Aylık Karşılığı Ders Yükünün 15 Saatte Eşitlenmesi İçin Dilekçe Kampanyası

Aylık Karşılığı Ders Yükünün 15 Saatte Eşitlenmesi İçin Dilekçe Kampanyası

Eğitim-Bir-Sen, aylık karşılığı ders yükünün tüm öğretmenler için asgari ders saatinde (15 saat) eşitlenmesi için ilgili mevzuatında düzenleme yapılması talebiyle dilekçe kampanyası başlattı.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA

ANKARA

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Aylık karşılığı ders görevi” başlıklı 5 inci maddesinde okul öncesi öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinin, genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinin ve atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları ders görevleri farklı düzenlenmiştir. 

Aynı eğitimi alan, mesleğe girişte aynı şartlara tabi olan, aynı görevi yapan öğretmenlerin, alanlarının farklı olmasından dolayı aylık karşılığı okutmak zorunda olunan haftalık ders saatleri ve buna istinaden ek ders ücretleri arasındaki bu farklılık, hiçbir bilimsel ve pedagojik ilkeye ve gerekçeye dayanmadığı gibi adalet ve hakkaniyete de uygun değildir. Söz konusu bu hüküm Anayasamızca koruma altına alınan “eşitlik ilkesine” de aykırılık arz etmektedir.

Çağdaş sistemlerde öğretim yükü öğretmenin ders içi ve ders dışı tüm etkinliklerini kapsamakta ve böyle algılanmaktadır. Ülkemiz eğitim sisteminde ise Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarının geleneksel ‒sınıf ortamında verilen‒ ders kavramına bağlı kaldıkları ve öğretim yükünü bu açıdan değerlendirme eğiliminde oldukları görülmektedir. Bulgular, öğretmenlerin derse hazırlık ve ders sonrası değerlendirme gibi ders dışı öğretim yüklerinin gerçekten ağır olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede öğretmenlerin branşlarına göre farklı sürelerde aylık karşılığı ders yükümlülüğüne tabi kılınması eşitsizliğe sebebiyet vermektedir. 

ILO/UNESCO ortak çalışma belgesi olan Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi Kararında, “Öğretmen aylıklarının yapısı, farklı öğretmen grupları arasında kırgınlıklar doğurma tehlikesi taşıyan her tür haksızlığı ve her tür anormalliği önleyecek biçimde düzenlenmelidir” ve “Aylık farklılıkları; nitelikler, kıdem ya da sorumluluk derecesi gibi nesnel ölçütlere dayanmalıdır” ilkelerine yer verilmiş olup, kıdem veya sorumluluk derecesi gibi nesnel bir ölçüte dayanmayan aylık karşılığı ders görevi farklılığının somut bir gerekçesi bulunmamaktadır.

Nitekim 2014 yılında gerçekleştirilen 19 uncu Milli Eğitim Şurası Genel Kurulunda “Branş ve sınıf öğretmenlerinin aylık karşılığı girmek zorunda oldukları haftalık ders saatinin 15 ders saati olarak eşitlenmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır” kararı alınmış fakat bugüne kadar uygulanmamıştır. Yine bu talep 3. Dönem Toplu Sözleşme’den itibaren toplu sözleşme müzakerelerine konu edilmiş; Kurum İdari Kurulu gündemine de taşınarak çalışma raporlarında yer almıştır.

Bu itibarla, aylık karşılığı ders yükünün tüm öğretmenler için asgari ders saatinde (15 saat) eşitlenmesi amacıyla ilgili mevzuatında düzenleme yapılması hususunda gereğini arz ederim.

                                                                                                                                                    Adı Soyadı :   

                                                                                                                                                    İmza :

                                                                                                                                                    Tarih :

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.