EBA TV (26-30 Ekim 2020) Yayın Akışı'nın ayrıntıları belli oldu. EBA TV İlkokul (26-30 Ekim 2020) Yayın Akışı, EBA TV Ortaokul (26-30 Ekim 2020) Yayın Akışı ve EBA TV Lise (26-30 Ekim 2020) Yayın Akışı şöyle:EBA TV İLKOKUL (26 EKİM 2020) YAYIN AKIŞI

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı İçinde ne var?
(Türkçe Dil, Fen,
Matematik, Müzik,
Hareket ve Oyun Etkinlikleri)
09.00 TÜRKÇE-4 Milli Mücadele ve Atatürk
(Kurallı Cümle Oluşturma
ve Eş Anlamlı Kelimeler)
09.30 MATEMATİK-4 Doğal Sayılarla
Çıkarma İşlemi
(Çıkarma İşlemi-1)
10.00 TÜRKÇE-3 Milli Mücadele ve Atatürk
(Sana Borçluyuz
Ta Derinden)
10.30 MATEMATİK-3 Doğal Sayılarla
Toplama İşlemi
(Eldesiz ve Eldeli
Toplama İşlemleri)
11.00 TÜRKÇE-2 Birey ve Toplum
(Hikâyede Başlık,
Konu ve Ana Fikir)
11.30 MATEMATİK-2 Doğal Sayılar
(Onluğa Yuvarlama-2)
12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz (K,k)
12.30 TÜRKÇE-1 Okuyorum Yazıyorum
(K Harfini Öğreniyorum-
Hece ve Kelimeler
Oluşturma-2)
13.00 MATEMATİK-1 Doğal Sayılar
(Rakamlar-0 Rakamı)
13.30 TÜRKÇE Öykü Ögeleriyle İlgili Sorulan
Sorulara Cevap Verme
14.00 MATEMATİK Toplama işlemi-1
14.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER
İÇİN TÜRKÇE
Aile-Akrabalık Adları (Kim?) -
Okuma-Yazma
Öğretimi U-u Sesi
15.00 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Milli Mücadele ve Atatürk
(Kurallı Cümle Oluşturma ve
Eş Anlamlı Kelimeler)
15.30 MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
(Çıkarma İşlemi-1)
16.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Milli Mücadele ve Atatürk
(Sana Borçluyuz Ta Derinden)
16.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılarla
Toplama İşlemi
(Eldesiz ve Eldeli
Toplama İşlemleri)
17.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Birey ve Toplum
(Hikâyede Başlık,
Konu ve Ana Fikir)
17.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar
(Onluğa Yuvarlama-2)
18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz (K,k)
18.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum
(K Harfini Öğreniyorum-
Hece ve Kelimeler
Oluşturma-2)
19.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar
(Rakamlar-0 Rakamı)
19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) İçinde ne var?
(Türkçe Dil,
Fen, Matematik, Müzik,
Hareket ve Oyun Etkinlikleri)
20.30 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Dr. Dt. Ece ÖZTOPRAK
21.00 TÜRKÇE (Tekrar) Öykü Ögeleriyle İlgili
Sorulan Sorulara Cevap Verme
21.30 MATEMATİK (Tekrar) Toplama işlemi-1
22.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER
İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
Aile-Akrabalık Adları
(Kim?) -
Okuma-Yazma
Öğretimi U-u Sesi

