1999 Yılında Verilen Disiplin Cezasının 5525 Sayılı Af Kapsamına Girme Durumu

1999 Yılında Verilen Disiplin Cezasının 5525 Sayılı Af Kapsamına Girme Durumu

kamuajans.com - Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 97202150-903.08.02-E.4196056 sayılı 26 Şubat 2019 tarihli Görüş yazısı yayınlandı.

Daire Başkanı Ali Göncü imzalı resmi yazıda ''İliniz Milli Eğitim Müdürlüğü ... Şırnak Merkez Cumhuriyet İlköğretim Okulu Hizmetlisi olarak görev yapmakta iken işlemiş olduğu ''25 ocak 1999, 27 Ocak 1999, 28 Ocak 1999 ve 29 Ocak 1999 tarihlerinde okulda olmadığı, okulun kapısının kilitli, bahçe kapısının zincirle bağlanarak kilitlendiği, 25 Aralık 1998 tarihinde okulda yapılan denetimde kaloriferlerin yanmadığı, okulun temizlenmediği'' fiilleri nedeniyle 31 Ağustos 1999 tarihinde almış olduğu ''Bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması'' cezasının, 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun kapsamına girip girmediği hususunda tereddüte düşüldüğü belirtilerek görüş istenildiğine dair Siirt Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 25 Şubat 2019 tarihli ve 46264178-903.03.01-E.4061230 sayılı yazınız incelenmiştir.

5525 sayılı Kanunun 1 'inci maddesinde; "Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ... hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir." hükmü yer almaktadır.'' denilmiştir. 

04.07.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun kapsamına girip girmediği hususunda MEB görüş yazısı yayımladı.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.