16 Eylül 2021 Tarihli 24 Kasım Öğretmenler Günü konulu 2021/15 Genelge

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan E-30408313-880-32172602 sayılı 16 Eylül 2021 tarihli 24 Kasım Öğretmenler Günü konulu 2021/15 Genelgenin ayrıntıları belli oldu.

EĞİTİM PERSONELİ 17.09.2021, 14:40 19.09.2021, 11:25
16 Eylül 2021 Tarihli 24 Kasım Öğretmenler Günü konulu 2021/15 Genelge

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzalı resmi yazıda ''Öğretmenler Günü Bakanlığımızın koordinesinde yürütülecek; öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki algısının daha da yükseltilmesine katkı sağlayacak, moral ve motivasyonlarını artıracak, birlik ve beraberliğini pekiştirecek program ve etkinliklerle, yurt içinde ve dış temsilciliklerimizde kutlanacaktır.

Kutlama programlarının, öğretmenlerin “Bu benim günüm!” diyerek gönülden sahipleneceği ve gönüllü katılacağı, aynı zamanda toplumun öğretmenin güçlü şahsiyetini ve adanmışlığını idrak edeceği etkinlikler olmasına özen gösterilecek; etkinliklerde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına azamî ölçüde dikkat edilecektir.

Bu kapsamda:

1- Öğretmenler Günü tören ve etkinlik programlarının hazırlanması ve uygulanması için il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizde kutlama kurulları oluşturulacak; bu kurullar, Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerinde Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği'nde belirtilen görevleri yerine getirecektir.

2- İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizce Öğretmenler Günü kutlama programlarının hazırlanması ve uygulanmasında; öğretmenlerin, öğrencilerin, okul yönetimlerinin, okul aile birliklerinin, velilerin, halkın, kamu ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve basın-yayın kuruluşlarının etkin katılımı, gerekmesi hâlinde elektronik iletişim teknikleri de kullanılarak sağlanacaktır.

3- İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimiz hazırlayacakları programlarda imkân ve çevre şartlarını dikkate alarak eğitici ve bilgilendirici etkinlik programlarının hazırlanmasına özen gösterecektir. Eğitim kurumlarında düzenlenecek programlara mülki idare erkânı, şehit öğretmen yakınları, emekli öğretmenler, okullarından mezun başarılı ve örnek öğrenciler ile çevre sakinleri davet edilecek; meslekte başarılı emekli öğretmenler ile başarılı mezun öğrencilerin anılarını paylaşmaları sağlanacaktır.

4- Başta şehit öğretmenler olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimiz kabirleri başında anılacak; şehit öğretmen aileleri ve huzurevlerinde kalan emekli öğretmenler ziyaret edilecek ve emekli öğretmenlerin emekli oldukları okullardaki programlara öncelikle davet edilmeleri sağlanacaktır.

5- Eğitim kurumları, Öğretmenler Günü kutlamalarını öncelikle kendi bünyelerinde gerçekleştirecek; birbirine yakın konumda olan eğitim kurumları yapacakları etkinlikleri birlikte hazırlayacakları programlarla da kutlayabilecektir.

6- Öğretmenler Günü kutlamalarında; Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği'nin 16, 23 ve 24’üncü maddelerine göre adaylığı kaldırılan öğretmenlerin “Yemin” etmeleri ve yıl içinde emekli olan öğretmenlere “Hizmet Şeref Belgesi” verilmesi sağlanacaktır.

7- İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizin web platformlarında öğretmen bilgilendirme sayfaları oluşturucak; bu sayfalarda öğretmenlerin mesleki dayanışmalarını güçlendirecek bilgi paylaşımlarına, öğretmenlerin kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetleri ile emeklilik, evlilik, hastalık, kan ihtiyacı ve ölüm gibi çeşitli duyurulara yer verilecektir.

8- İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizde oluşturulan kutlama kurullarınca; öğretmen, öğrenci ve veliler arasında öğretmenlik mesleği ile ilgili belirlenecek konularda anı, resim, şiir, kompozisyon, kısa film ve benzeri yarışmalar düzenlenecektir. Dereceye giren öğretmen, öğrenci ve velilere Öğretmenler Günü etkinlikleri sırasında ödüllerinin verilmesi ve dereceye giren eserlerin sergilenmesi/izlenmesi sağlanacaktır.

9- Kutlama kurulları; gençlik ve spor il müdürlükleri, belediye başkanlıkları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak öğretmenlerden oluşan takımlarla futbol, basketbol, voleybol, hentbol, tenis, masa tenisi ve benzeri müsabakalar ile halk oyunları, koro ve solo müzik gösterileri düzenleyecektir.

10- İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, mesleki başarılarıyla öne çıkan öğretmenlerin başarı öykülerini meslektaşlarıyla ve üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adaylarıyla paylaşabilecekleri konferans, panel, söyleşi ve benzeri etkinlikler düzenleyecek; ayrıca söz konusu başarı öykülerini anlatan kısa film ve görseller hazırlayarak kamuoyuna sunacaktır.

