MEB Personel - EDEBİYAT MEZUNU SINIF ÖĞRETMENLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİNE ALAN DEĞİŞTİREREK GEÇMESİ İMKANI VERİLMELİDİR.

Yıldırım Kaya uzman öğretmenlik sınav sonuçlarını değerlendirdi Yıldırım Kaya uzman öğretmenlik sınav sonuçlarını değerlendirdi
1.Sınıf öğretmeni olup, TDE edebiyat Diplomasına sahip olan bütün öğretmenlerin Diplomaya dayalı Alan değiştirmesine imkan
sağlanmalıdır. Eğer gelecek yıl 5.sınıf hazırlık sınıfı olup, sadece İngilizce ve Türkçe dersleri verilecekse, ciddi anlamda ihtiyaç ortaya
çıkacağından sınıf öğretmenleri Edebiyat mezunlarına da Ortaokula Türkçe ye Alan değişikliği hakkı verilmelidir.

2.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ilahiyatçılar, nasıl Liseye geçebiliyorsa aynı fırsat Edebiyat mezunlarına da verilmelidir.(Bir
önceki Alan değişikliğinde Lise-ortaokul arası İlahiyatçılar geçiş yapmıştı)

3.Türk Dili ve Edebiyatı Diploması olan sınıf öğretmenlerinin, bu bölümü 4 yıl okuduklarından, geçmişte yapılan Yan Alan
öğretmenliğinden çok daha donanımlı oldukları tartışma götürmez bir gerçektir. Bu realiteye uyulmalı, branşlar arasında fırsat eşitliği
sağlanmalıdır.

4.Norm durumlarına bakıldığında, illerin çoğunda Türkçe öğretmen açığının, ihtiyacının tahmin edilenin çok üstünde olduğunu görüyoruz.
Yapılacak muhtemel Diplomaya dayalı bir Alan değişikliğinde, Türkçeyegeçebilecek nitelik ve donanıma sahip sadece Edebiyat mezunları değil
mı?

5.2012’de yan Alanı Türkçe olan sınıf öğretmenlerin çoğu Ortaokul Türkçe Öğretmenliğine geçti. Bu doğruysa Edebiyat mezununun Türkçe
öğretmenliğini yapması daha fazla doğru olmaz mı? Nitekim geçmişte örneği de az değildir; yani Türk Dili ve Edebiyatı birçok öğretmen şu
anda ortaokullarda Türkçe Öğretmenliği yapmaktadır.

6.Özellikle batıda Sınıf öğretmeni olup ta, ayrıca TDE mezunu, yani Edebiyat diploması olan öğretmenlerin Diplomaya dayalı Alan
değişikliği ile ortaokul geçmeleri halinde norm fazlası Sınıf Öğretmenliğine de ilaç gibi gelecektir.

7.Norn güncellemelerinde sonucunda, Ortaokul Türkçe Öğretmeni açığı-ihtiyacı olduğu gerçeği göz önüne alırsak, bu durumda olan sınıf öğretmeni Edebiyat mezunlarının Türkçe öğretmenliğine geçme fırsatı verilmesi elzemdir.

8.Sınıf Öğretmeni Okul İdarecilerinin, Alana(Ortaokul-Lise)’ye geçerken, geçebileceği yerin açık olması halinde istifa etmeden
Diplomaya dayalı Alan değiştirebilmelidir.

9.TED, Edebiyat mezunu sınıf öğretmenlerinin de sınırlı sayıda olduğundan, illerde lokal olarak ortaokul Türkçe açığını kapatarak
nispeten rahatlatacaktır. Haziran ayında Diplomaya dayalı Alan değişikliğini istiyoruz. Takvimin en kısa sürede açıklanmasını
istiyoruz.

  Milli Eğitim Bakanlığında Başbakanımız Binali YILDIRIM’ın daha önce yaptığı açıklamaya göre 50 bin öğretmen norm fazlası durumdadır.
Bakanlık Norm fazlası atama sürecini başlattı ve süreç ocak ayının ilk haftası tamamlanacak. İller norm fazlası olarak tercih etmeyenleri
Resen (zorunlu) atıyor. Resen atamalara rağmen bakanlık en fazla 25 bin norm fazlası öğretmeni eritecek. Geriye 25 bin norm fazlası
öğretmen kalıyor.
Özetle ; en iyi ihtimalle 25 bin norm fazlası öğretmen sorunu halledilemeyecek. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi yönetmeliğe aynen
bağlı kalınarak ve bütün normlar açılarak alan değişikliği yapılsa en fazla 15 bin öğretmen alan değişikliği yapacak bu da demektir ki, 15 -
20 bin norm fazlası öğretmen sorunu çözülecektir. Bakanlık alan değişikliği konusunda hiç düşünmeden ve tereddüte kapılmadan bütün
normları açmalıdır. Ve unutmamalıdır ki yıllara göre alan değişikliği istatistiklerini incelediğimizde kaç tane norm açılmışsa yaklaşık
olarak 5 te 1 i oranında öğretmen alan değişikliği yapmıştır. Örneğin bakanlık alan değişikliğine 20 bin norm açsa en fazla 4 bin öğretmen
alan değişikliği yapacaktır. Kısıtlı norm açılırsa alan değişikliğinin norm fazlası öğretmen sorununun çözümünde hiç bir faydası
olmayacaktır. Ve bakanlık kesinlikle normlar da kısıtlamaya gitmemelidir.

    Milli Eğitim Bakanlığı Başbakanımızın kamu da personel tasarrufu yapacağız fazla olan memurları boş olan yerlere kaydıracağız sözlerini
de dikkate almalıdır. Yani Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğe aynen bağlı kalınarak alan değişikliği kılavuzunu yayınlamalıdır ve alan
değişikliğine bütün normları açmalıdır. Devamın da yapacağı normfazlası atamalar ve Resen atamalar ile norm fazlası öğretmen sorununu
kalıcı olarak çözmelidir.

Bu şekliyle bütün normlar açılarak yapılacak alan değişikliğinde 15 –20 bin öğretmen eğitim – öğretime kazandırılmış olacak ve yaklaşık
olarak 300 – 400 bin öğrenci öğretmenine kavuşacaktır.