EBA TV İLKOKUL (27 EKİM 2020) YAYIN AKIŞI

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı İçinde ne var?
(Fen, Müzik,
Sanat ve Türkçe Dil Etkinlikleri)
09.00 SOSYAL BİLGİLER-4 Kültür ve Miras
(Ailemin Tarihi-1)
09.30 FEN BİLİMLERİ-4 Besinler/Canlılar ve Yaşam
(Besinler ve Özellikleri)
10.00 HAYAT BİLGİSİ-3 Okulumuzda Hayat
(Mesleğimi Seçiyorum)
10.30 FEN BİLİMLERİ-3 Kuvveti Tanıyalım
(Varlıkların Hareket Özellikleri-1)
11.00 HAYAT BİLGİSİ-2 Okulumuzda Hayat
(İletişim Kuralları-2)
11.30 MATEMATİK-2 Doğal Sayılar
(Değerlendirme)
12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz (K,k)
12.30 HAYAT BİLGİSİ-1 Okulumuzda Hayat
(Okul İçi Etkinlere Katılım-1)
13.00 MATEMATİK-1 Doğal Sayılar
(Sayılar-10,11 ve 12 Sayısı)
13.30 TÜRKÇE O Sesini Tanıma,
Okuma ve Yazma
14.00 HAYAT BİLGİSİ Millî ve Dini Bayramlar
14.30 1-2-3-4 YABANCI
ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
Evin Bölümleri - T-t Sesi
15.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) Kültür ve Miras
(Ailemin Tarihi-1)
15.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Besinler/Canlılar ve Yaşam
(Besinler ve Özellikleri)
16.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Okulumuzda Hayat
(Mesleğimi Seçiyorum)
16.30 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Kuvveti Tanıyalım
(Varlıkların Hareket Özellikleri-1)
17.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Okulumuzda Hayat
(İletişim Kuralları-2)
17.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar
(Değerlendirme)
18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz (K,k)
18.30 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Okulumuzda Hayat
(Okul İçi Etkinlere Katılım-1)
19.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar
(Sayılar-10,11 ve 12 Sayısı)
19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) İçinde ne var?
(Fen, Müzik,
Sanat ve Türkçe Dil
Etkinlikleri)
20.30 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Kayhan KARLI
21.00 TÜRKÇE (Tekrar) O Sesini Tanıma,
Okuma ve Yazma
21.30 HAYAT BİLGİSİ (Tekrar) Millî ve Dini Bayramlar
22.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER
İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
Evin Bölümleri - T-t Sesi

EBA TV İLKOKUL (28 EKİM 2020) YAYIN AKIŞI

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı İçinde ne var? ( Türkçe Dil, Fen, Oyun ve Matematik Etkinlikleri)
09.00 TÜRKÇE-4 Milli Mücadele ve Atatürk
(Büyük Harflerin
Kullanımı ve Zıt Anlamlı Kelimeler)
09.30 MATEMATİK-4 Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
(Çıkarma İşlemi-2)
10.00 TÜRKÇE-3 Millî Mücadele ve Atatürk
(Cumhuriyet Çocukları Marşı)
10.30 MATEMATİK-3 Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (Çıkarma İşlemi)
11.00 TÜRKÇE-2 Milli Mücadele ve Atatürk (Cumhuriyet Bayramı)
11.30 MATEMATİK-2 Doğal Sayılar (Toplama İşlemi-1)
12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz (İ,i)
12.30 TÜRKÇE-1 Okuyorum Yazıyorum (İ Harfini Öğreniyorum )
13.00 MATEMATİK-1 Doğal Sayılar (Sayılar-13,14 ve 15 Sayısı)
13.30 BİLİŞSEL BECERİLER Nesne Nitelikleri- I Az Çok Kavramı
14.00 MATEMATİK Toplama işlemi-2
14.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Ev Eşyaları - Okuma-Yazma Öğretimi Ü-ü Sesi
15.00 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Milli Mücadele ve Atatürk (Büyük Harflerin Kullanımı ve Zıt Anlamlı Kelimeler)
15.30 MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (Çıkarma İşlemi-2)
16.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Millî Mücadele ve Atatürk (Cumhuriyet Çocukları Marşı)
16.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (Çıkarma İşlemi)
17.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Milli Mücadele ve Atatürk (Cumhuriyet Bayramı)
17.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Toplama İşlemi-1)
18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz (İ,i)
18.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (İ Harfini Öğreniyorum )
19.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Sayılar-13,14 ve 15 Sayısı)
19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) İçinde ne var? ( Türkçe Dil, Fen, Oyun ve Matematik Etkinlikleri)
20.30 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Dr. Engin YURDAKUL
21.00 BİLİŞSEL BECERİLER (Tekrar) Nesne Nitelikleri- I Az Çok Kavramı
21.30 MATEMATİK (Tekrar) Toplama işlemi-2
22.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Ev Eşyaları - Okuma-Yazma Öğretimi Ü-ü Sesi

