Hava Durumu

Ankara Bölge İdare Mahkemesinin Ek Ders Kararı

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Kronik rahatsızlığı nedeniyle idari izinli sayılan öğretmen ve yöneticiler ile Covid-19 test sonucu pozitif çıkan öğretmen ve yöneticilerin, bu süre boyunca ek ders ücretlerinin ödenmesi isteğiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına karar verdi.

Haber Giriş Tarihi: 02.11.2021 18:58
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2021 20:58
https://www.kamuajans.com/
Ankara Bölge İdare Mahkemesinin Ek Ders Kararı

MEB, Ankara 6. İdare Mahkemesine yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin olarak verilen 16/04/2021 tarih ve E:2021/423 sayılı kararın itirazen incelenerek kaldırılması ve yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmesi istemiyle açtığı davayı kazandı.

Dava; davacı Sendika tarafından, Covid-19 salgını ile ilgili tedbirler kapsamında çıkarılan ilgili Genelgeler uyarınca 60 yaş ve üzerinde olması veya Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığının bulunması nedeniyle idari izinli sayılanlar ile Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması ya da temaslı veyahut şüpheli olması nedeniyle karantinaya alınanlara, bu süre boyunca ek ders ücretlerinin ödenmesi isteğiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 05.02.2021 tarih ve 20217588 sayılı işlemin iptali isteğiyle açılmıştı.

Tüm hususlar birlikte değerlendiren Ankara Bölge İdare Mahkemesi kararında: "Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri kapsamında idari izinli sayılan öğretmen ve yöneticiler ile Covid-19 test sonucu pozitif çıkan öğretmen ve yöneticiler bu süre içerisinde asli görevlerini yerine getirmiş sayılacaklarından, fazladan yapılan çalışmanın karşılığı olan ek ders görevlerini de fiilen yerine getirmiş sayılmalarına olanak bulunmaktadır ." denildi. 

" Diğer bir açıdan bakıldığında da, bu kişiler bir şekilde izinli veya raporlu olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, ek ders ücretini hak edecek fazladan bir çalışma yaptıkları da söylenemez." diyen mahkeme, 

" Bu itibarla, ilgili Genelgeler uyarınca 60 yaş ve üzerinde olması veya Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığının bulunması nedeniyle idari izinli sayılanlar ile

Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması ya da temaslı veyahut şüpheli olması nedeniyle karantinaya alınanlara, bu süre boyunca ek ders ücretlerinin ödenmesi isteğiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucunavarılmıştır.

Bununla birlikte, temaslı veya şüpheli olması nedeniyle karantina uygulanan öğretmen ve yöneticiler yönünden ise, davalı idarece bu kişilerin uzaktan eğitim yapıldığı dönemde Personel Genel Müdürlüğünün 23.11.2020 tarih ve E.17110121 sayılı yazısı gereği evlerinden ders görevlerini yapmaya devam etmeleri gerektiğinin tüm illere bildirildiği ileri sürüldüğünden, böyle özellik arz eden durumu bulunan öğretmen ve yöneticilerden ders verme görevini yerine getirmiş olanların durumlarının özel olarak değerlendirilmesi gerektiği de tabiidir.

Açıklanan nedenlerle; davalı idare itirazının KABULÜNE, itiraza konu idare mahkemesi kararının KALDIRILMASINA, davanın bu safhasında 2577 sayılı Yasanın 27.

maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği gözetilerek yürütmenin durdurulması hakkındaki davacı isteminin REDDİNE, 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca, 20/05/2021 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verdi. 

Bunlar da ilginizi çekebilir

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.