696 Sayılı KHK'ya Göre Vize Edilen Geçici İşçi Pozisyonları Yazısı

696 Sayılı KHK'ya Göre Vize Edilen Geçici İşçi Pozisyonları Yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 21525590-903.02.01-E.26229018 sayılı 696 Sayılı KHK'ya Göre Vize Edilen Geçici İşçi Pozisyonları konulu 31 Aralık 2019 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Genel Müdür İsmail Çolak imzalı resmi yazıda ''Hazine ve Maliye Bakanlığının 30/04/2019 tarihli ve 48669 sayılı yazısında özetle; 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 127. maddesi ile 375 sayılı KHK'ya eklenen Geçici 23. Maddenin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 19. maddesinin 3. fıkrasında yer alan; "Geçici işçi olarak istihdam edilecek personel; en son hizmet alım sözleşmelerinde öngörülen dönem ve çalışma sürelerini aşmamak kaydıyla, 5620 sayılı Kanun'un 3. maddesi hükümleri çerçevesinde istihdam edilmeye devam olunur." hükmüne istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığınca herhangi bir vize işlemi yapılmasına gerek bulunmadığı, geçici işçi istihdamına ilişkin iş ve işlemlerin anılan hüküm çerçevesinde Bakanlığımızca yürütülmesine devam edilmesinin uygun olacağı belirtilmişti.

Buna göre;

1. Yukarıda yer alan hüküm ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü doğrultusunda, Bakanlığımızca 2020 mali yılında 10 ay süre ile geçici işçi olarak çalışmaları uygun görülen işçilerin listeleri ekte gönderilmiştir. Bu süreler 696 sayılı KHK'ya uygun olarak belirlendiğinden, uzatılması mümkün bulunmamaktadır.

2. Herhangi bir nedenle (emeklilik, istifa, ölüm, fesih gibi haller dahil - askerlik, doğum izni, ücretsiz izin gibi askı halleri hariç) tamamen işten ayrılan sürekli veya geçici işçilerin kayıtları düzenli olarak MEBBİS'ten düşülecektir. Yıl içerisinde (sadece 2020 yılı) kayıttan düşülen veya mahkeme kararı gibi nedenlerle göreve başlatılan işçilerin listeleri, liste formatına uygun olarak her yıl Aralık ayının ilk haftasında Bakanlığımıza bildirilecektir.

3. Geçici işçi kadroları yılda 10 ay üzerinden vize edildiğinden bu süre, 01/01/2020 tarihinden itibaren ekli vize listelerinde belirtildiği şekilde ve mümkün olduğunca TEMMUZ-AĞUSTOS aylarında, işçilerin iş sözleşmeleri askıya alınmak ve bir defada kullanılmak (bu iki aylık süre bölünerek kullanılmayacak ve maaş tahakkuk dönemine göre ayarlanabilecektir. Örneğin: 15 Haziran-14 Ağustos gibi) suretiyle uygulanacak, ancak zorunlu haller ile işin veya işyerinin gereklerine göre bu iki aylık süre diğer aylarda da kullanılabilecektir. Askı uygulaması SGK İl Müdürlüklerince farklı usullerle yapılabileceğinden, bu konuda bağlı olunan SGK İl Müdürlüğünün ilgili birimi ile varılacak mutabakata göre hareket edilecektir.

İş sözleşmelerinin askıya alındığı iki aylık süre/dönem için tahakkuk işlemleri, "MEB İşçi Ücret Bordro Modülü" yapısına eklenmiş olup, bu dönemde ücret, sosyal yardımlar, kıdem tazminatı, ilave tediye ve ikramiye gibi hiçbir ödeme yapılmayacak, bu süreler kıdem tazminatına esas süreden de sayılmayacaktır. Askı dönemine denk gelebilecek ilave tediye veya ikramiyeler, askı bitiminden sonra yapılacak ilk maaş ödemesiyle birleştirilerek ödenebilecektir.

Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 88. maddesinin 4. paragrafında yer alan; "Kamu idaresine ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalıların iş sözleşmesinin askıda kaldığı aylara ait genel sağlık sigortası primi, 82'nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazancın alt sınırının 30 günlük tutarı üzerinden ilgili kamu idaresince ödenir." hükmünden dolayı, her bir işçi için SGK'ya iki ay boyunca asgari ücretin %12'si oranında Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödenmesi gerekmektedir. GSS primlerinin beyan ve ödenmesinde e-bildirge sistemindeki 41 nolu belge türü kullanılacaktır.

Yapılacak işlemlerde herhangi bir cezai duruma düşülmemesi bakımından işlemler gerek askıya alma, gerek GSS uygulamalarında bağlı bulunulan SGK birimleri ile koordineli bir şekilde yürütülecektir.

Ayrıca, 696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçirilen işçiler; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları gün emekliye sevk edilecek, bu yazımızda belirtilemeyen hususlarda ise, ilgili mevzuat hükümlerine ve daha önce yapılan açıklamalarımıza göre işlem yapılacaktır.

4. İşçi nakillerinde ise; 12/02/2018 tarihli ve 2911983 sayılı Genelgemizde belirtildiği üzere, 696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen sürekli veya geçici işçilerin kadroları isim ve il bazında vize edildiğinden, en son ihale sözleşmesindeki teşkilat ve birimdeki işler üzerinden çalışmaya devam etmeleri gerekmekte olup, hiçbir şekilde il dışına nakilleri mümkün olmamaktadır. Mümkün olduğunca her işçi kadroya geçişten önceki birimlerinde çalışmaya devam edecek, ancak işin ve işyerinin gerektirdiği zorunlu hallerde Valiliğinizce il içi yer değişikliği yapılabilecektir.'' denilmiştir.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.