EBA TV İLKOKUL (30 EKİM 2020) YAYIN AKIŞI

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı İçinde ne var?
(Türkçe Dil, Sanat, Hareket, Oyun, Fen ve Matematik Etkinlikleri)
09.00 SOSYAL BİLGİLER-4 Kültür ve Miras (Ailemin Tarihi-2)
09.30 FEN BİLİMLERİ-4 Besinler/Canlılar ve Yaşam
(Besinler ve Özellikleri/ Proteinler)
10.00 İNGİLİZCE-3 My Family
10.30 TÜRKÇE-3 Millî Mücadele ve Atatürk
(Ünlem ve Soru İşareti)
11.00 İNGİLİZCE-2 Friends
11.30 HAYAT BİLGİSİ-2 Okulumuzda Hayat (Dinleme Kuralları)
12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz (İ,i)
12.30 TÜRKÇE-1 Okuyorum Yazıyorum
(İ Harfini Öğreniyorum-
Hece ve Kelimeler Oluşturma-1)
13.00 HAYAT BİLGİSİ-1 Okulumuzda Hayat
(Okul İçi Etkinlere Katılım-2)
13.30 BİLİŞSEL BECERİLER Nesne Nitelikleri- III Uzun- Kısa Kavramı
14.00 TÜRK İŞARET DİLİ Renkler, Vücudumuz
14.30 1-2-3-4 TBA TBA Kuşağı
15.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) Kültür ve Miras (Ailemin Tarihi-2)
15.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Besinler/Canlılar ve Yaşam
(Besinler ve Özellikleri/ Proteinler)
16.00 İNGİLİZCE-3 (Tekrar) My Family
16.30 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Millî Mücadele ve Atatürk
(Ünlem ve Soru İşareti)
17.00 İNGİLİZCE-2 (Tekrar) Friends
17.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Okulumuzda Hayat
(Dinleme Kuralları)
18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz (İ,i)
18.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum
(İ Harfini Öğreniyorum-
Hece ve Kelimeler Oluşturma-1)
19.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Okulumuzda Hayat
(Okul İçi Etkinlere Katılım-2)
19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) İçinde ne var?
(Türkçe Dil, Sanat,
Hareket, Oyun,
Fen ve Matematik Etkinlikleri)
20.30 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Dr. Melda KILIÇ
21.00 BİLİŞSEL BECERİLER (Tekrar) Nesne Nitelikleri- III Uzun- Kısa Kavramı
21.30 TÜRK İŞARET DİLİ (Tekrar) Renkler, Vücudumuz
22.00 1-2-3-4 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı

