Adalet ve hakkaniyete uygun olmayan eşitlik ilkesine de aykırılık oluşturan aylık karşılığı ders yükündeki farklılığın giderilmesi için Eğitim-Bir-Sen olarak dilekçe kampanyası başlattık.

Aynı eğitimi alan, mesleğe girişte aynı şartlara tabi olan, aynı görevi yapan öğretmenlerin, aylık karşılığı okutmak zorunda olduğu haftalık ders saatleri arasındaki farklılığın, hiçbir bilimsel ve pedagojik gerekçesi yoktur.

19. Milli Eğitim Şurasında karar altına alınan, toplu sözleşme müzakerelerinde masaya yatırılan KİK çalışma raporlarında yer alan bu haklı talep karşılanmalı, aylık karşılığı ders yükü 15 saatte eşitlenmelidir.