2 Haftalık Tatil'de Ek Ders Ücreti Ödenecek Mi?

2 Haftalık Tatil'de Ek Ders Ücreti Ödenecek Mi?

Kamuajans.com – Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın başkanlığında 12.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, dünyada hızla yayılan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bazı tedbirler alınmasına Karar verilmiştir.

 Bu Kapsamda Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında uygulanacak olan ikinci ara tatil 16-20 Mart 2020 tarihleri arasında uygulanacak, 23-27 Mart 2020 tarihleri arasında ise uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim öğretime devam edilecektir. Bu süreçte, Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim Kurumları tatil edilmiş; bu eğitim kurumlannda görev yapan yönetici ve öğretmenlere genel idari izin verilmiştir.

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 87 inci maddesinde; "Ortaöğretim kurumlannda görevli yönetici ve öğretmenler; eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine, derlerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk ış gününe kadar geçen sureler ile kasım ve nisan aylarında yapılacak ara tatillerde. Bakanlıkça hazırlanan program dâhilinde kendi okullarında mesleki çalışma yaparlar Mesleki çalışma programı, okul müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere hir hafta önceden duyurulur ' hükmüne yer verilmiş; bu Kapsamda yürürlüğe konulan diğer yönetmeliklerde de benzer düzenlemeler yer almıştır.

Diğer taraftan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin kararın 6*ncı maddesinin üçüncü fıkrasında; "Öğretmenlere. ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çatışma surelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir" denilmektedir.

Öte yandan, 01.09.2019 tarihli vc 30875 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline vc Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28.08.2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kararının "Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar" bölümünün "Ders görevinin yapılmış sayılacağı halller" başlıklı 2'nci maddesinde; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlannda ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğilim ve öğretim faaliyetlerim fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu surelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönelim hazırlık ve planlama görevlerim yapmış sayılırlar " hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede;

I- İlgili mevzuatı gereği meslekle ilgili çalışma yapmaları öngörülen öğretmenlerin, 16-20 Mart 2020 tarihleri arasında meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırıImaları; yöneticilerin ise bu tarihlerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim hazırlık ve planlama görevleri yapmış sayılmaları,

2- Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin 23-27 Mart 2020 tarihleri arasında üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılmaları,

3- Ders dışı eğitim çalışmaları ile nöbet görevinin yapılmış sayılacak görevler arasında bulunmadığı ve iş günleri kapsamında olmayan hafta sonu tatil lgönüerlnde yapılmış sayılacak herhangi bir ders görevinin bulunmayacağı hususlarının göz önünde tutulması,

4- Eğitim kurumları yöneticilerince, bu süreçte eğitim kurumlarında yapılacak dezenfeksiyon uygulamasının gerçekleştirilmesini sağlamak üzere gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedır.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.