Aşamalı ve Seyreltilmiş Eğitim İle Hibrit Eğitim Süreçleri Öğretmen Seminer Raporu

Kamuajans.com – AŞAMALI VE SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM İLE HİBRİT EĞİTİM SÜREÇLERİNDE, ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME KAZANIMLARINA İLİŞKİN EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİNE YÖNELİK TAMAMLAYICI EĞİTİM PLANLARININ YAPILMASI HAKKINDA RAPORU (8-12 Şubat Mesleki Çalışma)

EĞİTİM PERSONELİ 09.02.2021, 23:42
Aşamalı ve Seyreltilmiş Eğitim İle Hibrit Eğitim Süreçleri Öğretmen Seminer Raporu


2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA
AŞAMALI VE SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM İLE HİBRİT EĞİTİM SÜREÇLERİNDE, ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME KAZANIMLARINA İLİŞKİN EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİNE YÖNELİK TAMAMLAYICI EĞİTİM PLANLARININ YAPILMASI HAKKINDA RAPORU

09.02.2021

Yapılan değerlendirmeler sonucunda salgın dönemine özel yoğun sorunlar karşısında aşamalı, seyreltilmiş, hibrit eğitim süreçlerinin denendiği ve bu denemeler içinde, öğrenciden, öğretmenden, aileden, teknik altyapıdan, daha genel olarak eğitim sistemimiz ve ekonomik durumlardan kaynaklanan bir dizi sorunlardan söz edilebileceği, ancak sorunun konjonktürel değil genel olarak ele alınması gerektiği sonucuna varıldı. Öngörülemeyen, belirsiz, kontrolü zor bu süreçler üzerinden çözüm üretmek yerine, eğitim sistemimiz, öğrenme - öğretme süreçlerimiz üzerinde kalıcı ve etkili çözümlere odaklanmamız gerekmektedir.

Öğrencilerimizin öğrenme kazanımları ile ilgili eksiklikleri salgın öncesine dayanan bir temel sorunumuz olup, salgın süreci bu eksiklikleri daha belirgin hale getirmiş ve açığa çıkmasını sağlamıştır. Salgın sonrasında bu eksikliklerin giderilmesi yüzeysel bir takım çalışmalarla mümkün görünmemektedir.

Bütün dünya covid-19 salgınından dolayı zor zamanlardan geçiyor, Öğrenmenin ve öğretmenin başka yollarının öğreniyoruz, Uzaktan eğitim, hibrit eğitim, dijital eğitim az ya da çok mesleğimizin bir parçası oluyor, Beklenmedik bu gibi durumların yaratıcılığımızın, hızlı harekete geçmemizin ve köklü değişikliklerin önünü açmasını bekliyoruz.

Salgın sonrası süreçte okullar ne olacak, nasıl bir eğitim sistemi ortaya çıkacak, öğretmenlerin rolü, görevi nasıl değişecek, yeni sorumluluklarımız, yeni sıkıntılarımız neler olacak soruları ile karşı karşıyayız. Hayatımız hızla değişiyor, öğrenci, öğretmen değişiyor, sınıf, okul değişiyor, hatta eğitim-öğretim anlayışı değişiyor. Salgın bu değişim sürecini hızlandırdı. Eğitimde radikal değişim de bu süreçte gerçekleşecek.

Oldukça kıt olan kaynaklarımızla elde ettiğimiz teknolojik araçlara çok büyük paralar ödüyor, yetmiyormuş gibi büyük zamanlar ayırıyoruz, fakat istediğimiz sonucu, istediğimiz faydayı sağlayamıyoruz. İnternetin, dijital teknolojilerin zararları üzerinde odaklanıp, ondan sakınmaktansa faydalarına odaklanıp, ona uygun sistemler, yazılımlar ve içerikler geliştirmeliyiz. Dijital ortamlar artık bir tercih değil kesinlikle bir zorunluluk halini alıyor. Her şeyde olduğu gibi eğitim ortamlarını da etkin ve verimli bir şekilde dijital olarak tasarlamak zorundayız.

Eğitim teknolojilerini sadece kullanmak değil, anlamak, tasarlamak ve geliştirmek zorundayız. Eğitim teknolojilerini sadece kullanmak ile yetinen sistemler etkisiz hale gelecektir. Öğretmenlere, teknolojinin doğru yerde, doğru biçimde kullanılmasını öğretebilmek için verilecek birkaç günlük hizmet içi eğitimlerle istenen düzeye ulaşılmasının oldukça zor olduğu görülmektedir. Gençlerimizi, teknolojiyi anlamayı, tasarlamayı ve geliştirmeyi esas alan bir anlayış ile yetiştireceğimiz yeni ortamlara ihtiyaç var.

Bu çerçevede, gönüllülük içinde çalışılan ve eğitim için sorumluluk almaktan kaçınmayan eğitimcilerle, eğitim 2023 vizyon belgesinin felsefesine uygun, eğitim ve teknoloji alanında dünyadaki gelişmeleri takip eden, eğitim sistemimize uyarlayan, yeni tasarımlar yapan ve bunu sürekli geliştiren, öğretmenlere aktaran, herkes için destekleyici, yaparak, yaşayarak ve sorgulayarak sürekli geliştirilen, güvenli öğrenme, araştırma, geliştirme ve uygulama ortamları oluşturulmalıdır. Her ilçede “Eğitim Tasarımları Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezleri” (Dijital Dönüşüm Merkezleri) kurulmalıdır.

Bu merkezlerde bilişim teknolojileri rehber öğretmenleri görev ve sorumluluk almalı ve görevleri dijital dönüşüm aktörleri olarak yeniden tanımlanmalıdır.

