Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Norm Kadro Güncellemesinde Yapılması Gereken İş ve İşlemler ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Kurum Bilgileri Veri Giriş Ekranı ve Öğrenci Sayıları Veri Giriş Ekranı'na ait bilgiler şöyle:

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Yakın zamanda kamuoyuna açıklanacak" Milli Eğitim Bakanı Özer: "Yakın zamanda kamuoyuna açıklanacak"
Veri giriş ekranlarında bilgi girişi yapılabilmesi için; kurum bilgileri veri giriş, norm bilgileri veri giriş, öğrenci bilgileri veri giriş ekranlarında “Kaydet” işlemi yapılması zorunludur. Bu işlem yapılmadığı takdirde eokul ve diğer modüllerden gelen verilerin sisteme aktarımı gerçekleştirilemeyecektir.

A.KURUM BİLGİLERİ VERİ GİRİŞ EKRANI

e-okul üzerinden; Öğretim şekli, derslik sayısı, yatılı ve pansiyon, birleştirilmiş sınıf bilgileri, yatılı öğrenci sayısı, okul ve kurumdaki oda sayısı verileri aktarılacaktır (Bu verilerde ki hata ve eksikliklerin e-okul ve ilgili modüllerde tam ve doğru şekilde güncellenmesi).

Eğitim kurumu müdürlüklerince girilmesi gereken veriler; Tam gün/tam yıl, çırak-kursiyer sayısı, 3308’e tabi öğrenci sayısı, A.Ö. kapsamında yüz yüze eğitim öğrenci sayısı, kurum taşıma eğitim merkezi, döner sermaye, hastane okulu bilgileri, alan/bölüm, atölye, laboratuvar sayıları ve aynı binada eğitim veren kurumların ilişkilendirme iş ve işlemleri.

B.ÖĞRENCİ SAYILARI VERİ GİRİŞ EKRANI

e-okul üzerinden; Özel Eğitim Kurumları ile diğer eğitim kurumları bünyesindeki özel alt sınıflar hariç olmak üzere, tüm eğitim kurumlarında ve özel eğitim kurumları ana uygulama sınıflarındaki şube ve öğrenci sayıları aktarılacaktır (Bu verilerde ki hata ve eksikliklerin e-okulda tam ve doğru şekilde güncellenmesi).

Eğitim kurumu müdürlüklerince girilecek veriler; Özel eğitim kurumları ile özel alt sınıfı bulunan eğitim kurumlarındaki, özel eğitim öğrencilerinin engel durumlarına ait açılımlarının yapılması (öğrenci sayıları veri giriş ekranındaki tabloya; özel eğitime tabi öğrencilerin engel durumları ile şube sayılarının manuel olarak işlenmesi gerekmektedir. Ancak e-okuldaki kayıtlı öğrenci sayısı ile veri ekranına girilen öğrenci sayısının eşleşmemesi durumunda kaydet işlemi yapılamayacaktır.).

C.NORM BİLGİLERİ VERİ GİRİŞ EKRANI

e-okul üzerinden; ilkokul, ortaokul, yatılı bölge ortaokulu ile imam hatip ortaokullarına ait Talim ve Terbiye Kurulunun yayımlamış olduğu haftalık ders çizelgeleri sisteme yüklenmiş olup, bu çizelgeler doğrultusunda kurum türlerine göre zorunlu ders yükleri otomatik yansıtılmaktadır.

Bunun dışında;

1-ilkokul, ortaokul, yatılı bölge ortaokulu ile imam hatip ortaokullarının seçmeli ve yönetici ders yükleri,

2-Sistem tarafından hesaplanan zorunlu ders yükleri dışında okutulan alanların sisteme işlenerek “yönetici, norma esas ve seçmeli ders yükü” alanların (Örn: almanca, fransızca, arapça vb.) ve şube bazlı belirlenen alanların (Örn: okul öncesi , özel eğitim ve rehberlik vb. ) eklenmesi,

3-Ortaokullarda zorunlu ders olarak okutulan ve grup eğitimi yapılan derslerde, ders yüklerinin manuel olarak girilmesi (Teknoloji ve tasarım, Arapça vb.),

4-Ortaöğretim kurumları ile özel eğitim kurumlarının tüm ders yüklerinin, eğitim kurumu müdürlüklerince girilmesi,

5-Veri ekranındaki alanların kontrol edilmesi ve varsa eksik alanların eklenerek ders yüklerinin girilmesi, gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Haftalık ders çizelgelerinde yapılan değişiklikler doğrultusunda veri güncellemesinin yapılması; değişiklik yok ise mevcut verilerin kontrolden geçirilmesi gerekmektedir.

İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN NORM KADRO GÜNCELLEMESİNDE YAPMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

1-Süresi içerisinde veri güncellemesi yapmayan eğitim kurumlarının uyarılması,

2-Aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki ayrı kurum kodlarıyla açılan eğitim kurumları ile aynı bahçede faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki ayrı kurum kodları ile açılan özel eğitim kurumlarının, tespitinin yapılarak söz konusu kurumların, Norm Modülündeki Kurum Bilgileri veri giriş ekranında gösterilmesi ve müdür normunun öğrenci sayısı en fazla olan kuruma verilmesi (müdür normu verilecek kurum)

3-Eğitim bölgesine bağlanması gereken eğitim kurumları ile eğitim bölgesinden bağımsız olması gereken eğitim kurumlarının kontrol edilmesi, gerekmektedir.