EBA TV ORTAOKUL (26 EKİM 2020) YAYIN AKIŞI

09.00 TÜRKÇE-5 Birey ve Toplum Teması
09.30 MATEMATİK-5 Doğal Sayılarla İşlemler/Zihinden Çarpma-Bölme
10.00 TÜRKÇE-6 Soru Çözümü
10.30 MATEMATİK-6 Çarpanlar ve Katlar/Ortak Bölen-Ortak Kat
11.00 TÜRKÇE-7 Soru Çözümü
11.30 MATEMATİK-7 Rasyonel Sayılar
12.00 TÜRKÇE-8 Cümlede Anlam1
12.30 MATEMATİK-8 Üslü İfadeler/Çözümleme ve Bilimsel Gösterim Soru Çözümü
13.00 ARAPÇA-5 6.Cezm
13.30 TÜRKÇE Büyük Harf ve Noktalama İşaretlerini Uygun Yerde Kullanma
14.00 MATEMATİK Örüntü Oluşturma
14.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Ev Eşyaları Nerede? - Hangi Renk? - Türkçe Okuma Yazma (P-R Harfleri)
15.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Birey ve Toplum Teması
15.30 MATEMATİK-5 (Tekrar) Doğal Sayılarla İşlemler/Zihinden Çarpma-Bölme
16.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Soru Çözümü
16.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Çarpanlar ve Katlar/Ortak Bölen-Ortak Kat
17.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Soru Çözümü
17.30 MATEMATİK-7 (Tekrar) Rasyonel Sayılar
18.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Cümlede Anlam1
18.30 MATEMATİK-8 (Tekrar) Üslü İfadeler/Çözümleme ve Bilimsel Gösterim Soru Çözümü
19.00 ARAPÇA-5 (Tekrar) 6.Cezm
19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Büyük Harf ve Noktalama İşaretlerini Uygun Yerde Kullanma
20.00 MATEMATİK (Tekrar) Örüntü Oluşturma
20.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Ev Eşyaları Nerede? - Hangi Renk? - Türkçe Okuma Yazma (P-R Harfleri)
21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Dr. Dt. Ece ÖZTOPRAK

EBA TV ORTAOKUL (27 EKİM 2020) YAYIN AKIŞI

09.00 SOSYAL BİLGİLER-5 Uygarlıkları Öğreniyorum
09.30 FEN BİLİMLERİ-5 Canlıları Tanıyalım - Canlıların Sınıflandırılması
10.00 SOSYAL BİLGİLER-6 İslamiyet'in Doğuşu
10.30 FEN BİLİMLERİ-6 Sindirim Sistemi
11.00 SOSYAL BİLGİLER-7 Osmanlı'nın Fetih Siyaseti
11.30 FEN BİLİMLERİ-7 Hücre - Geçmişten Günümüze Hücre
12.00 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 Cemiyetler Ve Kuvâyımillîye
12.30 FEN BİLİMLERİ-8 Mutasyon, Modifikasyon
13.00 ARAPÇA-6 6.Evde (İkinci Bölüm)
13.30 TÜRKÇE Sıfatların Metnin Anlamına Katkısını Açıklama
14.00 FEN BİLİMLERİ Işığın Görmedeki Rolü ve Işık Kaynakları
14.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Bu Eşyalar Kimin? - Türkçe Okuma Yazma (S-Ş-T Harfleri)
15.00 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Uygarlıkları Öğreniyorum
15.30 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Canlıları Tanıyalım - Canlıların Sınıflandırılması
16.00 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) İslamiyet'in Doğuşu
16.30 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Sindirim Sistemi
17.00 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Osmanlı'nın Fetih Siyaseti
17.30 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Hücre - Geçmişten Günümüze Hücre
18.00 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) Cemiyetler Ve Kuvâyımillîye
18.30 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) Mutasyon, Modifikasyon
19.00 ARAPÇA-6 (Tekrar) 6.Evde (İkinci Bölüm)
19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Sıfatların Metnin Anlamına Katkısını Açıklama
20.00 FEN BİLİMLERİ (Tekrar) Işığın Görmedeki Rolü ve Işık Kaynakları
20.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Bu Eşyalar Kimin? - Türkçe Okuma Yazma (S-Ş-T Harfleri)
21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Kayhan KARLI