11- Kutlama kurullarınca, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak Öğretmenler Gününü kapsayan haftada ve yıl içerisinde öğretmenlik mesleğinin misyon, saygınlık, rehberlik ve adanmışlık gibi temalarını ele alan panel, sempozyum, açık oturum, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlenecektir.

12- Öğretmenler Gününü kapsayan hafta ve yıl içerisinde kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak öğretmen ve öğrencilere yönelik indirim kampanyalarının düzenlenmesine özen gösterilecektir.

13- İl ve ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak Öğretmenler Gününü kapsayan haftada “2021 Yılı Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı” oluşturulacak ya da var olan hatıra ormanları geliştirilecektir.

14- Bakanlığımız koordinasyonunda Ankara’da düzenlenecek Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine il, ilçe ve dış temsilciliklerimizden katılacak başarılı öğretmenlerin seçiminde Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te açıklanan usul ve esaslara uyulacaktır.

15- Ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle yüz yüze gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerin yapılamaması durumunda söz konusu etkinlikler, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından elektronik iletişim teknikleri uygulanarak gerçekleştirilecektir.

16- Millî Eğitim Bakanlığının 18.09.2020 tarihli ve 2020/6 sayılı Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu çerçevede 24 Kasım 2021 Öğretmenler Gününün, öğretmenler arasındaki meslekî dayanışma, iletişim, sevgi, saygı ve meslekî algıyı güçlendirerek öğretmenlik mesleğinin kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını sağlayacak şekilde hazırlanan programlarla kutlanmasını ve kutlamalar sırasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini rica ederim.'' denilmiştir.

İL VE İLÇE TEMSİLCİSİ ÖĞRETMENLERİN SEÇİM USUL VE ESASLARI

A) İl/ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıdaki hususlara öncelikle dikkat edilecektir:

1- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okul/kurumlarda bilfiil öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

2- Öğretmenlik mesleğinde en az üç (3) yıllık hizmeti bulunmak,

3- Son beş (5) yıl içerisinde “Aylıktan Kesme” veya daha ağır bir ceza almamış olmak,

4- Son beş (5) yıl içinde Bakanlıkça düzenlenen faaliyetlere il temsilcisi öğretmen olarak katılmamış olmak.

B) Okul/kurum müdürlükleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde belirtilen görevlere ilaveten il ve ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıda belirtilen iş ve işlemleri gerçekleştirecektir:

1- Okul/kurum müdürlükleri, okul/kurumlarında görev yapan öğretmenlere, öğretmenlerin seçimine ilişkin esas ve usulleri imza sirküsü ile duyuracaktır.

2- “Değerlendirme Formu Ek-2”nin birinci bölümünde yer alan kişisel bilgilerin başvuru sahibi öğretmen tarafından dijital ortamda doldurulması sağlanacaktır.

3- Ek-3 formu doldurularak ilgili puanlar Ek-2 formunun ikinci bölümüne işlenecek ve 30 Eylül 2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar öğretmenin başvurusunda sunduğu bilgi, belge, doküman ve yakın zamanda çekilmiş jpg formatında taranmış yüksek çözünürlüklü fotoğrafıyla birlikte ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir.

C) İlçe millî eğitim müdürlükleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde belirtilen görevlerin yanı sıra ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirecektir:

1- İlçe millî eğitim müdürlükleri, ilçede yer alan her derece ve türdeki okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlere Öğretmenler Günü kutlamaları için ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçimine ilişkin esas ve usulleri en etkin şekilde duyuracaklardır.

2- İlçe millî eğitim müdürlüklerince, ilgili şube müdürünün başkanlığında; temel eğitim, ortaöğretim, din öğretimi, mesleki ve teknik eğitim, özel eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarının müdürlerinden oluşan yedi kişilik “İlçe Değerlendirme Komisyonu” kurulacaktır.

3- İlçe Değerlendirme Komisyonu, başvuruda bulunan öğretmenlere ait Ek-2 Değerlendirme Formunun birinci bölümündeki kişisel bilgilerin tam ve doğru yazıldığını kontrol edeceklerdir. Öğretmenin değerlendirilmesine esas teşkil eden okul/kurum müdürlüklerince gönderilen bilgi, belge ve dokümanlar doğrultusunda Ek-3 formunu doldurarak ilgili puanları Ek-2 formun ikinci bölümüne işleyecek ve en yüksek puanı alan 3 (üç) öğretmeni ilçe temsilcisi olarak belirleyeceklerdir. Aynı puana sahip öğretmenler olması durumunda öncelik, sırasıyla doktora yapmış olana, tezli yüksek lisans yapmış olana, yöneticilikte geçen hizmet süresi fazla olana, hizmet puanı yüksek olana verilecektir.

4- İlçe millî eğitim müdürlükleri, ilçe temsilcisi olarak belirlenen 3 (üç) öğretmene ait Ek-2 ve Ek-3 formlar ile değerlendirmede esas alınan bilgi, belge ve dokümanların onaylı birer örneğini elektronik ortamda 8 Ekim 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar il millî eğitim müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

5- İlçe millî eğitim müdürlükleri, ilçe genelinde mesleki çalışmalarıyla öne çıkan ve başarı öyküleri bulunan ilçe temsilcisi öğretmenlerin çalışmalarını, Öğretmenler Günü kutlama ve etkinlikleri ile yıl içinde gerçekleştirilen benzeri etkinlikler sırasında, yerel ve ulusal medya ile iş birliği yaparak kamuoyuna tanıtacak ve bu öğretmenleri ödüllendireceklerdir.

