Hava Durumu

Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 eğitim Öğretim Yılı 3. dönem online (çevrim İçi ) sınavları Duyurusu

Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları için online sınav sistemi 03.07.2021 (saat 09.30’dan) - 07.07.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

Haber Giriş Tarihi: 02.11.2021 18:58
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2021 20:58
https://www.kamuajans.com/
Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 eğitim Öğretim Yılı  3. dönem online (çevrim İçi ) sınavları Duyurusu

SINAVIN ADI

Açık Öğretim Kurumları(Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam

Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Online

(Çevrim İçi) Sınavları

SINAV TAKVİMİ

Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları için online sınav

sistemi 03.07.2021 (saat 09.30’dan) - 07.07.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

SINAV UYGULAMASI

1. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler

arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

2. Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine

katılabileceklerdir.

3. Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte

başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

4. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav

kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu

olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar

AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

5. Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ‘şifremi

unuttum’ seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini

öğrenebileceklerdir.

6. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler

tarafından onaylanacaktır.

7. Online sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden öğrenciye

bildirilecektir. Bu bildirim ile öğrenci, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav

kurallarını ihlal eden öğrenci ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun

uyarınca cezai müeyyideler uygulanacaktır.

8. Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak

üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için

25 dk. süre uygulanacaktır.

9. Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler

ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

10.Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde

gösterilecektir.

11.Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında

“Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve

İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacaktır.

12.Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

13.Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını

başlatamayacaklardır.

14.Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen

öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre

yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.

15.Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi,

internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda

belirtilen son tarihe kadar “bir defaya mahsus” sınava kaldıkları yerden devam edeceklerdir.

16. Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci “Sınava

Girdi” sayılacak ve derse ait puanı “Sıfır” olacaktır. Öğrencinin tanımlanan tarih ve saatler

içinde mevcut derslerinden sınava katılmaması hâlinde katılmadığı ders/derslerden “Sınava

Girmedi” olarak işlem yapılacaktır.

17.Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm

uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında

herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı

kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı

veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya

sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir.

18.Öğrenciler, sınav sırasında basılı ya da dijital herhangi bir bilgi kaynağı kullanmayacaklardır.

19.Öğrenciler, sınav sırasında sınav sistemi ekranına ilişkin herhangi bir şekilde ekran görüntüsü

alma, görüntü kaydetme, görüntü aktarma, kopyalama ya da yazdırma gibi işlemler

yapmayacaklardır. Öğrencinin sınav sırasında ekran dışına çıkması durumunda sınavı

sonlandırılarak geçersiz sayılacaktır.

20.Sınav soru ve cevaplarının, sınav sırasında veya sonrasında her türlü paylaşımı yasaktır. Sınav

ekranında öğrencileri tanımlayacak güvenlik kodu bulunacak ve paylaşım ihlali hâlinde

öğrenciler hakkında 6764 sayılı Kanun hükümlerince işlem yapılacaktır.

21.Yetersizliği olan (engelli) öğrencilere yönelik aşağıdaki esaslara uyulur;

 Sınav sırasında, öğrencilerin karşılaşabilecekleri biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarından

dolayı sınava kısa süreli ara vermesi gereken durumlarda kolaylık sağlanacaktır.

Öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

 Görme engelli öğrencilerin, ilçe millî eğitim müdürlüklerine sınavdan 7 (yedi) gün önce

başvurarak “okuyucu/kodlayıcı” talebinde bulunması durumunda bu öğrencilerin halk

eğitimi merkezlerinde sınav tarihleri arasında uygun günlerde sınava alınmaları

sağlanacaktır.

22.Öğrenciye bağlı olmayan internet kesintilerinden kaynaklı sınavdan düşmelerde ve sınav

sisteminden kaynaklı teknik sebeplerle öğrencinin sınavı tamamlayamadığının tespit edilmesi

hâlinde Merkez Sınav Kurulu kararı ile telafi sınavı yapılabilecektir.

23.Sınav sırasında internet ağının bölge/ülke genelini de etkileyecek şekilde saldırıya uğraması ya

da onarımının ve etkilerin kısa sürede giderilemediği arıza durumlarının, tespit edilmesi (yurt

dışı için yurt dışı eğitim müşavirliği/ataşeliğince) hâlinde Merkez Sınav Kurulu kararı ile telafi

sınavı yapılabilecektir.

Ayk_yoretim_Kurumlar_2020-2021_Eitim_yoretim_Yl_3._Dynem_Online_yOevrim_yi_Snavlar_Duyurusu_18.06.2021.pdf

Bunlar da ilginizi çekebilir

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.