EBA TV ORTAOKUL (28 EKİM 2020) YAYIN AKIŞI

09.00 İNGİLİZCE-5 Story Time - Max Learns Sign Language
09.30 MATEMATİK-5 Doğal Sayılarla İşlemler/Bölme İşleminde Kalanı Yorumlama
10.00 İNGİLİZCE-6 Story Time - Max Goes to Library
10.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 Bir Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamları
11.00 İNGİLİZCE-7 Revision (Unit 1-2)
11.30 MATEMATİK-7 Rasyonel Sayılar/Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi
12.00 İNGİLİZCE-8 Practice Time
12.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 3. Kaderle İlgili Kavramlar
13.00 ARAPÇA-7 6.Hayalim 2
13.30 SOSYAL BİLGİLER Sorumluluk Sahibi Bir Birey Olarak Bilinçli Tüketici Davranışları Sergileme
14.00 MATEMATİK Toplama İşlemi Gerektiren Problemleri Çözme
14.30 TBA TBA Kuşağı
15.00 İNGİLİZCE-5 (Tekrar) Story Time - Max Learns Sign Language
15.30 MATEMATİK-5 (Tekrar) Doğal Sayılarla İşlemler/Bölme İşleminde Kalanı Yorumlama
16.00 İNGİLİZCE-6 (Tekrar) Story Time - Max Goes to Library
16.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar) Bir Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamları
17.00 İNGİLİZCE-7 (Tekrar) Revision (Unit 1-2)
17.30 MATEMATİK-7 (Tekrar) Rasyonel Sayılar/Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi
18.00 İNGİLİZCE-8 (Tekrar) Practice Time
18.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar) 3. Kaderle İlgili Kavramlar
19.00 ARAPÇA-7 (Tekrar) 6.Hayalim 2
19.30 SOSYAL BİLGİLER (Tekrar) Sorumluluk Sahibi Bir Birey Olarak Bilinçli Tüketici Davranışları Sergileme
20.00 MATEMATİK (Tekrar) Toplama İşlemi Gerektiren Problemleri Çözme
20.30 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı
21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Dr. Engin YURDAKUL

EBA TV ORTAOKUL (30 EKİM 2020) YAYIN AKIŞI

09.00 İNGİLİZCE-5 Tour Around the World (unit 2)
09.30 FEN BİLİMLERİ-5 Canlıları Tanıyalım - Sınıflandırma, Mikroskobik Canlılar
10.00 İNGİLİZCE-6 Tour Around the World (unit 2)
10.30 FEN BİLİMLERİ-6 Dolaşım Sistemi
11.00 İNGİLİZCE-7 Tour Around the World (unit 2)
11.30 FEN BİLİMLERİ-7 Hücre - Geçmişten Günümüze Hücre
12.00 İNGİLİZCE-8 Tour Around the World (unit 2)
12.30 FEN BİLİMLERİ-8 Adaptasyon, Doğal Seçilim, Varyasyon
13.00 TBA TBA Kuşağı
13.30 BECERİ ÖĞRETİMİ Söyleme-Çalma
14.00 TÜRK İŞARET DİLİ Renkler, Vücudumuz
14.30 KUR'AN-I KERİM Kur'an Öğreniyorum-6
15.00 İNGİLİZCE-5 (Tekrar) Tour Around the World (unit 2)
15.30 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Canlıları Tanıyalım - Sınıflandırma, Mikroskobik Canlılar
16.00 İNGİLİZCE-6 (Tekrar) Tour Around the World (unit 2)
16.30 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Dolaşım Sistemi
17.00 İNGİLİZCE-7 (Tekrar) Tour Around the World (unit 2)
17.30 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Hücre - Geçmişten Günümüze Hücre
18.00 İNGİLİZCE-8 (Tekrar) Tour Around the World (unit 2)
18.30 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) Adaptasyon, Doğal Seçilim, Varyasyon
19.00 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı
19.30 BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar) Söyleme-Çalma
20.00 TÜRK İŞARET DİLİ (Tekrar) Renkler, Vücudumuz
20.30 KUR'AN-I KERİM (Tekrar) Kur'an Öğreniyorum-6
21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Dr. Melda KILIÇ

