümlerle ilgili yürürlüğü durdurma talebinin de esas incelemesi aşamasında karara bağlanmasına hükmetti.

Anayasa Mahkemesinin konuya ilişkin ilk incelemesinde verdiği karara göre, 652 sayılı KHK’nın 37. maddesinde yer alan ve “Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara”;

-öğretmen atanmasının ve yönetici görevlendirilmesinin doğrudan Bakan tarafından yapılmasını

-öğretim üyelerinin ve Bakanlıkta görev yapmakta olan öğretmenlerin atanmasında ve görevlendirilmesinde, mevzuatta aranan sınav ve atamaya ilişkin hükümlerin uygulanmamasını

öngören hükümlerin iptali talebi esastan karara bağlanacak.

İptal talebi esastan görüşülecek olan düzenleme

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37. maddesi

“(9) Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır.”

(Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yönüyle esastan incelenecek olan hüküm) “(10) Öğretim üyeleri ile Bakanlıkta görev yapmakta olan öğretmenlerin dokuzuncu fıkra kapsamındaki kurumlara atanma ve görevlendirilmelerinde bu Kanun Hükmünde Kararname, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatın sınavlar ve atanmaya ilişkin hükümleri uygulanmaz. Dokuzuncu fıkra kapsamındaki kurumlara yönetici görevlendirmeleri özlük hakları, atanma ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.” 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.