Aday Öğretmenlik İş ve İşlemlerine Dair MEB'den Açıklama

Aday Öğretmenlik İş ve İşlemlerine Dair MEB'den Açıklama

Kamuajans.com - Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri konulu 38772063-774.06-E. 1031475113.10.2015 sayılı resmi yazı yayınlandı.

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Sayı : 38772063-774.06-E. 1031475113.10.2015

Konu: 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri.

......................... VALİLİĞİNE

(II Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi a) 17.04.2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği b) 30.01.1995 tarih ve 2423 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik

Aday öğretmenlik iş ve işlemleri, adayların göreve başlama tarihi dikkate alınmaksızın, 14.03.2014 tarihinden önce atanan aday öğretmenlerin ilgi (b) yönetmelik kapsammda yürütülmekte olup, 14.03.2014 tarihinden sonra ilk ataması yapılan aday öğretmenlerin işlemleri ilgi (a) yönetmelik kapsamda yürütülmektedir. Bu bağlamda;

A)Değerlendirici görevlendirilmesi

1.Aday öğretmenlere değerlendirici olarak maarif müfettişlerinin 16.10.2015 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilmesi, çeşitli sebeplerle maarif müfettişlerinin görevlendirilemediği durumlarda yerlerine ilgi (a) yönetmelik 16. Madde'debelirtilen usul ve esaslar çerçevesinde görevlendirmelerin gerçekleştirilmesi,

2. değerlendirici müdürü olarak görevlidir. Ancak ilgi (a) yönetmelik 16. Madde'de belirtilen sebeplerle eğitim kurumu müdürünün değerlendirici olamaması durumunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından değerlendirici müdür görevlendirilmesinin ivedilikle yapılması, Değerlendirici görevlendirilmesi yapılmasını takiben söz konusu görevlendirmenin değerlendiricilere ve aday öğretmene tebliğinin yapılması, MEBBİS Aday Öğretmen Modülünde görevlendirmelerin işlenmesi, aday öğretmen ve değerlendiricilerin bir araya gelerek performans değerlendirme sürecini planlanması,

B)Değerlendirme takvimi

Ek 1 tablo doğrultusunda;

1.Bakanlığımız öğretmen kadrolarına atandıktan soma henüz performans değerlendirmesi yapılmamış veya 11.10.2015 tarihinde yapılan Asli Öğretmenliğe GeçişYazılı Sınavında "Başarısız" olan adayöğretmenlerinbirinci değerlendirmesinin 15.01.2016 tarihine kadar, ikinci değerlendirmesinin 2015 - 2016 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 29.04.2016 tarihine kadar üçüncü değerlendirmelerinin 2015 -2016 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 10.06.2016 tarihine kadar yapılması,

2. 2014-2015 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde bir performans değerlendirmesi yapılan aday öğretmenlerin İkinci performans değerlendirmesinin 04.12.2015 tarihine kadar, üçüncü performans değerlendirmesinin 31.12.2015 tarihine kadar yapılması,

3.İlgi (a) yönetmeliğin geçici 6. Maddesi kapsamında iki performans değerlendirmeye tabi olan aday öğretmenlerden 2014 - 2015 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde değerlendirilmesinde eksikler bulunan aday öğretmenlerden;

a.Her iki performans değerlendirmesi eksik olanların 04.12.2015 tarihine kadar birinci değerlendirmesinin, 31.12.2015 tarihine kadar ikinci performans değerlendirmesinin yapılması,

b.Yalnızca ikinci performans değerlendirmesi eksik olanların ise ikinci performans değerlendirmesinin 31.12.2015 tarihine kadar yapılması

4.Tamamlanmış değerlendirme formlarından üç nüsha alınarak bir nüshası aday öğretmene verilmesi, diğer nüshası değerlendiricinin kendisinde kalması, üçüncü nüshası aday öğretmenin özlük dosyasında tutulması, değerlendirmeyi müteakip formların ivedilikle MEBBIS aday öğretmen modülüne değerlendiriciler tarafından işlenmesi,

5.Performans değerlendirmesinde aday öğretmenin her dönem iki ay fiili çalışma şartı aranmaktadır. Bu şartı karşılayabilecek durumda olup mazereti sebebiyle (doğum, askerlik, sağlık sorunları vb.) dilekçe ile talep eden aday öğretmenlerin değerlendirmelerinin yukarda bahsedilen takvime bağlı kalınmaksızın yapılması,

C)Diğer hususlar

Ayrıca adaylık kaldırma işleminin Ek-2 de sunulan matbu form ile yapılması; Hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Ali YILMAZ

Bakan a.

Genel Müdür V.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.