Atanan Öğretmenlerden İstenecek Belgeler

Atanan Öğretmenlerden İstenecek Belgeler

Kamuajans.com - 4-7 Ekim 2016 tarihleri arasında 20 bin sözleşmeli öğretmen tercih başvuruları alındı. Tercihlerin sona ermesinden sonra 5 bini dershane öğretmeni olmak üzere toplam 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması 10 Ekim 2016 tarihinde saat 17.00'da yapıldı. Atanan öğretmenler, kendilerinden istenecek belgelerin neler olduğunu öğrenmek isteyecekler.

Kamuajans.com - 10 Ekim tarihi 20 bin sözleşmeli öğretmen için çok önemli bir gün. Çünkü o tarihte 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı. Milli Eğitim Bakanı İsmet  Yılmaz'ın açıklamalarına binaen bilindiği üzere ataması yapılan 20 bin öğretmen hemen atandıkları yerde göreve başlayacak. Atanan öğretmenlerden ne gibi belgeler istenir? Atanan öğretmenler, istenen belgeleri hazırladıktan sonra resmen görevlerine başlamaya hazır olacaklar. İşte o belgeler:<br />

<br />

<strong>ATAMASI YAPILAN ÖĞRETMENLERDEN İSTENECEK BELGELER<br />

</strong><br type="_moz" />

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. MEB'in yayımladığı sözleşmeli öğretmenlik başvuru kılavuzuna göre ataması yapılan öğretmenlerden istenecek belgeler şu şekilde olacak;<br />

<br type="_moz" />

11.2. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.<br />

<br type="_moz" />

11.3. Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:<br />

<br type="_moz" />

11.3.1. Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,<br />

<br type="_moz" />

11.3.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),<br />

<br type="_moz" />

11.3.3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),<br />

<br type="_moz" />

11.3.4. Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,<br />

<br type="_moz" />

11.3.5. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.<br />

<br type="_moz" />

11.3.6. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.<br />

<br type="_moz" />

11.4. Ataması yapılanlar, bu bölümün “11.3.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.<br />

<br type="_moz" />

11.5. Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.<br />

<br type="_moz" />

11.6. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.<br />

<br type="_moz" />

11.7. Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.<br />

<br type="_moz" />

11.8. Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecektir.<br />

<br type="_moz" />

11.9. Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacaktır.

<br />

Ataması yapılan öğretmenler, kılavuzda da belirtildiği gibi atama kararnamesi İl/İlçeye gitmeden göreve başlayabilir. Bu sebepten dolayı 11 Ekim Salı itibariyle ataması yapılan öğretmenler başlayacaktır. Kendi bulunduğu ile atanan öğretmen için göreve başlama süresi 1 gün, il dışı için ise 15 gündür.

<a href="http://kamuajans.com"><br />

KamuAjans.com</a> - Özel Haber

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.