EBA TV LİSE (26 EKİM 2020) YAYIN AKIŞI

09.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Cumhuriyet Döneminde Durum Hikâyesi
09.30 MATEMATİK-9 Sayı Kümeleri
10.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 "2. İslam İnancında İmanın Mahiyeti c) İman Amel İlişkisi d) İmanın Taklitten Kurtarılarak Tahkike Ulaşması"
10.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 Dünya Edebiyatından Bir Hikâye
11.00 MATEMATİK-10 Basit Olayların Olasılıkları
11.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 1940-1960 Yılları Arasında Türk Hikâyesi
12.00 MATEMATİK-11 Trigonometrik Fonksiyonlar
12.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi Hikâyesi
13.00 MATEMATİK-12 Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
13.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Aile, Ev, Çevre (Nerede? Hangi Renk?) - P ve R Harfleri
14.00 KUR'AN-I KERİM Tecvid (Medd-i Lâzım)
14.30 ARAPÇA-9 "1‐10 Arası Sıra Sayıları ve Cümlede Kullanılışları İşaret Zamirleri Basit Sıfat Tamlaması"
15.00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 "11 İbadet Kavramı 12 İbadetin Kabul Şartları Niyet"
15.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Aile ve Çocuk
16.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Ters ve Birleşik Orantı
16.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 Çokgen Çizim Yöntemleri
17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Cumhuriyet Döneminde Durum Hikâyesi
17.30 MATEMATİK-9 (Tekrar) Sayı Kümeleri
18.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar) "2. İslam İnancında İmanın Mahiyeti c) İman Amel İlişkisi d) İmanın Taklitten Kurtarılarak Tahkike Ulaşması"
18.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) Dünya Edebiyatından Bir Hikâye
19.00 MATEMATİK-10 (Tekrar) Basit Olayların Olasılıkları
19.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) 1940-1960 Yılları Arasında Türk Hikâyesi
20.00 MATEMATİK-11 (Tekrar) Trigonometrik Fonksiyonlar
20.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) 1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi Hikâyesi
21.00 MATEMATİK-12 (Tekrar) Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
21.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Aile, Ev, Çevre (Nerede? Hangi Renk?) - P ve R Harfleri
22.00 KUR'AN-I KERİM (Tekrar) Tecvid (Medd-i Lâzım)
22.30 ARAPÇA-9 (Tekrar) "1‐10 Arası Sıra Sayıları ve Cümlede Kullanılışları İşaret Zamirleri Basit Sıfat Tamlaması"
23.00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 (Tekrar) "11 İbadet Kavramı 12 İbadetin Kabul Şartları Niyet"
23.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Aile ve Çocuk