Eğitim için yoğun teknoloji kullanımı, işbirliği, iletişim, üretim ve paylaşım ortamlarının tamamen dijitalleşmesinin sağlanması ve yalın üretim felsefesi uygulamaları ile kazanılacak zamanın ve ortaya konan tasarrufların öğretmenleri esas işi olan insan yetiştirme ve değere odaklanmasına yol açacaktır

Dijital Kültürün yaygınlaştığı eğitim ortamlarına dönüşümün sağlanması, Inovasyon güdümlü eğitim programlarının yaşama alınması, değişime ayak uydurmak, sabit eğitim programlarından vazgeçmek, inovasyon döngüsüne dayanan eğitim programları, yeni eğitim teknolojileri ve yaklaşımlarının kullanılması, sanal simülasyon sistemleri (Artırılmış gerçeklik ile gerçek dünyanın entegrasyonu) ile zenginleştirilmiş eğitim programları gibi, uzaktan eğitim teknolojileri ve bilgisayar tabanlı yeni öğrenme süreçlerinin uygulanması, kişiselleştirilmiş eğitim ortamlarının devreye alınması gerekmektedir.

Modelini ülkemiz eğitim sistemine uyarlamalı, öğretmenlerin mesleğe hazırlanması ve hizmetiçi eğitimlerini, öğrenme-öğretme faaliyetlerini sürece yayarak saha çalışmasına döndürmeliyiz.

İnsani ve ahlaki temel değerler ışığında İnsan odaklı uygulamalar geliştirmeli, yapılan her faaliyeti tanımlayıp, süreçlerle yönetilir hale getirmeli ve ölçme değerlendirme sistemleri ile sürekli geliştirmeliyiz,

Eğitim ve eğitim teknolojileri alanında dünyada meydana gelen değişiklikleri takip etmeli, sistemimize uyarlanmasını, geliştirilmesini ve uygulamasını sağlamalı, eğitimde dijital dönüşüm için bilgi iletişim teknolojilerini yoğun ve etkin bir şekilde kullanmalıyız.

İmece ile sürekli geliştirilen ders planları, bu planlarla uyumlu ders etkinlikleri ve uygun ders materyalleri oluşturarak öğretmene zaman kazandırmalı, onlara öğretim becerilerini sergilemek için fırsatlar oluşturmalıyız,

Öğretim programları eleştirel bir anlayışla ele alınmalı ve sürekli geliştirilerek etkin bir şekilde uygulamaya geçirilmesini sağlamalıyız,

Ders içeriklerinin öğretim programları çerçevesinde sahada çalışan branş öğretmenleriyle sürekli geliştirilmesini ve ders kitaplarının güncel ve uygulanabilir olmasını sağlamalıyız,

Öğretmen ve öğrenciler arasında düşünme becerisini geliştirmeli, bilgi temelli bireysel beceri ve yetkinliklere odaklanarak, toplumsal bir faydaya dönüştürmeliyiz.

Zümre çalışmalarını etkin ve işler hale getirerek öğretmenler arasında dayanışma ve işbirliği zemininde işleyen bir yapı ve sistem ortaya koymalıyız.

Fatih projesi kapsamında oluşturulan Eğitim Bilişim Ağının (EBA) işleyişine kaliteli içerik ve materyal hazırlayarak destek vermeliyiz,

Eğitim ve MEB 2023 vizyon belgesi hedefleri doğrultusunda, süreçlerle yönetilen, öğretmeni ve öğrenciyi hedef alan, insan odaklı, bir öğrenme iklimi içinde, açık, sade, ulaşılabilir, paylaşımcı, sürekli yenilenen, sürdürülebilir, modüler bir sistem ortaya konmalıdır.

Çeşitli koşullar nedeniyle uzaktan eğitime erişemeyen, erişme imkânı olsa bile uzaktan eğitim araçlarını etkin kullanamayan öğrencilerin de olduğu göz önünde bulundurularak risk altındaki gruplara yönelik yürütülecek çalışmaların hızla planlanması ve paylaşılması gerekmektedir.

Bu süreçte karşılaşılan zorluklardan bazıları şunlardır;

Öğrencilerin evlerinde limitsiz internetin olmaması,

Ailelerin canlı derse katılımı fazla önemsememesi,

Eba Tv’ nin takibinin yapılmaması,

İnternet bağlantı ve ses problemleri,

Aynı ailede birden fazla öğrencinin aynı anda canlı dersinin olması,

Bilgisayar ve tablet yetersizliği,

Seyreltilmiş eğitimde ders saatinin az olması,

Öğrenmenin pekiştirilmesi için süre yetersizliği,

Kazanımların sürelerinin azaltılamaması,

Tüm bu zorluklara ve sıkıntılara rağmen mesleğini seven öğretmenler olarak öğrencilerimizi en iyi şekilde yarınlara hazırlama azminde ve kararlılığındayız ve eğitim öğretimin devam etmesinin öğrencinin menfaatine olduğu,okulda yüz yüze eğitimin gelmelerinin çok önemli olduğu gözlenmiştir.

3/ A Sınıfı Öğretmeni

BARIŞ KAVŞUT

UYGUNDUR

09.02..2021

…………………….

Okul Müdürü

WORD BELGESİ OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
4
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 28 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 27 29
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 27 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Menemenspor 25 27
14. Adanaspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 28 65
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. West Ham 26 45
7. Liverpool 28 43
8. Tottenham 26 42
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 25 59
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 26 37
8. Celta de Vigo 26 33
9. Granada 25 33
10. Levante 25 32
11. Athletic Bilbao 24 30
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 25 22
20. Huesca 26 20