Ç) İl millî eğitim müdürlükleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde belirtilen görevlerin yanı sıra il temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıdaki iş ve işlemlerigerçekleştireceklerdir:

1- İl millî eğitim müdürlükleri, Bakanlığımız talimatları doğrultusunda, il genelinde yer alan her derece ve türdeki okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlere, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarına katılmak için başvuruda bulunacak ilçe ve il temsilcisi öğretmenlerin seçimine ilişkin esas ve usulleri en etkin şekilde duyuracaklardır.

2- İl millî eğitim müdürlükleri, ilgili müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında; temel eğitim, ortaöğretim, din öğretimi, mesleki ve teknik eğitim, özel eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarının müdürlerinden oluşan yedi kişilik “İl Değerlendirme Komisyonu” kurulacaktır.

3- İl Değerlendirme Komisyonları; merkez ilçelerin bulunmadığı il merkezlerindeki okul/kurumlardan müracaat eden öğretmenler ile merkez ve diğer ilçe milli eğitim müdürlüklerince seçilen öğretmenlere ait Ek-2 Değerlendirme Formunun birinci bölümündeki kişisel bilgilerin tam ve doğru yazıldığını kontrol edeceklerdir. Öğretmenin değerlendirilmesine esasteşkil eden ilçe millî eğitim müdürlüklerince gönderilen bilgi, belge ve dokümanlar doğrultusunda Ek-3 formunu doldurarak ilgili puanları Ek-2 formun ikinci bölümüne işleyecek ve en yüksek puanı alan 1 (bir) öğretmeni il temsilcisi olarak belirleyeceklerdir. Aynı puana sahip öğretmenler olması durumunda öncelik, sırasıyla doktora yapmış olana, tezli yüksek lisans yapmış olana, yöneticilikte geçen hizmet süresi fazla olana, hizmet puanı yüksek olana verilecektir.

4- İl millî eğitim müdürlükleri; Ek-2 formuna göre yapılan değerlendirmede il genelinde en yüksek puanı alan il temsilcisi olarak seçilen öğretmene ait Ek-2 form ile değerlendirmeye esas bilgi ve belgeleri sadece DYS ortamında, 22 Ekim 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Ek-2 formda öğretmenin yakın zamanda çekilmiş ve jpg formatında taranmış yüksek çözünürlüklü fotoğrafı yer alacaktır. Ayrıca seçilen öğretmenin MEBBİS’ten alınan özgeçmişini göndereceklerdir.

5- İl millî eğitim müdürlükleri, il temsilcisi öğretmen ile illerindeki sıralama listesinde yer alan öğretmenlerin çalışmalarını, Öğretmenler Günü tören ve etkinlikleri ile yıl içinde gerçekleştirilen benzeri etkinlikler sırasında, yerel ve ulusal medya ile işbirliği yaparak kamuoyuna tanıtacak ve bu öğretmenleri ödüllendireceklerdir.

D) Bakanlığımız Merkez Yürütme Birimi, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde belirtilen görevlere ilaveten Ankara’da Bakanlığımız koordinesinde gerçekleştirilecek Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine illerden katılacak öğretmenlerin belirlenmesinde aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirecektir:

1- Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmene Hizmet, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Daire Başkanının Başkanlığında “Merkez Değerlendirme Komisyonu” kurulacaktır.

2- Merkez Değerlendirme Komisyonu, illerden Bakanlığa gönderilen mesleki çalışmalarıyla öne çıkan ve başarı öyküleri bulunan öğretmenlere ait Ek-2 form ile değerlendirmeye esas bilgi, belge ve her türlü dokümanı değerlendirecektir.

3- Bakanlığımız koordinesinde 24 Kasım 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine illerden katılacak öğretmenlerin isim listesini 05 Kasım 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Makam Onayına sunarak il millî eğitim müdürlüklerine duyuracaktır.

Yorumlar (0)
15
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Konyaspor 10 17
6. Karagümrük 9 17
7. Galatasaray 9 17
8. Alanyaspor 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 9 12
11. Gaziantep FK 10 12
12. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
13. Kayserispor 10 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Giresunspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 8 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Samsunspor 9 12
9. Boluspor 9 11
10. Gençlerbirliği 8 11
11. Menemenspor 10 11
12. İstanbulspor 9 10
13. Denizlispor 9 10
14. Altınordu 9 10
15. Adanaspor 10 9
16. Manisa FK 10 9
17. Bursaspor 8 8
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 8 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Man City 9 20
3. Liverpool 8 18
4. Brighton 9 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 9 14
9. Arsenal 9 14
10. Wolverhampton 9 13
11. Brentford 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Athletic Bilbao 9 16
8. Barcelona 8 15
9. Real Betis 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 9 5
20. Getafe 9 2