EBA TV LİSE (27 EKİM 2020) YAYIN AKIŞI

00.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Ters ve Birleşik Orantı
00.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Çokgen Çizim Yöntemleri
09.00 TARİH-9 İnsanlığın İlk Dönemleri/ İlk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları
09.30 FİZİK-9 Madde ve Özellikleri - Ünite Değerlendirme
10.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 5. İnsanın Allah ile İrtibatı
10.30 TARİH-10 Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu/Haçlılar Karşısında Türkler
11.00 FİZİK-10 "Enerji, Güç, Tehlikelere Karşı Alınan Önlemler"
11.30 TARİH-11 Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/Açık Sularda Güç Mücadelesi
12.00 FİZİK-11 "Newtonun Hareket Yasaları SORU ÇÖZÜMÜ"
12.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya/I.Dünya Savaşı'nın Sonuçları -Milli Mücadele/İşgallerin Başlaması ve Milli Mücadeleye Hazırlık
13.00 FİZİK-12 Kütle Çekim Kuvveti
13.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Bu Eşyalar Kimin? - S, Ş ve T Harfleri
14.00 SİYER-10 1. Peygamberimizin Soyu ve Ailesi
14.30 FIKIH-10 1.4. İctihad 1.4.1. İctihad ve İctihadın Konusu 1.4.2. İctihadın Şartları 1.4.3. İctihadın Gerekliliği
15.00 HADİS-10 "2. Sünnetin Dindeki Yeri 3. Hadis ve Sünnetin Bağlayıcılığı"
15.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Vergi Dairesi İşlemleri-1
16.00 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 El Testeresi İle Kesme
16.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Yeni Doğanın Özellikleri ve Bakımı
17.00 TARİH-9 (Tekrar) İnsanlığın İlk Dönemleri/ İlk Çağ'da Başlıca Medeniyet Havzaları
17.30 FİZİK-9 (Tekrar) Madde ve Özellikleri - Ünite Değerlendirme
18.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar) 5. İnsanın Allah ile İrtibatı
18.30 TARİH-10 (Tekrar) Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu/Haçlılar Karşısında Türkler
19.00 FİZİK-10 (Tekrar) "Enerji, Güç, Tehlikelere Karşı Alınan Önlemler"
19.30 TARİH-11 (Tekrar) Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/Açık Sularda Güç Mücadelesi
20.00 FİZİK-11 (Tekrar) "Newtonun Hareket Yasaları SORU ÇÖZÜMÜ"
20.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya/I.Dünya Savaşı'nın Sonuçları -Milli Mücadele/İşgallerin Başlaması ve Milli Mücadeleye Hazırlık
21.00 FİZİK-12 (Tekrar) Kütle Çekim Kuvveti
21.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Bu Eşyalar Kimin? - S, Ş ve T Harfleri
22.00 SİYER-10 (Tekrar) 1. Peygamberimizin Soyu ve Ailesi
22.30 FIKIH-10 (Tekrar) 1.4. İctihad 1.4.1. İctihad ve İctihadın Konusu 1.4.2. İctihadın Şartları 1.4.3. İctihadın Gerekliliği
23.00 HADİS-10 (Tekrar) "2. Sünnetin Dindeki Yeri 3. Hadis ve Sünnetin Bağlayıcılığı"
23.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Vergi Dairesi İşlemleri-1

EBA TV LİSE (28 EKİM 2020) YAYIN AKIŞI

00.00 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) El Testeresi İle Kesme
00.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Yeni Doğanın Özellikleri ve Bakımı
09.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Dünya Edebiyatında Durum Hikâyesi
09.30 MATEMATİK-9 Sayı Kümeleri
10.00 9-10-11-12 TBA Bilim
10.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 Bir Mesnevi Örneği
11.00 MATEMATİK-10 Basit Olayların Olasılıkları
11.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 1940-1960 Yılları Arasında Türk Hikâyesi
12.00 MATEMATİK-11 Trigonometrik Fonksiyonlar
12.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 4. Kur’an’dan Mesajlar: Bakara Suresi 153-157. Ayetler
13.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi Hikâyesi
13.30 MATEMATİK-12 Üstel Fonksiyon- Logaritma Fonksiyonu- Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
14.00 AKAİD-11 2. İman ve Amel Arasındaki İlişki
14.30 TEFSİR-11 5.3. Alak Suresi 1-5. Ayetler ve Tefsiri
15.00 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA-11 "1. Din Hizmetlerinde Hitabet ve Önemi 2. Dinî Hitabetin İlkeleri"
15.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 Atölyede İş Güvenliği,İletken, Yalıtkan,Kablo çeşitleri
16.00 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Erken Çocukluk Eğitiminde Kullanılan Rtim Araçları
16.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Metin İşlemleri-2
17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Dünya Edebiyatında Durum Hikâyesi
17.30 MATEMATİK-9 (Tekrar) Sayı Kümeleri
18.00 9-10-11-12 TBA (Tekrar) Bilim
18.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) Bir Mesnevi Örneği
19.00 MATEMATİK-10 (Tekrar) Basit Olayların Olasılıkları
19.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) 1940-1960 Yılları Arasında Türk Hikâyesi
20.00 MATEMATİK-11 (Tekrar) Trigonometrik Fonksiyonlar
20.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 (Tekrar) 4. Kur’an’dan Mesajlar: Bakara Suresi 153-157. Ayetler
21.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) 1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi Hikâyesi
21.30 MATEMATİK-12 (Tekrar) Üstel Fonksiyon- Logaritma Fonksiyonu- Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
22.00 AKAİD-11 2. İman ve Amel Arasındaki İlişki
22.30 TEFSİR-11 (Tekrar) 5.3. Alak Suresi 1-5. Ayetler ve Tefsiri
23.00 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA-11 (Tekrar) "1. Din Hizmetlerinde Hitabet ve Önemi 2. Dinî Hitabetin İlkeleri"
23.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Atölyede İş Güvenliği,İletken, Yalıtkan,Kablo çeşitleri

