KamuAjans.Com-Anadolu Eğitim Sendikası aynı iş kolunda çalışan öğretmenler, memurlar ve akademisyenlerin aynı kanuna tabi farklı eğitim sendikalarına üye olduğunun ya da sendikasız kalma tercihinde bulunabildiğinin bilincindedir. Öte yandan çalışma hayatımızda ortak sorunlara muhatap olunduğu da bir gerçektir.

Öğretmenlere yüksek lisansta yeni dönem! Anlaşma yapıldı! Öğretmenlere yüksek lisansta yeni dönem! Anlaşma yapıldı!
Sendikamız tarafından oluşturularak 47 il/ilçe merkezinde 1355 eğitim çalışanına yüz yüze görüşme yöntemiyleuygulanan bu anket; sendikalara bakışı, beklenti ve eleştirileri tespit etmek amacını taşımaktadır. Sonuçlarını başta örgütlü olmaya eleştirel yaklaşan eğitim çalışanları olmak üzere eğitime taraf tüm kamuoyu ile paylaşmayı görev biliriz.

Eğitimciler sendika üyesi olduğu halde sendikasının kendisini temsil etmediğini düşünmektedir.

15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası kimi sendikaların kapatılması ve üyelerinin de ihraç edilmesi eğitimcileri olumsuz etkilemiştir.

Eğitim çalışanları sendikaların siyasi partilerle bağlantılı olmalarını sakıncalı bulmuşlardır.

Eğitimciler en önemli sorunun MESLEK ONURU olduğunu belirtmiştir.

Anadolu Eğitim Sendikası Eğitim ve Sosyal ve Sosyal İşler Sekreterliği