EBA TV LİSE (29 EKİM 2020) YAYIN AKIŞI

00.00 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Erken Çocukluk Eğitiminde Kullanılan Rtim Araçları
00.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Metin İşlemleri-2

EBA TV LİSE (30 EKİM 2020) YAYIN AKIŞI


09.00 BİYOLOJİ-9 Proteinler
09.30 İNGİLİZCE-9 My Environment-Workbook
10.00 BİYOLOJİ-10 Eşeysiz Üreme-2
10.30 FELSEFE-10 Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları
11.00 İNGİLİZCE-10 Plans-Workbook
11.30 BİYOLOJİ-11 Sinir Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması
12.00 FELSEFE-11 MÖ 6.Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme (Protagoras)
12.30 İNGİLİZCE-11 Hobbies and Skills - Workbook
13.00 BİYOLOJİ-12 Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği-2
13.30 İNGİLİZCE-12 Preparation For University Entrance Exam-Part 4
14.00 ARAPÇA-10 İklim ve Çevre 2
14.30 MESLEKİ ARAPÇA-11 "9 Okuma Parçası İnançsızlık ve Çeşitleri, Etkinlikler 10 Emr Fiil ve Çekimi"
15.00 MESLEKİ ARAPÇA-12 "12 Gayb Konuları Kelimeler ve Kavramlar Okuma Parçası 13 Lefif Fiil ve Kısmları"
15.30 MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ 9 Tasarım Odaklı Düşünme Yaklaşımı
16.00 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 Teşhis ve Tedavide Kullanılan Cihazlar
16.30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 Bellek Birimleri ve Montajı
17.00 BİYOLOJİ-9 (Tekrar) Proteinler
17.30 İNGİLİZCE-9 (Tekrar) My Environment-Workbook
18.00 BİYOLOJİ-10 (Tekrar) Eşeysiz Üreme-2
18.30 FELSEFE-10 (Tekrar) Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları
19.00 İNGİLİZCE-10 (Tekrar) Plans-Workbook
19.30 BİYOLOJİ-11 (Tekrar) Sinir Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması
20.00 FELSEFE-11 (Tekrar) MÖ 6.Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme (Protagoras)
20.30 İNGİLİZCE-11 (Tekrar) Hobbies and Skills - Workbook
21.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği-2
21.30 İNGİLİZCE-12 (Tekrar) Preparation For University Entrance Exam-Part 4
22.00 ARAPÇA-10 (Tekrar) İklim ve Çevre 2
22.30 MESLEKİ ARAPÇA-11 (Tekrar) "9 Okuma Parçası İnançsızlık ve Çeşitleri, Etkinlikler 10 Emr Fiil ve Çekimi"
23.00 MESLEKİ ARAPÇA-12 (Tekrar) "12 Gayb Konuları Kelimeler ve Kavramlar Okuma Parçası 13 Lefif Fiil ve Kısmları"
23.30 MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ 9 (Tekrar) Tasarım Odaklı Düşünme Yaklaşımı

TRT EBA Kanalları Yeni dönem uzaktan eğitim yayınları akışını indirmek için tıklayınız 
İlkokul || Ortaokul || Lise